IBM® Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End wersja 7.1.1 - Uwagi do wydania

Dostępna jest wersja 7.1.1 produktu Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End. Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Spis treści

Opis

Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End wersja 7.1.1 to pakiet udostępniający obszerne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem obejmujące swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Ceny i sposób licencjonowania są zależne od liczby terabajtów danych wykorzystywanych przez systemy frontowe.

W pakiecie Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End 7.1.1 udostępniane są następujące produkty IBM Tivoli Storage Manager:
 • Tivoli Storage Manager Extended Edition 7.1.1, który zawiera Tivoli Storage Manager Operations Center 7.1.1.

  Najnowsze informacje na temat programu Tivoli Storage Manager Operations Center dostępne są pod adresem:
  http://www.ibm.com/software/tivoli/features/storage/tivoli-storage-manager-operations-center

 • Tivoli Storage Manager FastBack 6.1
 • Tivoli Storage Manager FastBack for Bare Machine Recovery 6.1
 • Tivoli Storage Manager FastBack for Microsoft Exchange 6.1
 • Tivoli Storage Manager for Databases 7.1.1
 • Tivoli Storage Manager for Enterprise Resource Planning 6.4.2
 • Tivoli Storage Manager for Mail 7.1.1
 • Tivoli Storage Manager for Space Management 7.1.1
 • Tivoli Storage Manager for Storage Area Networks 7.1.1
 • Tivoli Storage Manager for Virtual Environments 7.1.1

Ogłoszenie

Informacje dotyczące wydania programu Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End 7.1.1 są dostępne w dokumencie Software Announcement Letter opublikowanym 5 października 2014.

Aby odszukać ogłoszenie produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do serwisu WWW pod adresem http://www.ibm.com/common/ssi.
 2. W polu Search for (Wyszukaj) wpisz identyfikator produktu (PID). Program Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Front End 7.1.1 ma identyfikator 5725-R37.
 3. W polu Information Type (Typ informacji) wybierz opcję Announcement letters (Ogłoszenia) i kliknij przycisk Search (Szukaj).
 4. Z listy Search in (Szukaj w) wybierz opcję Product Number (Numer produktu).
 5. Opcjonalne: W panelu Refine Your Search (Doprecyzuj wyszukiwanie) po lewej stronie wybierz kraj zamieszkania.
 6. W sekcji Sort by (Sortuj wg) wybierz opcję Newest first (Najpierw najnowsze).

Dokumentacja

Publikacja IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery - Front End V7.1.1 Licensing Guide zawiera informacje ogólne oraz szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu określania pojemności systemów frontowych przy użyciu programu narzędziowego Central Reporting Tool i skryptów pomiarowych.

Publikację Licensing Guide w formacie Adobe Acrobat PDF, narzędzie Central Reporting Tool i skrypty pomiarowe można pobrać z serwisu FTP pod adresem:
ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools.

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego w pakiecie Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Front End 7.1.1 można znaleźć w serwisie Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery V7.1.1 Information Portal.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Front End 7.1.1. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Front End 7.1.1 (5725-R37) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW: