IBM Spectrum Protect Suite 8.1 - uwagi do wydania

Udostępniono nową wersję produktu IBM Spectrum Protect Suite. Poniżej przedstawiono przegląd produktu oraz informacje na temat dostępnej dokumentacji i wsparcia.

Opis

IBM Spectrum Protect Suite jest pakietem ofert udostępniającym obszerne, skalowalne i zunifikowane środowisko do zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych. Licencje i ceny określane są na podstawie liczby terabajtów zaplecza.

Z produktem IBM Spectrum Protect Suite dostarczane są:
 • IBM Spectrum Protect Extended Edition
 • IBM Spectrum Protect for Databases
 • IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
 • IBM Spectrum Protect for Mail
 • IBM Spectrum Protect for Space Management
 • IBM Spectrum Protect for SAN
 • IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
 • IBM Spectrum Protect Snapshot

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - Archive Option pozwala obniżyć koszty długoterminowego przechowywania danych na taśmach lub wirtualnych bibliotekach taśm.

Produkt IBM Spectrum Protect Suite - ProtecTIER Option pozwala obniżyć koszty pojemności podstawowej pamięci masowej w urządzeniu IBM® ProtecTIER.

Dokumentacja

Przegląd, informacje na temat instalowania oraz dokumentację użytkownika dla każdego produktu dostarczanego z produktem IBM Spectrum Protect Suite można znaleźć w portalu informacyjnym. Patrz: IBM Spectrum Protect Suite – portale informacyjne.

Wsparcie

Wsparcie dla klienta jest dostępne, jeśli zostało zakupione z użyciem numeru programu (PID) dla produktu IBM Spectrum Protect Suite. Dlatego, kontaktując się z działem wsparcia, należy podać numer PID produktu IBM Spectrum Protect Suite (5725-X05) w celu otrzymania należnej asysty.

Informacje pokrewne na temat produktu dostępne są w następujących serwisach WWW IBM:
 • Informacje na temat produktu z dostępem do arkuszy danych i zasobów handlowych: IBM Spectrum Protect Suite
 • Najnowsze informacje, alerty, powiadomienia i inne informacje dotyczące wsparcia związane z produktem, które można znaleźć, wyszukując konkretny produkt w ramach IBM Spectrum Protect Suite (np. wyszukując "IBM Spectrum Protect for Databases"): Portal wsparcia IBM
 • Pobierz produkty, które są dostępne wraz z produktem IBM Spectrum Protect Suite: IBM Passport Advantage Online
 • Poprawki i aktualizacje produktu IBM Spectrum Protect Suite dotyczące oprogramowania systemowego, sprzętu i systemu operacyjnego:
  Uwaga: Dostępne poprawki są pogrupowane według produktów i komponentów tworzących ofertę IBM Spectrum Protect Suite.