Skop

Pernyataan Privasi Online IBM terpakai untuk IBM dan laman web gabungan kami yang mengandungi pautan kepada Pernyataan tersebut. Berikut adalah beberapa sorotan mengenai Penyataan tersebut.

Maklumat Peribadi

  • Kami mengumpul maklumat peribadi anda untuk pelbagai tujuan, seperti memproses pesanan anda, berhubungan dengan anda, menyediakan kepada anda dengan langganan atau berkaitan dengan permohonan kerja.
  • Kami mungkin menggabungkan maklumat yang kami kumpul daripada anda dengan maklumat yang diperolehi daripada sumber-sumber lain untuk membantu kami memperbaiki keseluruhan ketepatan dan kesempurnaan, dan untuk membantu kami dengan lebih baik menyesuaikan interaksi kami dengan anda.
  • Di samping itu, kami juga boleh mengumpul maklumat yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda melalui penggunaan pelbagai teknologi, termasuk kuki.

Menggunakan

  • Untuk kami atau pihak yang terlibat dalam penunaian untuk memenuhi permintaan anda.
  • Untuk menghubungi anda berkenaan kaji selidik kepuasan pelanggan, penyelidikan pasaran atau berkaitan dengan urus niaga tertentu.
  • Untuk menyokong produk atau perkhidmatan yang anda telah diperolehi daripada kami
  • Oleh IBM dan organisasi terpilih bagi tujuan pemasaran jika anda telah membenarkan penggunaan sedemikian.
  • Untuk memperibadikan pengalaman anda semasa anda berada di laman web kami, menjadikan navigasi lebih mudah, dan untuk statistik penggunaan Laman Web.

Pilihan-pilihan anda

  • Apabila kami mengumpul maklumat daripada anda, anda boleh memberitahu kami bahawa anda tidak mahu ia digunakan untuk perhubungan pemasaran selanjutnya.
  • Anda juga boleh mematikan kuki di pelayar anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amalan privasi kami, sila lihat Pernyataan Privasi Online IBM.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Bagaimana untuk menghubungi kami

Soalan mengenai Pernyataan ini atau tentang pengendalian maklumat anda oleh IBM boleh dihantar kepada:

Koordinator laman web IBM Web, or

Pejabat Privasi Korporat IBM
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran pada masa akan datang dari IBM, termasuk langganan, sila hantarkan e-mel kepada NETSUPP@us.ibm.com.


Lain-lain pautan privasi yang penting