Nájdite odpovede na Vaše otázky:

Ako si môžem prezerať moje zmluvy?

Informáciu o vašich možnostiach na prezeranie a vybavenie vašich zmlúv online môžete nájsť tu.

Koho môžem kontaktovať s otázkami ohľadne podpory hardvérových alebo softvérových zmlúv a súvisiacich cenových ponúk?

Pre všeobecné otázky ohľadom hardvéru a softvérovej údržby, prosím podajte online žiadosť.

Ako získam kópiu mojej zmluvy?

Ako môžem vypovedať svoju softvérovú licenčnú zmluvu?

Pravidlá pre ukončenie licencií sa líšia v závislosti od typu softvéru: Passport Advantage® SW licencie sú predplatené jednorázovým poplatkom a neumožňujú ich zrušenie. V prípade neobrdžania platby za ďalšie obdobie, bude automatické predĺženie týchto zmlúv po 59 dňoch zrušené.

Opakované mesačné licencie: Prosím, o zaslanie online požiadavky na zrušenie a uveďte:

Zákaznícke číslo
Meno
Telefónne číslo
E-mailovú adresu
Žiadosť o prerušenie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŠETKY kópie softvéru, musia byť zničené podľa platného procesu o zrušení a potvrdenie o tejto skutočnosti musí byť priložené v oznámení o zrušení.

V prípade, že zariadenie bolo vyradené z produkcie, zákazník je rovnako povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní od jeho vyradenia.

Ako môžem ukončiť svoju servisnú zmluvu?

Prosím o vyplnenie online žiadosti s uvedením čísla zmluvy a Vašich kontaktných údajov.

Môžete ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na jeden mesiac oznámením nám v prípade, že na tomto zariadení bola údržba najmenej 6 mesiacov. Neštandardné údržbové dodatky môžu mať doplňujúce termíny a podmienky na ukončenie príslušenstva.

Môžeme ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na tri mesiace písomným oznámením, pod podmienkou že na tomto zariadení bola údržba najmenej jeden rok. Ktokoľvek z nás môže ukončiť servis na zariadení ak si ten druhý nespĺňa svoje povinnosti týkajúce sa údržbového servisu.

Čo ak mám otázku o zmluvách, na ktorú tu nie je odpoveď?

Prosím podajte online žiadosť. Aby ste nám umožnili pomôcť Vám čo najlepšie, prosím uveďte čo najviac údajov.