Εμβέλεια

Η Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον ισχύει για τα sites της IBM και των συνδεδεμένων εταιρειών της τα οποία παραπέμπουν μέσω διασυνδέσεων στην παρούσα Δήλωση. Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικά κύρια σημεία της Δήλωσης.

Προσωπικά Στοιχεία

  • Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για διάφορους σκοπούς, όπως γιανα επεξεργαστούμε μια παραγγελία σας, να αλληλογραφήσουμε μαζί σας, να σαςεγγράψουμε ως συνδρομητή σε κάποια υπηρεσία ή να εξετάσουμε μια αίτησηπρόσληψης.
  • Μπορεί να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μεπληροφορίες από άλλες πηγές προκειμένου να βελτιώσουμε τη συνολικήακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών καθώς και να προσαρμόσουμε καλύτερατον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.
  • Επιπλέον, μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες,συμπεριλαμβανομένων των cookies, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τηχρήση των sites μας από εσάς.

Χρήσεις

  • Διεκπεραίωση αιτημάτων σας από εμάς ή από άλλους εμπλεκόμενους στη διαδικασία διεκπεραίωσης
  • Επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια ερευνών ικανοποίησης πελατών, ερευνών αγοράς ή ορισμένων συναλλαγών
  • Υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από εμάς
  • Χρήση από την IBM και επιλεγμένους οργανισμούς για σκοπούς μάρκετινγκ ύστερα από την άδειά σας
  • Εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα sites μας, διευκόλυνση πλοήγησης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση των sites

Επιλογές

  • Όταν συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς, μπορείτε να μας αναφέρετε ότι δενεπιθυμείτε τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την επικοινωνία μαζί σας γιασκοπούς μάρκετινγκ.
  • Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας από την IBM, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου:

Συντονιστής δικτυακού τόπου IBM

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε στο μέλλον πληροφοριακό υλικό για σκοπούς μάρκετινγκ από την IBM, συμπεριλαμβανομένων συνδρομών, στείλτε ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση NETSUPP@us.ibm.com.


Άλλες χρήσιμες διασυνδέσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα