Aflaţi cum îşi adaptează IBM interacţiunile cu dumneavoastră

IBM îşi adaptează interacţiunile cu dumneavoastră

În cursul activităţilor sale comerciale, IBM, la fel ca majoritatea companiilor, colectează sau primeşte cu regularitate de la diverse persoane date de contact comercial. De obicei, datele de contact comercial sunt informaţiile pe care le conţine o carte de vizită. IBM utilizează aceste date de contact comercial pentru scopuri comerciale legitime -- cum ar fi contactarea sau comunicarea cu dumneavoastră, îndeplinirea unor solicitări, furnizarea suportului pentru produsele sau serviciile IBM, trimiterea facturilor către clienţi, promovarea sau vânzarea produselor şi serviciilor IBM şi personalizarea experienţelor cu IBM.

De asemenea, IBM poate obţine date de contact comercial de la terţe părţi, cum ar fi furnizorii din liste. Ori de câte ori este posibil, noi solicităm terţelor părţi să confirme că au obţinut aceste informaţii într-o manieră corectă şi că au autoritatea de a ni le furniza pentru a fi utilizate în modul preconizat.

Este posibil ca IBM să completeze datele de contact comercial pe care le deţine, cu alte informaţii personale relevante din punct de vedere comercial, pe care le putem obţine direct de la dumneavoastră sau organizaţia dumneavoastră sau care au fost făcute publice de către dumneavoastră. Exemple de astfel de informaţii personale relevante din punct de vedere comercial sunt cele din blogurile şi publicaţiile cu caracter comercial, poziţiile ocupate în ierarhia organizaţiilor şi certificările obţinute. Noi utilizăm aceste informaţii ca ajutor pentru a ne adapta mai bine interacţiunile cu dumneavoastră.

IBM este o organizaţie globală, cu procese de afaceri, structuri de conducere şi sisteme tehnice care acoperă multe ţări. Ca urmare, este posibil să distribuim în cadrul IBM aceste date de contact comercial şi informaţii personale relevante din punct de vedere comercial şi să le transferăm în alte ţări unde derulăm afaceri, pentru utilizările menţionate mai sus (inclusiv în ţări în care legile privind protecţia datelor nu sunt la fel de stricte ca în ţara dumneavoastră). De fiecare dată când IBM utilizează date dumneavoastră personale, noi le protejăm în conformitate cu politicile IBM.

Dacă aveţi întrebări despre această declaraţie, dacă doriţi să obţineţi o copie a datelor personale cu caracter comercial pe care le deţinem în legătură cu dumneavoastră sau dacă v-aţi dat seama că informaţiile sunt incorecte şi doriţi să le corectaţi, vă rugăm să ne contactaţi.