Garantier & underhåll

Notera: Vissa support länkar går till internationella supportsidor.

Maskinvarugarantier

En översikt över IBMs Limited Warranty for Machines och kontaktinformation för garantiservice.

Garantiuppgraderingar för företag rörande persondator med tillbehör samt xSeries servrar.

Programvaruunderhåll

En översikt av IBMs programvaru-underhåll (teknisk support och produktuppdateringar), tilgängliga via Passport Advantage och Passport Advantage Express erbjudande.

Information om varför och var man förnyar programvaruunderhåll på installerade produkter innan de löpper ut.