Nalezněte odpovědi na Vaše dotazy:

Jak si mohu prohlížet své faktury/dobropisy online?

Přístup k Vašim fakturám Vám nabízí naše aplikace Invoices.

Jakým způsobem mohu uhradit fakturu?

Platby musí být realizovány bankovním převodem.
Číslo našeho bankovního účtu je uvedeno na faktuře.

Pro zaslání Vašeho platebního aviza prosím zadejte požadavek online.

Jaká je splatnost faktur IBM?

Faktury IBM jsou splatné po obdržení v souladu s Dohodou o rámcových obchodních podmínkách a s platební podmínkou na Vaší faktuře.

Jak jsou účtovány úroky z prodlení s platbou?

Podmínky týkající se úroků z prodlení jsou běžnou praxí vůči dodavatelům, IBM je definuje ve svých smluvních dokumentech, např. v Dohodě o rámcových obchodních podmínkách. Příslušné úrokové sazby jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Jak mohu IBM informovat o úhradě faktury?

Pro zaslání Vašeho platebního aviza prosím zadejte požadavek online.

Na koho se mohu obrátit při změně své fakturační adresy?

Pro změnu fakturační adresy můžete zadat požadavek online.

Na koho se mohu obrátit, pokud mám jiný dotaz ohledně fakturace?

Prosím, zadejte požadavek online. Abychom Vám mohli lépe pomoci, uveďte, prosím, co nejvíce podrobností.