IBM-ova izjava o zasebnosti

Ta izjava o zasebnosti velja od 1. decembra 2020.

Prejšnja različica te izjave je na voljo tukaj

Pri IBM-u upoštevamo pomen zaščite vaših osebnih podatkov in smo zavezani, da jih obdelujemo odgovorno in v skladu z veljavno zakonodajo za varstvo podatkov v vseh državah, v katerih IBM deluje. 

Ta izjava o zasebnosti opisuje IBM-ove splošne prakse v zvezi z zasebnostjo, ki veljajo za osebne podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo in delimo ter se nanašajo na naše naročnike, poslovne partnerje, dobavitelje in druge organizacije, s katerimi IBM ima ali razmišlja o tem, da bi imel, poslovno razmerje, kakor tudi na posameznike, ki delajo zanje. Ta izjava o zasebnosti ne velja v obsegu, v katerem IBM v imenu naročnikov obdeluje osebne podatke v njihovo korist in pod njihovim nadzorom (kot "obdelovalec"), kot so storitve v oblaku ali aplikacije ("aplikacije"). Lahko velja za zbiranje informacij, povezanih s pooblaščenimi uporabniki takšnih storitev, v obsegu, v katerem IBM obdeluje te informacije za svoje interese (kot "upravljavec").

To izjavo o zasebnosti dopolnjuje IBM-ova izjava o zasebnosti v spletu, ki podaja več informacij v spletnem kontekstu, vključno v zvezi s pridobivanjem kadrov. Zagotovimo lahko dodatne ali podrobnejše informacije o zbiranju ali uporabi osebnih podatkov na spletnih mestih ali v zvezi z določenimi izdelki ali storitvami. 

Zakaj in kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke 

Vaše osebne podatke kot posameznika lahko zbiramo za različne namene, na primer o naslednjem: 

 • Dostopanje do in uporaba spletnih mest ali druge spletne storitve (vključno z "aplikacijami")
  Ob vstopu na enega od naših spletnih mest ali uporabi spletne storitve (pri čemer sklici na spletne storitve vključujejo namizne ali mobilne aplikacije oziroma "aplikacije") bomo zabeležili informacije, potrebne za to, da vam zagotovimo dostop, da spletno mesto deluje in da sami ravnamo skladno z varnostnimi in pravnimi zahtevami v povezavi z delovanjem našega spletnega mesta, kot so gesla, naslov IP in nastavitve brsalnika. Prav tako zbiramo podatke o vaših dejavnostih med obiskom z namenom personalizacije vaše izkušnje spletnega mesta, kot so beleženje vaših preferenc in nastavitev ter zbiranje statistike, da lažje izboljšujemo in nadalje razvijamo naša spletna mesta, izdelke in storitve.

 • Odzivanje na vašo zahtevo za informacije, naročilo ali podporo
  Ko se obrnete na nas (s povezavo ali brez povezave) v zvezi z zahtevami po informacijah, naročilom izdelka ali storitve, zagotavljanjem podpore ali udeležbo v forumu ali drugem družabnem računalniškem orodju, zbiramo podatke, ki so nujni za izpolnitev vaše zahteve, za dodelitev dostopa do izdelka ali storitve, za zagotavljanje podpore in možnost stika z vami. Zbiramo na primer vaše ime in kontaktne informacije, podrobnosti o vaši zahtevi in vašem strinjanju z našimi pogoji ter podatke o izpolnitvi, dostavi in zaračunavanju vašega naročila, vključimo pa lahko tudi informacije iz ankete o zadovoljstvu naročnika. Takšne informacije hranimo zaradi administrativnih namenov, branjenja naših pravic in v povezavi z našim razmerjem z vami.

  Ko podate svoje ime in kontaktne informacije za registracijo v zvezi s takšno zahtevo, se registracija lahko uporabi za vašo identifikacijo, ko obiščete naša spletna mesta. Za naročanje večine storitev in izdelkov od vas zahtevamo, da imate registriran IBMid. Registracija vam lahko tudi omogoči, da prilagajate in nadzirate svoje nastavitve zasebnosti. 

 • Vaša uporaba IBM-ovih storitev v oblaku 
  Podatke o vaši uporabi IBM-ovih storitev v oblaku zbiramo z namenom, da omogočimo delovanje funkcij izdelkov, izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, prilagodimo vaše interakcije z nami, obvestimo naše naročnike o splošni uporabi storitev, zagotovimo podporo ter izboljšujemo in razvijamo naše izdelke in storitve. Za podrobnosti v zvezi s tehnologijami, ki jih uporabljamo, osebnimi podatki, ki jih zbiramo, glejte IBM-ovo izjavo o zasebnosti v spletu

 • Vzpostavljanje stika z zaposlenimi naših naročnikov, potencialnih naročnikov, partnerjev in dobaviteljev 
  V naših razmerjih z naročniki ali potencialnimi naročniki, partnerji in dobavitelji nam ti zagotavljajo tudi poslovne kontaktne informacije (kot so ime, podrobnosti o poslovnem kontaktu, položaju ali nazivu njihovih zaposlenih, pogodbenikov, svetovalcev in pooblaščenih uporabnikov) za namene, kot so upravljanje pogodb, izpolnjevanje naročil, dostava izdelkov in storitev, nudenje podpore, zaračunavanje in upravljanje storitev ali razmerja.

 • Informacije o obiskovalcih
  Posameznike, ki obiskujejo naša mesta in lokacije, registriramo (ime, identifikacija in poslovne kontaktne informacije) in uporabljamo nadzor s kamero zaradi varnosti in zaščite oseb in osebne lastnine kot tudi za regulatorne namene. 

 • Trženje 
  Večina podatkov, ki jih zbiramo o vas, izhaja iz naših neposrednih interakcij z vami. Ko se registrirate za dogodek, morda zbiramo podatke (s povezavo ali brez povezave s spletom) v zvezi z organizacijo dogodka in med dogodkom, kot so udeležba v sejah in rezultati anket. Osebne podatke, ki jih zbiramo, kombiniramo za razvoj združene analize in poslovnega obveščanja za vodenje svojega poslovanja in za trženjske namene. Izberete lahko, ali želite informacije o naših izdelkih in storitvah prejemati po e-pošti, telefonu ali navadni pošti. Ko obiskujete naša spletna mesta ali uporabljate naše storitve, vam lahko zagotovimo personalizirane informacije. Prejemanje personalizirane komunikacije od IBM-a lahko kadar koli zavrnete tako, da tukaj nastavite svoje preference glede trženjske komunikacije. Pri naročninah upoštevajte navodila za odjavo, navedena na dnu vsakega e-poštnega sporočila. Več informacij o tem najdete v IBM-ovi zasebnosti v spletu

Kjer navajamo, da uporabljamo vaše osebne podatke v zvezi z zahtevo, naročilom, transakcijo ali pogodbo (ali za njihovo pripravo) ali da vam zagotovimo zahtevane storitve (ne primer spletno mesto), to počnemo, ker je to nujno za uveljavljanje pogodbe z vami.

Kjer s sklicem navedemo, da vaše osebne podatke uporabljamo v povezavi s trženjem, izboljševanjem ali razvijanjem naših izdelkov ali storitev, iz razlogov zaščite in varnosti oziroma zaradi regulativnih zahtev, ki niso povezane z vašo pogodbo ali zahtevo, to počnemo na osnovi svojih zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje osebe, oziroma z vašim soglasjem. Ko zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke v skladu z zakonodajo EU o zasebnosti, ima to morda posledice za vaše pravice

Skupna raba osebnih podatkov 

Kot globalna organizacija, ki ponuja širok razpon izdelkov in storitev, s poslovnimi procesi, upravljavskimi strukturami in tehničnimi sistemi, ki segajo čez državne meje, je IBM uvedel globalne pravilnike, skupaj s standardi in postopki, za konsistentno varstvo osebnih podatkov. Kot globalno podjetje morda lahko souporabljamo podatke o vas s svojimi odvisnimi družbami po svetu in jih prenesemo v države po svetu, kjer poslujemo, v skladu s to izjavo o zasebnosti. 

Med odvisnimi družbami pod IBM-ovim nadzorom dodeljujemo dostop do osebnih podatkov, samo če jih te morajo poznati, če je to nujno za namene, zaradi katerih je bil ta dostop dodeljen. V nekaterih primerih IBM uporablja dobavitelje v različnih državah za zbiranje, uporabo, analizo in drugačno obdelavo osebnih podatkov v IBM-ovem imenu. 

Kjer je to primerno, lahko IBM tudi deli vaše osebne podatke z izbranimi partnerji, da vam ali podjetju, za katero delate, lažje zagotovi izdelke ali storitve ali da izpolni vaše zahteve ali jih deli z vašim soglasjem. Ko izbiramo svoje dobavitelje in partnerje, upoštevamo njihove postopke ravnanja s podatki. 

Če se IBM odloči, da bo prodal, kupil, združil ali drugače reorganiziral podjetja v nekaterih državah, morda takšna transakcija vključuje razkrivanje osebnih podatkov potencialnim ali dejanskim kupcem ali prejem takšnih podatkov od prodajalcev. IBM-ova praksa je, da pri teh vrstah transakcij zahteva ustrezno varstvo osebnih podatkov. 

Prosimo, upoštevajte, da so v določenih okoliščinah osebni podatki lahko predmet razkritja vladnim agencijam skladno s sodnimi postopki, sodnim nalogom ali pravnim procesom. Vaše osebne podatke lahko zaradi zaščite pravic IBM-ove lastnine tudi delimo s svojimi poslovnimi partnerji, dobavitelji ali naročniki in drugimi, ko utemeljeno verjamemo, da so bile takšne pravice prizadete ali da bi lahko bile. 

Mednarodni prenosi

IBM-ov mednarodni odtis vključuje veliko število prenosov osebnih podatkov med različnimi odvisnimi družbami kot tudi tretjimi osebami v državah, kjer poslujemo. Nekatere države so uvedle omejitve prenosa za osebne podatke, v zvezi s čimer IBM izvaja različne ukrepe, med njimi:

 • Kjer je to potrebno, IBM izvaja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija, ali podobne pogodbene klavzule v drugih zakonodajah. To vključuje prenose dobaviteljem ali drugim tretjim osebam. Kopijo standardnih pogodbenih klavzul EU lahko zahtevate tukaj.
 • IBM ravna skladno s sistemom APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR).

Čeprav ob prenosu osebnih podatkov okvira za varovanje zasebnosti med EU-ZDA in Švico-ZDA ni dovoljeno več uporabljati ali se nanj zanašati, IBM še naprej ravna skladno z vsemi obveznostmi iz okvira za varovanje zasebnosti med EU-ZDA in Švico-ZDA. Več informacij lahko najdete tukaj: IBM-ov pravilnik o okviru za varovanje zasebnosti in Ministrstvo za trgovino ZDA.

Varnost in točnost podatkov 

Naš namen je zaščititi vaše osebne podatke in vzdrževati njihovo točnost. IBM izvaja zadovoljive fizične, administrativne in tehnične varovalne ukrepe, ki pomagajo zaščititi naročnikove osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, rabo in razkritjem. Tako na primer šifriramo določene občutljive osebne podatke, kot so podatki o kreditnih karticah, ko jih pošiljamo prek interneta. Prav tako zahtevamo, da naši dobavitelji zaščitijo take podatke pred nepooblaščenim dostopom, rabo in razkritjem. 

Obdobje hrambe 

Osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to nujno za izpolnjevanje namenov njihove obdelave, vključno z varnostjo naše obdelave v skladu s pravnimi in regulatornimi obveznostmi (npr. pogoji hrambe v zvezi z revizijo, knjigovodstvom in predpisi), ravnanjem v sporih ter za postavljanje, izvajanje ali branjenje pravnih zahtevkov v državah, kjer poslujemo. 

Ker se lahko okoliščine razlikujejo glede na kontekst in storitve, so morda informacije, podane v izjavi o zasebnosti v spletu ali v določenem obvestilu, podrobnejše glede veljavnih pogojev hrambe.

 

Kako stopiti v stik z nami 

Če imate vprašanja v zvezi s to izjavo o zasebnosti, se obrnite na nas prek tega obrazca. Vaše sporočilo bo posredovano ustreznemu članu IBM-ove ekipe za zasebnost podatkov, kot so pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali člani njihovih ekip.

Kjer je to relevantno, je upravljavec vaših osebnih podatkov družba International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, Združene države, razen če je navedeno drugače. Kjer mora družba IBM Corp. ali odvisna družba, ki jo nadzoruje, po zakonu o varstvu podatkov imenovati pravnega predstavnika v EGP ali Združenem kraljestvu, je predstavnik za EGP družba IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Nizozemska; predstavnik za Združeno kraljestvo pa je družba IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Združeno kraljestvo.

IBM Corp. ni upravljavec v teh primerih: 

 • Osebni podatki, ki se obdelujejo v povezavi s pogodbenim razmerjem ali v povezavi s sklepanjem pogodbenega razmerja s specifično IBM ovo odvisno družbo. V tem primeru je nadzornik osebnih podatkov IBM-ovo pogodbeno podjetje, ki je pravna oseba, s katero imate ali boste imeli vi ali vaš delodajalec pogodbo. 

 • Osebni podatki, zbrani na fizičnem mestu ali lokaciji IBM-ove odvisne družbe. V tem primeru je odvisna družba upravljavec osebnih podatkov. 

vaše pravice

Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov ter njihovo posodobitev ali popravek, v nekaterih okoliščinah pa tudi njihov izbris. Imate tudi pravico ugovarjati neposrednemu trženju. Do postopka zahteve lahko dostopate tukaj.

Morda imate tudi dodatne pravice v skladu z lokalno zakonodajo, ki velja za obdelavo. Več informacij je na voljo tukaj

Pravica do vložitve pritožbe 

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni skladna z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo: 

 • Neposredno pri IBM-u z uporabo tega obrazca.
 • Pri pristojnem organu za varstvo podatkov. Ime in kontaktne podatke organov za varstvo podatkov v Evropski uniji lahko najdete tukaj.

Spremembe v naši izjavi o zasebnosti 

To izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo, da odraža spremembe naših praks v zvezi z upravljanjem podatkov. Revidirana izjava o zasebnosti bo objavljena tukaj skupaj s posodobljenim datumom revizije. Spodbujamo vas, da redno preverjate, ali je prišlo do sprememb ali posodobitev. Če bomo izjavo o zasebnosti bistveno spremenili, bomo objavili obvestilo na vrhu te strani, ki bo tam 30 dni. Če po takšni spremembi še naprej uporabljate naša spletna mesta, to šteje, kot da ste prebrali in razumete spremembe.

 

Other privacy statements & policies