Poiščite odgovore na vaše poizvedbe:

Kako dostopam do spletnih računov/dobropisov?

Do računov in informacije o računih lahko dostopate prek spletne aplikacije Invoices (v angleščini).

Kako plačam račun?

Račun lahko poravnate z nakazilom na IBM-ov transakcijski račun, kjer navedete številko računa, ki ga plačujete. Informacije o naših transakcijskih računih lahko najdete na računu, ki ga plačujete.

Potrdilo o plačilu lahko pošljete prek spletnega zahtevka.

Kakšni so plačilni roki in datumi zapadlosti na IBM-ovh računih?

Računi so plačljivi po prejemu računa oz. kot je določeno v IBM-ovi pogodbi s stranko.

V primeru četrtletnih računov (npr. licenčnine za programsko opremo, storitve vzdrževanja, ipd.) so računi izdani na začetku četrtletja z zapadlostjo po prejemu računa.

IBM lahko zaračuna zakonite zamudne obresti za plačila z zamudo več kot 30 dni od datuma izdaje računa oz. več kot 60 dni od datuma izdaje za četrtletne račune.

Pravila zaračunavanja zamudnih obresti se lahko razlikujejo glede na pogoje določene v pogodbah.

Zaračunavanje zamudnih obresti?

Zaračunavanje zamudnih obresti IBM določa v okviru sklenjenih pogodb s stranko (npr. IBM-ova pogodba s stranko). Zamudne obresti so skladne z zakonsko predpisano obrestno mero za zamudne obresti.

Kako obvestim IBM o svojem plačilu?

Potrdilo o plačilu lahko oddate na spletu.

Koga lahko kontaktiram za spremembo naslova na računu?

Zahtevo za spremembo naslova na računu lahko oddate prek spletnega zahtevka.

Kaj storim v primeru, ko odgovora na svoje vprašanje v zvezi z računi ne najdem tukaj?

Prosimo podajte spletni zahtevek. Navedite čim več podatkov, da vam bomo lahko nudili kakovostno pomoč.