Sidens hovedinnhold

Smart trafikk

Hvordan kommer vi fra punkt A i dag
til punkt B i morgen.

Fremtidens byer kan ha mange småbusser som kjører dit de trenges mest, samtidig som de større bussene kjører på veier med sterk rushtidstrafikk. Alle bussene vil bli integrert i et system som sporer kjøringene dynamisk og tilpasser dem til brukernes behov.

Trafikkorker gjør et innhugg i nasjonaløkonomien på flere milliarder hvert år. Men løsningen går ut på å finne nye metoder i stedet for å bygge nye veier.


Med økt økonomisk vekst øker også trafikken. Men smarte kjøretøy og nye veier er bare en del av løsningen. Fremtidens trafikk kan reduseres ved et reelt samspill mellom kjøretøyer og veier. Systemene vil ikke bare overvåke forholdene etter hvert som de inntrer, men foregripe dem.


 

Ingen liker trafikk

Hvert år søler vi bort 58 supertankskip med drivstoff på unødvendig trafikk. Hva er løsningen? Bygge en smartere verden.

Se videoen.

 

De nederlandske statsbaner sparer penger

De nederlandske statsbaner sparer 20 millioner euro i året takket være ILOG optimaliseringsteknologi – se videoen.


 

Trafikksystemer er del av en større helhet

Nytenkning om hvordan du kommer fra punkt A til B betyr å konfrontere gamle antakelser og vaner med ny teknologi og nye prosedyrer. Det betyr en forbedring av sjåførenes erfaring, utover strekninger og kjøretider. Og det kan føre til fremskritt i bilene vi kjører, veiene vi bruker og de offentlige transportmidlene vi tar i stedet for bilen. For eksempel:

Smarter traffic management systems reduce traffic congestion

Et smart trafikksystem (US) førte til at trafikken i Stockholm gikk tilbake med 20 %, eksosutslippet ble redusert med 12 % og bruken av offentlige transportmidler økte kraftig.

Cities around the world are building smarter transportaion systems, reducing traffic congestion in the process.

En nylig gjennomført undersøkelse blant pendlere (US) viste nedsatt søvn, tapte arbeidstimer og mye klage over trafikkproblemer. I enkelte byer sa nesten halvparten av de spurte at de aktuelle trafikkproblemene økte deres stressnivå.

Traffic congestion was a topic of a recent IBM Global Innovation Outlook conference.

Trafikk (US) var ett av emnene på IBMs Global Innovation Outlook-konferanse der enkelte av verdens fremste eksperter fikk følgende spørsmål: hvordan forbedrer vi biler, veier og offentlig transport, og hvordan ekspederer vi våre varer?


 

Smartere jernbaner

Innebygd intelligens, analyse og optimalisering omformer transportbransjens grand old man.