IBM Spectrum Protect Suite – Front End 8.1 - uwagi do wydania

Dostępna jest nowa wersja produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End. Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite – Front End jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Ceny i sposób licencjonowania są zależne od liczby terabajtów danych wykorzystywanych przez systemy frontowe. Wymagania licencyjne są określane na podstawie ilości danych podstawowych, dla których klienty zgłosiły utworzenie kopii zapasowej. Pod pojęciem klienty należy rozumieć aplikacje, maszyny wirtualne i systemy.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition
 • IBM Spectrum Protect for Databases
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
 • IBM Spectrum Protect for Mail
 • IBM Spectrum Protect for Space Management
 • IBM Spectrum Protect for SAN
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
 • IBM Spectrum Protect Snapshot

Dokumentacja

Publikacja IBM Spectrum Protect Suite – Front End - Podręcznik licencjonowania zawiera informacje ogólne oraz szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu określania pojemności systemów frontowych przy użyciu programu narzędziowego Central Reporting Tool, programu Operations Center i skryptów pomiarowych.

Najnowszą publikację Podręcznik licencjonowania, narzędzie Central Reporting Tool i skrypty pomiarowe można pobrać z serwisu FTP.

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End można znaleźć w portalu informacyjnym. Patrz: IBM Spectrum Protect Suite – portale informacyjne.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End (5725-X07) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW IBM®:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Najnowsze informacje, alerty, powiadomienia i inne informacje dotyczące wsparcia związane z produktem, które można znaleźć, wyszukując konkretny produkt w ramach IBM Spectrum Protect Suite – Front End (np. wyszukując "IBM Spectrum Protect for Databases"): Portal wsparcia IBM
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Wskazówka: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite – Front End.