Βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:

Πώς μπορώ να δώ τα συμβόλαια μου;

Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή για να δείτε και να παραλάβετε τα online συμβόλαια μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με συμβάσεις συντήρησης υλικού ή λογισμικού και τις σχετικές τιμές;

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με το hardware ή τη συντήρηση του λογισμικού, παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτηση οnline.

Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα αντίγραφο της σύμβασής μου;

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε online αίτημα.

Πώς μπορώ να κάνω καταγγελία της σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού που έχω;

Η άδεια Κανόνων τερματισμού ποικίλλει ανάλογα με το λογισμικό: άδειες του Passport Advantage® SW προπληρώνονται μία φορά και δεν απαιτούν ακύρωση. Ανανέωση των συμβάσεων αυτών θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 59 ημέρες αν δεν παραληφθεί η πληρωμή.

Μηνιαίες άδειες: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε online για την απαίτηση ακύρωσης και να συμπεριλάβετε:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΌΛΑ τα αντίγραφα του λογισμικού πρέπει να καταστρέφονται πριν τη διαδικασία ακύρωσης και επιβεβαίωση αυτού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κοινοποίηση.

Υποχρεούστε να ειδοποιήσετε 30 ημέρες πριν εκτός και αν η μηχανή σας έχει αποσυρθεί από τη χρήση.

Πώς μπορώ να κάνω καταγγελία της σύμβασης συντήρησης που έχω;

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε online αίτημα αναφέροντας τον αριθμό σύμβασης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Μπορείτε να τερματίσετε standar υπηρεσίες συντήρησης για μια μηχανή με προθεσμία ειδοποίησης της ΙΒΜ ενός μήνα εάν ήταν σε συντήρηση για τουλάχιστον 6 μήνες.Μη τυποποιημένες προσθήκες συντήρησης μπορούν να έχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τον τερματισμό του εξοπλισμού.

Μπορούμε να τερματίσουμε υπηρεσίες συντήρησης για μια μηχανή με προθεσμία ειδοποίησης της ΙΒΜ τριών μηνών εάν ήταν σε συντήρηση για τουλάχιστον ένα χρόνο.Ο καθένας από εμάς μπορεί να τερματίσει την υπηρεσία για οποιαδήποτε Μηχανή εάν ο άλλος δεν πληρεί τις υποχρεώσεις του σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης.

Τι μπορώ να κάνω εάν έχω μια ερώτηση σχετικά με συμβάσεις για την οποία δεν υπάρχει απάντηση εδώ;

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε online αίτημα. Για να μας επιτρέψετε να σας βοηθήσουμε καλύτερα, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.