Šis paziņojums ir spēkā no 2018. gada maija.

Korporācija IBM atzīst jūsu personiskās informācijas aizsardzības svarīgumu un ir apņēmusies to apstrādāt atbildīgi un saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem visās valstīs, kurās IBM strādā.

Šajā paziņojumā par privātumu ir izklāstīta vispārīgā IBM privātuma prakse, kas attiecas uz personisko informāciju, ko vācam, izmantojam un kopīgojam par patērētājiem un citām fiziskām personām, kuras ietvertas mūsu klientu, biznesa partneru, piegādātāju un citās organizācijās, ar kurām korporācija IBM ir izveidojusi vai plāno darījumu attiecības.

Šo paziņojumu par privātumu papildina IBM tiešsaistes paziņojums par privātumu, kurā sniegta plašāka informācija saistībā ar tiešsaistes kontekstu, tostarp par pieņemšanu darbā. Mēs varam sniegt papildu vai precizējošu informāciju par to, kā vācam vai izmantojam personisko informāciju tīmekļa vietnēs vai saistībā ar konkrētu produktu vai pakalpojumu.

Kāpēc un kā mēs vācam un izmantojam jūsu personisko informāciju

Jūsu kā fiziskas personas informāciju mēs varam vākt dažādos nolūkos. Tālāk sniegti piemēri.

 • Piekļūstot tīmekļa vietnēm vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem un tos izmantojot
  Kad apmeklēsiet kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai izmantosiet tiešsaistes pakalpojumu, mēs reģistrēsim informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu jums piekļuvi, kā arī ir nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai un lai mēs varētu ievērot drošības un likuma prasības saistībā ar mūsu vietnes darbību. Piemēram, reģistrēsim paroles, IP adresi un pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai varētu personalizēt jūsu iespējas lietot tīmekļa vietni, jūsu apmeklējuma laikā mēs arī vācam informāciju par darbībām, ko veicat, piemēram, reģistrējam jūsu vēlmes un iestatījumus. Mēs arī vācam statistiku, kas varētu mums palīdzēt uzlabot un pilnveidot mūsu tīmekļa vietnes, produktus un pakalpojumus.
 • Reaģējot uz jūsu pieprasījumu sniegt informāciju, pieņemt pasūtījumu vai sniegt atbalstu
  Kad sazināties ar mums (tiešsaistē vai bezsaistē) nolūkā saņemt informāciju, pasūtīt produktu vai pakalpojumu, lūgt atbalstu, piedalīties foruma diskusijās vai izmantot citus sociālās datorsaziņas rīkus, mēs vācam informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu jūsu pieprasījumu, piešķirtu piekļuvi produktam vai pakalpojumam, sniegtu atbalstu un varētu sazināties ar jums. Piemēram, mēs vācam tādus datus kā jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija, detalizēta informācija par jūsu pieprasījumu un ar mums noslēgto vienošanos, jūsu pasūtījuma izpilde, piegāde un tā rēķins, kā arī varam iekļaut informāciju no klientu apmierinātības aptaujas. Šo informāciju mēs saglabājam administratīvos nolūkos, aizstāvot savas tiesības un saistībā ar darījumu attiecībām ar jums.

  Ja norādāt savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai reģistrētos saistībā ar minēto pieprasījumu, reģistrācija var palīdzēt jūsu identificēšanai, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Lai varētu pasūtīt lielāko daļu pakalpojumu un produktu, jūsu rīcībā ir jābūt reģistrētam identifikatoram IBMid. Reģistrēšanās var arī sniegt jums iespēju pielāgot un noteikt savus privātuma iestatījumus.
 • Jūsu IBM mākoņpakalpojumu lietojums
  Informāciju par to, kā lietojat IBM mākoņpakalpojumus, mēs vācam, lai aktivizētu produktu funkcijas darbam, uzlabotu iespējas, ko varat izmantot kā lietotājs, pielāgotu mijiedarbību ar jums, informētu savus klientus par pakalpojumu kopējo lietojumu, sniegtu atbalstu un izstrādātu savus produktus un pakalpojumus. Detalizētu informāciju par mūsu lietotajām tehnoloģijām, savākto personisko informāciju, kā arī to, kā kontrolēt vai bloķēt izsekošanu vai izdzēst sīkfailus, skatiet IBM tiešsaistes paziņojumā par privātumu.
 • Sazinoties ar mūsu klientu, potenciālo klientu, partneru un piegādātāju darbiniekiem
  Sadarbības gaitā klienti vai potenciālie klienti, partneri un piegādātāji mums sniedz arī darba kontaktinformāciju (savu darbinieku, darbuzņēmēju, konsultantu un pilnvaroto lietotāju vārdus, uzvārdus/nosaukumus, darba kontaktinformāciju, amatu vai posteni) tādām vajadzībām kā līgumu pārvaldība un izpilde, produktu un pakalpojumu piegāde, atbalsta sniegšana, rēķinu izrakstīšana un pakalpojumu vai darījumu attiecību pārvaldība.
 • Informācija par apmeklētājiem
  Mēs reģistrējam mūsu vietņu un atrašanās vietu apmeklējošās fiziskās personas (to vārdu, uzvārdu, identifikācijas informāciju un darba kontaktinformāciju) un izmantojam videonovērošanu, lai gādātu par personu un mantas drošību un drošumu, kā arī ievērotu normatīvās prasības.
 • Mārketings
  Lielāko daļu par jums vāktās informācijas mēs iegūstam no tiešās mijiedarbības ar jums. Mēs varam vākt informāciju (tiešsaistē vai bezsaistē) saistībā ar pasākuma organizāciju, kad reģistrējaties dalībai pasākumā, kā arī pasākuma norises laikā, piemēram, informāciju par dalību sesijās un aptauju rezultātus. Savākto personisko informāciju mēs apvienojam, lai izstrādātu apkopotu analīzi un biznesa informāciju mūsu uzņēmējdarbības veikšanas un mārketinga nolūkos. Jūs varat izvēlēties veidu, kā saņemt informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai reģistrāciju abonementu lietošanai: pa e-pastu, tālruni vai pastu. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs jums varam sniegt personalizētu informāciju. Jebkurā brīdī varat atteikties no personalizētas informācijas saņemšanas, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi NETSUPP@us.ibm.com. Papildinformācija ir sniegta IBM tiešsaistes paziņojumā par privātumu.

Kad norādām, ka izmantojam jūsu personisko informāciju saistībā ar pieprasījumu, pasūtījumu, darījumu vai vienošanos (vai minētā sagatavošanu) vai lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus (piemēram, nodrošinātu tīmekļa vietni), mēs to darām tāpēc, ka tas ir nepieciešams ar jums noslēgtās vienošanās izpildei.

Kad norādām, ka izmantojam jūsu personisko informāciju saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu mārketingu, uzlabošanu vai izstrādi, drošības un aizsardzības iemeslu vai normatīvo prasību dēļ, ja tas neattiecas uz mūsu vienošanos ar jums vai jūsu pieprasījumu, mēs to darām tāpēc, lai ņemtu vērā mūsu vai trešās puses likumīgās intereses. Kad mēs vācam un izmantojam jūsu personisko informāciju, ievērojot ES tiesību aktus par privātumu, tas var ietekmēt jūsu tiesības.

Personiskās informācijas kopīgošana

IBM ir starptautiska organizācija, kura piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu un kuras uzņēmējdarbības procesi, pārvaldības struktūras un tehniskās sistēmas darbojas daudzās valstīs. Konsekventas personiskās informācijas aizsardzības nolūkā korporācija IBM ir ieviesusi globālas politikas, kā arī standartus un procedūras. Kā globāls uzņēmums IBM saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu var kopīgot informāciju par jums ar savām filiālēm visā pasaulē un to pārsūtīt uz valstīm, kurās mēs strādājam.

IBM kontrolēto meitasuzņēmumu savstarpējā sadarbībā piekļuvi personiskajai informācijai mēs piešķiram tikai tad, ja tas ir nepieciešams to nolūku izpildei, kuriem šī piekļuve tiek piešķirta. Dažos gadījumos IBM izmanto dažādās valstīs esošos piegādātājus, lai tie IBM vārdā vāktu, izmantotu, analizētu vai citādi apstrādātu personisko informāciju.

Piemērotos gadījumos vai ar jūsu piekrišanu IBM var arī kopīgot jūsu personisko informāciju ar atsevišķiem partneriem, lai mēs varētu jums vai uzņēmumam, kurā strādājat, vieglāk nodrošināt produktus vai pakalpojumus vai izpildīt jūsu pieprasījumus. Izvēloties piegādātājus un partnerus, mēs ņemam vērā viņu izmantotos datu apstrādes procesus.

Ja IBM nolemj pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmējdarbību kādās valstīs, šādā darījumā personiskā informācija var tikt izpausta potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai saņemta no pārdevējiem. IBM parasti pieprasa, lai šādu veidu darījumos personiskā informācija tiktu pienācīgi aizsargāta.

Ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos personiskā informācija var tikt izpausta valsts iestādēm saskaņā ar tiesas procedūrām, izpildrakstiem vai tiesvedības prasībām. Mēs varam arī kopīgot jūsu personisko informāciju, lai aizsargātu IBM, mūsu darījumu partneru, piegādātāju, klientu vai citu personu tiesības vai īpašumu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka šīs tiesības vai īpašums tiek vai var tikt aizskarts.

Datu pārsūtīšana uz citām valstīm

IBM darbība starptautiskā mērogā nozīmē arī to, ka tiek pārsūtīts daudz personiskās informācijas no viena meitas uzņēmuma uz citu, kā arī trešajām personām, kas atrodas valstīs, kurās mēs strādājam. Dažās valstīs ir ieviesti personiskās informācijas pārsūtīšanas ierobežojumi, un saistībā ar tiem IBM veic dažādus pasākumus, tostarp tālāk norādītos.

 • Ja nepieciešams, IBM ievieš ES Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas vai līdzīgas līgumu klauzulas citās jurisdikcijās. Tas attiecas arī uz pārsūtīšanu piegādātājiem vai citām trešajām personām. Šeit varat pieprasīt ES līguma standartklauzulu eksemplāru.
 • IBM oficiāli atzīst APEC pārrobežu privātuma noteikumus.
 • Korporācija IBM oficiāli ir ES un ASV un Šveices un ASV Privātuma vairoga sertificēts uzņēmums. Plašāka informācija ir sniegta šeit.

Informācijas drošība un pareizība

Mēs apņemamies aizsargāt jūsu personisko informāciju un saglabāt tās pareizību. Lai jūsu personisko informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu, IBM veic piemērotus fiziskos, administratīvos un tehniskos aizsardzības pasākumus. Piemēram, pārsūtot internetā tādu sensitīvu personisko informāciju kā kredītkartes datus, mēs to šifrējam. Mēs arī pieprasām, lai mūsu piegādātāji šādu informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu.

Glabāšanas periods

Personisko informāciju mēs neglabājam ilgāk, nekā nepieciešams, lai izpildītu tās apstrādes mērķus, tostarp ievērotu mūsu veiktās apstrādes drošības atbilstību tiesību aktu un normatīvajām prasībām (piemēram, saglabāšanas periodiem audita, grāmatvedības un likumā paredzētām vajadzībām), kā arī strīdu risināšanai un tiesībpamatoto prasību pamatošanai, īstenošanai vai aizstāvībai valstīs, kurās mēs strādājam.

Tā kā apstākļi var atšķirties atkarībā no konteksta un pakalpojumiem, detalizētāka informācija par piemērojamiem saglabāšanas periodiem ir sniegta tiešsaistes paziņojumā par privātumu vai atsevišķi sniegtā paziņojumā.

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo paziņojumu par privātumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Jūsu ziņojums tiks nodots attiecīgajam IBM datu aizsardzības grupas pārstāvim, piemēram, datu aizsardzības speciālistiem vai citiem grupas darbiniekiem.

ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) kontekstā jūsu personiskās informācijas pārzinis ir korporācija International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, Amerikas Savienotās Valstis, ja vien nav norādīts citādi. Visos gadījumos, kad korporācijai IBM Corp. vai tās pārziņā esošam meitasuzņēmumam (kas nav dibināts Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ)) ir jāieceļ likumīgs pārstāvis EEZ, pārstāvis ir IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Apvienotā Karaliste PO6 3AU.

Korporācija IBM Corp. nav pārzinis šādās situācijās:

 • Personiskā informācija tiek apstrādāta saistībā ar līgumattiecībām ar kādu konkrētu IBM meitasuzņēmumu vai stāšanos līgumattiecībās ar tādu. Šādā gadījumā personiskās informācijas pārzinis ir IBM līgumslēdzējs uzņēmums, kas ir juridiskā persona, ar kuru jums vai jūsu darba devējam ir vai būs noslēgts līgums.
 • Personiskā informācija, kas tiek vākta fiziskā IBM meitasuzņēmuma vietnē vai atrašanās vietā. Šajā gadījumā attiecīgais meitasuzņēmums ir personiskās informācijas pārzinis.

Jūsu tiesības

Jūs varat pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kā arī pieprasīt iespēju to atjaunināt vai labot. Jums ir arī tiesības iebilst pret tiešo mārketingu. Pieprasījuma procesam varat piekļūt šeit.

Jums var būt papildu tiesības saskaņā ar jūsu valsts vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz datu apstrādi. Piemēram, ja uz jūsu personiskās informācijas apstrādi attiecas ES Vispārīgā datu aizsardzības regula ("VDAR"), un jūsu personiskā informācija tiek apstrādāta likumīgu interešu vārdā, jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Saskaņā ar VDAR jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu personiskā informācija tiktu izdzēsta vai tai tiktu liegta piekļuve, un lūgt jūsu personiskās informācijas pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personiskās informācijas apstrāde neatbilst attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jūs varat iesniegt sūdzību tālāk norādītajām personām.

Izmaiņas mūsu paziņojumos par privātumu

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo paziņojumu par privātumu, kā arī citus paziņojumus par privātumu. Kad šajā paziņojumā par privātumu veiksim izmaiņas, tā sākumā pievienosim jaunu datumu.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kā sazināties ar mums

Jautājumus par šo paziņojumu vai par veidu, kā IBM apstrādā jūsu informāciju, varat sūtīt

IBM tīmekļa vietnes koordinatoram vai uz

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt no korporācijas IBM ar mārketingu saistītu informāciju, tostarp abonementus, sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi NETSUPP@us.ibm.com.


Citas noderīgas saites attiecībā uz konfidencialitāti