Sidens hovedinnhold

Smartere byer

Trygt nabolag. Skoler med god kvalitet.
Rimelige boliger. Trafikk som flyter.
Alt dette er mulig.

nytenkning

Smartere by
En by er et innviklet system av systemer. Etter hvert som verden blir instrumentert, sammenkoblet og intelligent, har vi mulighet til å knytte disse systemene sammen og gjøre byene våre smartere.

Rapporter om smartere vekst
Avansert informasjonsteknologi og avanserte analysemetoder og systemer kan være svært nyttige ingredienser for en by når man skal utvikle mer innbyggerfokuserte tjenester i det nye økonomiske miljøet.

Smart? Diskuter.
En av de beste tingene ved byer er alle de ulike stemmene du kan høre og lese. Følg samtalen - med gjestebloggere, tvitrere og andre - og la oss få vite hva du mener.

Anne Altman

Fem spørsmål: Smartere byer
Innen 2050 vil 70 % av verdens befolkning bo i byer. IBMs direktør for offentlig sektor forklarer hvorfor IBM fokuserer på byer, og hva vi kan gjøre for å gjøre dem til bærekraftige sentre for utvikling og fremgang.

Fremme næringslivet
Ved å forstå forbindelsene mellom viktige områder og vite hvordan man skal utnytte dem best mulig, kan byledere tiltrekke seg nye virksomheter og beholde dem som allerede er etablert.


 

1800-tallet var imperienes århundre, 1900-tallet var nasjonalstatenes århundre.  2000-tallet vil bli byenes århundre.Wellington E. Webb, tidligere ordfører i Denver, Colorado

Byer er emnet
Tvitring, blogginnlegg og videoer er mediene. Folk snakker om hvordan vi arbeider for å forbedre våre byområder, og du kan se utviklingen med Smarter Cities Social Aggregator. Samtale mens de foregår, alt på en enkelt side. Bli med og delta når du måtte ønske. (US).

 

En verden av smartere byer
Byledere over hele verden har ganske mange utfordringer til felles. Aldrende infrastrukturer, synkende skatteinngang og økende befolkning kan være alvorlige barrierer for myndigheter som prøver å bedre levekårene for innbyggerne sine. En løsning er teknologi, som kan bidra til bedre resultater innen økonomisk utvikling, bærekraft og livskvalitet. Se hvordan byer blir smartere ved å utnytte data og systemer bedre. Se presentasjonen. (US).

 

Cape Fear's Smarter Water-webcast
Cape Fear Public Utility Authority har forbedret de offentlige tjenestene ved hjelp av en innovativ løsning for å administrere ressursene sine. Løsningen går ut på å bruke teknologi som gjør det mulig å finne frem til problemområder, for eksempel brudd på hovedvannledningen, og raskt sende ressurser og materiell til stedet. Registrer deg for webcasten.

Virtuelt Smarter Cities-arrangement
Delta og få vite hvordan man kan fremme bærekraftig vekst og velstand ved hjelp av strategisk bruk av teknologi. Du får også tilgang til informative rapporter, casestudier og webseminarer som dekker offentlige tjenester, offentlig sikkerhet, transport, helse, utdanning og energi. Registrer deg for arrangementet. (link resides outside of ibm.com)