Zakres

Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie ma zastosowanie do serwisu WWW firmy IBM oraz do serwisów WWW przedsiębiorstw afiliowanych IBM, które zawierają odsyłacze do Oświadczenia. Poniżej zamieszczono wybrane najważniejsze informacje na temat Oświadczenia i jego treści.

Dane osobowe

  • IBM zbiera dane osobowe Użytkowników w różnych celach, m.in.w celu przetwarzania zamówień Użytkowników, prowadzeniakorespondencji z Użytkownikami, realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy.
  • IBM może używać informacji zebranych od Użytkownika w powiązaniu zinformacjami pozyskanymi z innych źródeł, aby zapewnić ichwyższą dokładność i kompletność oraz lepiej dostosować interakcje zUżytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.
  • Ponadto IBM może zbierać informacje dotyczące korzystania przezUżytkownika z serwisów WWW firmy IBM, wykorzystując do tego różnetechniki, w tym informacje cookie.

Cele

  • Realizowanie zamówień Użytkownika przez IBM lub osoby trzecie.
  • Nawiązywanie kontaktów z Użytkownikiem w celu przeprowadzeniaankiet dotyczących zadowolenia Klienta, badań rynkowych lub wzwiązku z niektórymi transakcjami.
  • Zapewnienie wsparcia dla produktów lub usług uzyskanychprzez Użytkownika od IBM.
  • Realizowanie przez IBM i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.
  • Personalizacja działania serwisów WWW firmy IBM, ułatwienienawigacji i gromadzenie informacji statystycznych owykorzystaniu serwisów WWW.

Decyzje Użytkownika

  • Po zgromadzeniu przez IBM danych osobowych Użytkownika Użytkownik może poinformować IBM, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celu nawiązywania dalszych kontaktów handlowych; IBM zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.
  • Użytkownik może również zablokować informacje cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat procedur IBM dotyczących ochrony prywatności zawiera Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kontakt z IBM

Pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia lub postępowania przez IBM z informacjami Użytkownika można wysyłać:

do koordynatora serwisu WWW IBM lub na adres

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać kolejnych wiadomości marketingowych od IBM, w tym subskrypcji, wyślij wiadomość e-mail na adres NETSUPP@us.ibm.com.


Odsyłacze do innych przydatnych informacji o ochronie prywatności