IBM Spectrum Protect Suite – Front End 8.1 - uwagi do wydania

Dostępna jest nowa wersja produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End. Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite – Front End jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Ceny i sposób licencjonowania są zależne od liczby terabajtów danych wykorzystywanych przez systemy frontowe.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition
 • IBM Spectrum Protect for Databases
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
 • IBM Spectrum Protect for Mail
 • IBM Spectrum Protect for Space Management
 • IBM Spectrum Protect for SAN
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
 • IBM Spectrum Protect Snapshot

Dokumentacja

Publikacja IBM Spectrum Protect Suite – Front End - Podręcznik licencjonowania zawiera informacje ogólne oraz szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu określania pojemności systemów frontowych przy użyciu programu narzędziowego Central Reporting Tool, programu Operations Center i skryptów pomiarowych.

Publikację Podręcznik licencjonowania w formacie Adobe Acrobat PDF, narzędzie Central Reporting Tool i skrypty pomiarowe można pobrać z serwisu FTP pod adresem:
ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools.

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End można znaleźć w portalu informacyjnym. Patrz: IBM Spectrum Protect Suite – portale informacyjne.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End (5725-X07) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW IBM®:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Najnowsze informacje, alerty, powiadomienia i inne informacje dotyczące wsparcia związane z produktem, które można znaleźć, wyszukując konkretny produkt w ramach IBM Spectrum Protect Suite – Front End (np. wyszukując "IBM Spectrum Protect for Databases"): Portal wsparcia IBM
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Uwaga: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite – Front End.