Phần mềm IBM

Khám phá tất cả giải pháp phần mềm IBM


Giải pháp kinh doanh & của doanh nghiệp

Nâng cao hiệu suất và mang lại kết quả thực tế.


Dịch vụ

Tham vấn các chuyên gia trên con đường đến với doanh nghiệp nhận thức.


Giải pháp theo ngành

Với chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp của bạn


Đám mây

Tối ưu hóa cho ngành và các dịch vụ kinh doanh dựa trên điện toán nhận thức


Điện toán Nhận thức

Áp dụng lý lẽ vào tất cả dữ liệu và đấu trí với những thách thức


Phân tích & Dữ liệu

Biến đổi các ngành nghề và nghề nghiệp bằng dữ liệuCơ sở hạ tầng CNTT

Hội nhập và đổi mới, sẵn sàng cho kỷ nguyên nhận thứcDi động

Tăng cường tương tác giữa khách hàng và nhân viên


Bảo mật

Bảo vệ doanh nghiệp với hệ thống miễn dịch bảo mật


Sản phẩm dùng thử trực tuyến mới của IBM

Dùng thử miễn phí Bluemix

Phát triển và mở rộng ứng dụng của bạn trong vài phút với dịch vụ đám mây.

Dùng thử miễn phí SoftLayer

Cơ sở hạ tầng đám mây miễn phí trong một tháng. Tải xuống ngay.

Watson Analytics

Tự mình khám phá kiểu mẫu và ý nghĩa dữ liệu với những phân tích có hướng dẫn.

Tìm kiếm giải pháp giúp
phát triển kinh doanh cho khách hàng của bạn?

Khám phá lợi ích khi trở thành đối tác của IBM

Khám phá

Tài chính
Có sẵn

  • Thúc đẩy tăng trưởng
  • Ðiều chỉnh kế hoạch huy động vốn
  • Tìm kiếm đối tác chiến lược
  • Tìm hiểu thêm (UK)