Več o IBM-ovem prilagajanju interakcije z naročnikom

IBM prilagaja svojo interakcijo z naročnikom

Tako kot večina podjetij tudi IBM med svojimi poslovnimi dejavnostmi od posameznikov redno zbira ali prejema poslovne kontaktne informacije. Poslovne kontaktne informacije so običajno informacije, ki jih najdemo na poslovnih vizitkah. IBM te poslovne kontaktne informacije uporablja v poslovne namene – stik ali komuniciranje z naročnikom, izpolnjevanje zahtev, podpora IBM-ovih produktov ali storitev, izdajanje računov naročnikom, oglaševanje in prodaja IBM-ovih produktov in storitev ter personalizacija izkušnje z IBM-om.

IBM lahko poslovne kontaktne informacije pridobi tudi od tretjih oseb, na primer od dobaviteljev. Kadar je to mogoče, tretje osebe prosimo za potrditev, da so pridobile podatke na ustrezen način in nam jih lahko posredujejo za predvideno rabo.

IBM lahko poslovne kontaktne informacije dopolni z drugimi osebnimi podatki, ki so pomembni za poslovanje in jih lahko pridobi neposredno od naročnika, njegove organizacije oziroma so javno dostopni. Primeri tovrstnih osebnih podatkov, ki so pomembni za poslovanje, so s poslovanjem povezani blogi, za poslovanje pomembne publikacije, delovna mesta in pridobljeni certifikati. S temi informacijami lahko bolje prilagodimo našo interakcijo z naročnikom.

IBM je globalna organizacija s poslovnimi procesi, upravljalnimi strukturami in tehničnimi sistemi, ki prehajajo državne meje. Zato lahko takšne poslovne kontaktne informacije in osebne podatke, pomembne za poslovanje, delimo znotraj IBM-a in jih prenesemo v države po svetu, v katerih poslujemo v povezavi s prej navedeno predvideno rabo (vključno z državami, v katerih zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ni tako stroga, kot je v državi naročnika). Ne glede na to, v kateri državi bo IBM uporabil naročnikove osebne podatke, bodo ti varovani v skladu z IBM-ovimi pravilniki.

Če imate vprašanja o tej izjavi, če želite pridobiti kopijo svojih poslovnih osebnih podatkov, ki jih imamo, ali če veste, da so podatki, ki jih imamo o vas, napačni, in želite, da jih popravimo, stopite v stik z nami.