Garantier og vedlikehold

Vi gjør oppmerksom på at noen av lenkene leder til internasjonale sider med engelsk tekst.

Maskinvaregarantier

Maskinvaregarantier og lisensinformasjon

En oversikt over IBMs Limited Warranty for Machines og kontaktinformasjon for å få garantiservice.

Programvarevedlikehold

Programvarevedlikehold

En oversikt over IBMs Programvare vedlikehold (brukerstøtte og produktoppgraderinger), tilgjengelig gjennom Passport Advantage og Passport Advantage Express.

Fornyelse av programvarevedlikehold

Informasjon om hvorfor og hvordan man fornyer avtalen om programvarevedlikehold på installerte produkter før avtalen utløper.