Sidens hovedinnhold

Smartere kommunikasjon

Start smartere tjenester, oppnå smartere drift og bygg smartere nettverk.

Kommunikasjonsteknologi knytter sammen verden


 

I en spørreundersøkelse utført av Reuters svarte 61 prosent av amerikanerne at det ville være lettere å leve uten flyreiser enn Internett.1 Denne enorme avhengigheten av kommunikasjonsnettverk er neppe begrenset til USA. Innen 2020 vil 50 milliarder enheter være koblet til Internett over hele verden.2

Se videoen

En transformering av hele bransjen fører med seg store endringer for leverandører av kommunikasjonstjenester. Se videoen. (02:00)

Ettersom etterspørselen bare fortsetter å stige raskt, melder det seg på konkurrenter som ikke ble ansett som leverandører av kommunikasjonstjenester for bare få år siden, for eksempel Amazon, Google og Apple.

Så hvordan skal en leverandør reagere når disse mektige selskapene blir konkurrenter over natten, og kundene bytter leverandør i et urovekkende tempo? Svaret er å bli raskere, smartere og mer effektive. Svaret er endring.

Utfordringene er formidable, og det er mange veier til suksess. Viktige strategiske beslutninger må gjøres raskt for å sikre at leverandørene kan være konkurransedyktige i den store IP-verden, drive med sin slankeste og smidigste kostnadsmodell og begeistre kundene.


 

Tre sentrale elementer for smartere kommunikasjon:

Lever smartere tjenester for å generere nye inntektskilder raskere.

Smartere tjenester er persontilpasset for hver enkelt kunde, representerer et stort antall varierte tjenester og kan testes, tilpasses og skaleres raskt. De er bygd på neste generasjons tjenesteplattform og bruker ofte nettskyteknologi. Smartere tjenester utnytter et stadig større økosystem av applikasjonspartnere, noe som utvider din tilbudsportefølje for både eksisterende kunder og nye vertikale markeder, for eksempel bank, helse og offentlig sektor.

Gjør endringer for å oppnå bedre drift og tjenester.

Smartere drift gir smidige driftssystemer, bedre opplevelser for kundene og kontroll over driftskostnadene. Man implementerer åpne arkitekturer og standardbaserte løsninger som er etablert av organisasjoner som International Telecommunications Union (ITU) og TeleManagement Forum (TMF). Denne tilnærmingen reduserer risikoen, gir mer effektiv drift og gjør det mulig for leverandører av kommunikasjonstjenester å reagere raskere på endringer i markedet.

 


Kundene forventer å kunne kommunisere hvor som helst, når som helst, på enhver enhet. De forventer samme brukeropplevelse på alle disse enhetene, med pålitelige dataforbindelser med høy hastighet.
Bygg smartere nettverk for å optimalisere og tjene på neste generasjons nettverk.

Smartere nettverk bruker analyser til å monitorere nettverksdataene til nye tjenester, noe som gir rett tjenestekvalitet til rett person, tid og pris. De utnytter nettverkskapasiteten maksimalt, slik at leverandører av kommunikasjonstjenester kan redusere eller utsette eventuelle store investeringer i infrastrukturen som kreves for å holde tritt med trafikkveksten. Smartere nettverk endrer bedrifter innen IT- og nettverksdrift fra reaktive til proaktive organisasjoner. Ved hjelp av prediktiv analyse kan smartere nettverk forbedre effektiviteten, sikkerheten og energiforbruket i passive infrastrukturer som mobilnettantenner, datasentre og andre anlegg, helt ned til de enkelte sluttpunktene.

 


 

1. "De fleste amerikanere rangerer Internett høyere enn flyreiser – undersøkelse." Reuters.com. 2. juni, 2011.

2. Cisco, "Internet of Things." April 2001