Poznámky k vydání produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End, verze 8.1

Produkt IBM Spectrum Protect Suite – Front End je k dispozici. Je poskytnut přehled, dokumentace a informace o podpoře.

Popis

Produkt IBM Spectrum Protect Suite – Front End je zabalená nabídka, která poskytuje souhrnné, rozšiřitelné, jednotné řešení správy obnovy, které pokrývá všechny aspekty požadavků na ochranu dat. Stanovení ceny a poskytnutí licence je založeno na metrice terabajtu na front-endovém systému. Metrika front-endového systému určuje požadavky na licence na základě množství primárních dat, pro která se uvádí, že jsou zálohována klienty. Klienty jsou aplikace, virtuální počítače a systémy.

Spolu s produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End jsou k dispozici tyto produkty:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition
 • IBM Spectrum Protect for Databases
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
 • IBM Spectrum Protect for Mail
 • IBM Spectrum Protect for Space Management
 • IBM Spectrum Protect for SAN
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
 • IBM Spectrum Protect Snapshot

Dokumentace

Příručka IBM Spectrum Protect Suite – Front End V8.1 Licensing Guide nabízí přehledné informace a podrobné pokyny, jak měřit front-endovou kapacitu pomocí nástroje Operations Center, Central Reporting Tool a měřicích skriptů.

Příručku Licensing Guide, nástroj Central Reporting Tool a měřicí skripty stáhněte z webu FTP se soubory ke stažení.

Příslušná dokumentace týkající se přehledu, instalace a uživatelů pro každý z produktů zahrnutých v produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End je k dispozici na informačním portálu. Prohlédněte si informační portály produktu IBM Spectrum Protect Suite.

Podpora

Zákaznická podpora je k dispozici pro funkci, kterou lze koupit pouze spolu s číslem programu (PID) produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End. Proto pokud kontaktujte zákaznickou podporu, musíte uvést PID produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End, 5725-X07, abyste obdrželi příslušnou pomoc.

Související informace o podpoře produktu jsou k dispozici na těchto webech IBM®:
 • Informace o produktu s přístupem k datovým listům produktu a prodejním prostředkům: web produktu IBM Spectrum Protect Suite
 • Bleskové zprávy, výstrahy, oznámení a další informace podpory související s produktem lze získat vyhledáním specifického produktu v rámci produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End (např. vyhledání "IBM Spectrum Protect for Databases"): Portál podpory IBM
 • Stažení produktů, které jsou k dispozici s produktem IBM Spectrum Protect Suite – Front End: IBM Passport Advantage Online
 • Přístup k opravám a aktualizacím produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End pro systémový software, hardware a operační systém:
  Tip: Dostupné opravy jsou uspořádány podle jednotlivých produktů a komponent, které tvoří nabídku produktu IBM Spectrum Protect Suite – Front End.