Wskazówki wyszukiwania

Aby wykonać proste wyszukiwanie, wpisz w oknie wyszukiwarki jeden lub dwa terminy i kliknij przycisk Szukaj (). Funkcja wyszukiwania IBM zwróci listę stron WWW zawierających wpisane terminy. Podczas tego procesu mechanizm wyszukuje terminy w liczbie zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, a także poprawia drobne błędy w pisowni. Funkcja wyszukiwania nie rozróżnia wielkości liter.

Najbardziej istotne strony są wyświetlane u góry listy wyników wyszukiwania. Do wyświetlenia pozycji oznaczonych ikoną klucza () niezbędna jest rejestracja. Po kliknięciu odsyłacza wyświetla się zapytanie o identyfikator użytkownika i hasło lub pojawia się możliwość rejestracji.

Aby zwiększyć efektywność wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  • Stosuj konkretne zapytania. Używaj unikalnych terminów lub dodawaj opisy. Na przykład wyszukiwanie terminu "DB2" może zwrócić zbyt wiele wyników. Jeśli szukasz rozwiązań DB2 UDB, wpisz db2 udb lub db2 udb linux.
  • Używaj synonimów. Jeśli otrzymasz zbyt małą liczbę wyników lub nie będzie ich wcale, wpisz synonim wyszukiwanego terminu. Na przykład zamiast wyszukiwać java classes, wpisz java training.
  • Sprawdź pisownię. Jeden błąd we wpisywanym terminie może zmienić wyniki wyszukiwania.
  • Wykorzystuj otrzymane wyniki wyszukiwania. Twoje wyszukiwanie może nie w pełni odpowiadać kryteriom, ale przeglądanie wyników pomoże w odnalezieniu właściwych terminów i podda nowe pomysły na kolejne wyszukiwanie.

Precyzowanie wyszukiwanych terminów

Najczęściej proste wyszukiwanie powoduje zwrócenie odpowiednich wyników. Następujące operatory wyszukiwania umożliwiają doprecyzowanie poszukiwanych terminów.

Wyszukiwanie całych fraz

Ujmij całą frazę w cudzysłów (" "), aby otrzymać wyniki wyszukiwania w postaci dokładnie tak samo brzmiących fraz. Wyszukiwanie całych fraz w sposób istotny zmniejsza liczbę otrzymanych wyników. Wpisz na przykład:

"lotus notes support"

Wyniki obejmują strony, na których można znaleźć całą frazę lotus notes support .

Ujęcie wyszukiwanych terminów w cudzysłów wyłącza również moduł poprawiania pisowni.


Wyniki niezawierające wpisanych terminów

Poprzedzenie wyszukiwanego terminu znakiem minus ( -) powoduje wyświetlenie wszystkich stron niezawierających tego terminu. Nie należy zostawiać spacji pomiędzy znakiem minus a wyszukiwanym terminem, ale należy wstawić spacje pomiędzy wyszukiwanymi terminami. Na przykład, wpisz:

bladecenter accessories -monitor

Wyniki wyszukiwania obejmą strony zawierające terminy bladecenter i accessories , na których nie występuje termin monitor.


Ścisłe wyszukiwanie terminów

Funkcja wyszukiwania IBM automatycznie wyszukuje synonimy wielu terminów. Poprzedzenie wyszukiwanego terminu znakiem plus ( +) powoduje wyszukiwanie tego terminu w jego ścisłym brzmieniu. Nie należy zostawiać spacji pomiędzy znakiem plus a wyszukiwanym terminem, ale należy wstawić spacje pomiędzy wyszukiwanymi terminami. Jeśli na przykład chcesz wyszukać termin java classes , nie zaś java training, wpisz:

java +classes

Wyniki wyszukiwania obejmą strony zawierające terminy java i classes. Synonimy słowa classes nie będą brane pod uwagę.


Rozszerzanie funkcji wyszukiwania z operatorem OR

Wstaw operator OR między wyszukiwane terminy, aby wyświetlić strony, na których występuje jeden lub kilka z nich. Operator OR należy wpisywać wielkimi literami. Wpisz na przykład:

bladecenter h OR t

W wynikach wyszukiwania znajdą się strony zawierające słowa bladecenter h lub bladecenter t.