Tuyên bố này có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2016. Phiên bản trước của Tuyên bố này hiện có tại đây.

​Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với IBM và duy trì sự tin tưởng của bạn có ý nghĩa tuyệt đối quan trọng đối với chúng tôi.

​Tuyên bố này nêu các quy tắc về thông tin dành cho các trang web của IBM và các công ty con của chúng tôi, từ loại thông tin về người dùng của trang web của chúng tôi được thu thập và theo dõi, đến cách sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý ngoại tuyến về thông tin. Tuyên bố cũng mô tả cách sử dụng cookie, điểm ảnh trang web (web beacon) và các công nghệ khác trong sản phẩm Phần mềm như dịch vụ (SaaS) và phần mềm.⁠

​Tuyên bố này áp dụng cho các trang web của IBM có liên kết đến Tuyên bố này nhưng không áp dụng cho các trang web IBM có Tuyên bố về Quyền riêng tư riêng. ​Ngoài ra, Tuyên bố không áp dụng cho các trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu trên danh nghĩa của khách hàng vì lợi ích của họ, như cung cấp dịch vụ thuê chỗ website.

​Ðôi khi chúng tôi có thể bổ sung vào Tuyên bố này các thông tin về hoạt động tương tác cụ thể giữa chúng tôi và bạn.

​IBM đã được trao giải thưởng Privacy Seal của TRUSTe' cho các quy tắc được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này khi có liên quan đến các trang web ibm.com của chúng tôi.​Ðiều này có nghĩa là, các quy tắc của chúng tôi khi có liên quan đến các trang web này sẽ được xem xét bởi TRUSTe về việc tuân thủ với Tiêu chuẩn Chứng nhận của TRUSTe'​, bao gồm sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và lựa chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. ​Bảo mật chỉ bao gồm thông tin được thu thập qua www.ibm.com và không bao gồm thông tin có thể thu thập qua phần mềm có thể tải xuống, sản phẩm SaaS hoặc các ứng dụng di động. Các quy định này cũng tuân thủ Hệ thống Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên Quốc gia APEC được đánh giá bởi TRUSTe. Nếu bạn có thắc mắc hay khiếu nại về chính sách và quy tắc thực hiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ Điều phối viên trang Web của IBM. ​Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ TRUSTe. ​TRUSTe sẽ liên kết để giải quyết những quan ngại của bạn.

​Thu thập thông tin cá nhân⁠

​Bạn có quyền quyết định cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho chúng tôi trong nhiều tình huống khác nhau. ​Ví dụ, bạn có thể cung cấp tên và thông tin liên hệ của bạn, đặt hàng, xử lý đơn hàng, đăng ký thuê bao, cung cấp đăng ký hoặc hợp tác kinh doanh nếu bạn là nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh. ​Bạn cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng để mua sản phẩm của chúng tôi hoặc chia sẻ quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí đang được tuyển dụng tại IBM mà bạn đang cân nhắc. ​Nếu bạn muốn thông tin không dùng ngoài mục đích để thực hiện yêu cầu, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn.⁠

​Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến sử dụng trang web và sản phẩm SaaS của bạn bằng nhiều công nghệ khác nhau. ​Ví dụ, khi bạn truy cập trang web hoặc sản phẩm SaaS, chúng tôi có thể ghi nhận một số thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đến như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thời gian truy cập, địa chỉ trang web bạn truy cập để có thông tin về các trang bạn đã xem trong trang web của chúng tôi và các thao tác khi đang truy cập. ​Ngoài ra, một số sản phẩm phần mềm của chúng tôi sử dụng công nghệ cho phép IBM thu thập một số thông tin về sử dụng sản phẩm, ⁠‍‌⁠‍‌‍‍‌‍‌‍​Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để xác định xem bạn' đã mở email hay nhấp vào một liên kết có trong email hay chưa. ⁠‍‌⁠‍‌‍‍‌‍‍‌​Bằng cách này, chúng tôi sẽ có số liệu thống kê về mức độ sử dụng và hiệu quả của trang web, phần mềm và sản phẩm SaaS, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh hoạt động tương tác giữa chúng tôi và bạn. ​Ðể tìm hiểu chi tiết công nghệ chúng tôi sử dụng, xem Cookie, điểm ảnh trang web và các công nghệ khác dưới đây.

​Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin gián tiếp liên quan đến bạn từ các nguồn khác, như nhà cung cấp niêm yết. ​Khi thực hiện điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà cung cấp xác nhận rằng thông tin được bên thứ ba thu thập hợp pháp và chúng tôi có quyền lấy và sử dụng thông tin đó.

​Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin được thu thập trực tiếp hay gián tiếp để cải thiện mức độ chính xác và hoàn chỉnh trên tổng thể cũng như để điều chỉnh tương tác tốt hơn với bạn.⁠‍‌⁠‍‍‌‌‌‌‌‍

​Sử dụng thông tin cá nhân⁠

​Các đoạn sau đây mô tả chi tiết cách IBM sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Đáp ứng yêu cầu giao dịch của bạn

​Nếu bạn yêu cầu IBM về sản phẩm hoặc dịch vụ, gọi lại, hoặc tài liệu marketing chuyên biệt, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để đáp ứng yêu cầu đó. ​Ðể giúp chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tượng khác, ví dụ như đối tác kinh doanh của IBM', tổ chức tài chính, công ty vận tải, bưu điện hoặc cơ quan chính phủ, như cơ quan Hải quan, có tham gia để hoàn thành yêu cầu đó. ​Trong mỗi giao dịch, chúng tôi có thể liên hệ với bạn như một hoạt động trong chương trình khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc để nghiên cứu thị trường.⁠

Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi

​Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để đem đến trải nghiệm dành riêng cho bạn như giới thiệu nội dung bạn quan tâm hoặc xác định hướng trang web dễ dàng hơn.⁠

Hỗ trợ

​Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang sử dụng như thông báo các cập nhật hoặc sửa chữa sản phẩm.

​Chúng tôi cũng cung cấp các phiên “Trò chuyện trực tuyến” trên các trang web của chúng tôi để hỗ trợ bạn khi bạn đang điều hướng qua các trang web của chúng tôi; chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp qua các phiên này theo quy định Tuyên bố về Quyền riêng tư.⁠

​Trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật, đôi khi chúng tôi có thể truy cập ngẫu nhiên dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc dữ liệu trên hệ thống của bạn, ​Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về bạn, nhân viên trong tổ chức của bạn, khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp. ​Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng đối với việc truy cập hoặc xử lý thông tin này; các điều kiện về việc kiểm soát và xử lý dữ liệu đó được nêu trong Điều khoản Sử dụng hoặc các thỏa thuận khác giữa bạn và IBM như Các điều khoản sử dụng để trao đổi dữ liệu chẩn đoán sự cố.⁠

Marketing̣

​Thông tin bạn cung cấp cho IBM cũng như thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp được IBM sử dụng cho mục đích marketing. ​Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này, chúng tôi sẽ để bạn quyết định có cho phép sử dụng thông tin theo cách này hay không. ​Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể chọn không nhận các tài liệu marketing từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong từng email mà bạn có thể nhận, bằng cách cho biết điều này mỗi khi chúng tôi gọi cho bạn, hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi (vui lòng tham khảo “Các câu hỏi và truy cập về Quyền riêng tư” bên dưới).

​Một số sản phẩm của chúng tôi có thể ở dạng hợp tác thương hiệu được IBM và bên thứ ba bảo trợ. ​Nếu bạn đăng ký các sản phẩm này, xin lưu ý bên thứ ba cũng có thể thu thập và chia sẻ thông tin của bạn. ​Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về chính sách riêng tư của họ để hiểu hơn về cách họ xử lý thông tin của bạn.⁠

​Nếu bạn chọn “Gửi email trang này” cho bạn bè hoặc đồng nghiệp, chúng tôi sẽ yêu cầu tên và địa chỉ email của họ. ​Chúng tôi sẽ tự động gửi email một lần chia sẻ trang mà bạn yêu cầu và không sử dụng thông tin đó cho mục đích khác.⁠

Tuyển dụng

​Về trường hợp xin việc hoặc yêu cầu công việc, dù được quảng cáo trên trang web IBM hoặc các trang web khác, bạn sẽ cung cấp thông tin cá nhân như hồ sơ xin việc; ​và các thông tin này được sử dụng cho nội bộ IBM để giải quyết yêu cầu hoặc xem xét trường hợp của bạn cho mục đích tuyển dụng. ​Trừ khi bạn không cho phép thực hiện điều này, thông tin này có thể được giữ cho xem xét sau này.⁠

Giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi, trò chuyện và các tương tác khác

​Một số giao dịch trực tuyến có thể cần bạn gọi chúng tôi hoặc chúng tôi gọi cho bạn. ​Giao dịch cũng có thể bao gồm trò chuyện trực tuyến. ​Xin lưu ý rằng quy tắc chung của IBM'là giám sát và trong một số trường hợp, sẽ ghi lại các tương tác trên với mục đích đào tạo nhân viên, hoặc đảm bảo chất lượng, hoặc dùng làm bằng chứng về một giao dịch hoặc tương tác cụ thể.⁠

Ứng dụng di động và quyền sử dụng thông tin trong môi trường điện toán xã hội

​IBM hiện đã có các ứng dụng di động để tải xuống cho nhiều kho ứng dụng di động khác nhau. ​IBM cũng cung cấp các công cụ điện toán xã hội trên một số trang web của IBM, cho phép chia sẻ và cộng tác trực tuyến giữa các thành viên đã đăng ký sử dụng, ​bao gồm các diễn đàn, wiki, blog và các nền tảng phương tiện xã hội khác.⁠

​Khi tải xuống và sử dụng các ứng dụng hoặc đăng ký sử dụng các công cụ điện toán xã hội này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Thông tin đăng ký tùy thuộc vào và được bảo vệ theo Tuyên bố Quyền riêng tư, ngoại trừ thông tin được cung cấp tự động cho người tham dự khác là một phần trong hồ sơ thông tin của bạn. ​Các ứng dụng và công cụ này có thể bao gồm tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung có quy định cụ thể về xử lý và thu thập thông tin. ​Ðọc tuyên bố bổ sung đó để hiểu công cụ và ứng dụng có thể yêu cầu.

​Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ nội dung nào khác được đăng như ảnh, thông tin, ý kiến hoặc bất kỳ loại thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp cho những người tham gia khác trên các nền tảng mạng xã hội này. ​Hơn nữa, những nội dung như vậy tùy theo Điều khoản Sử dụng của các ứng dụng hoặc nền tảng đó, hướng dẫn bổ sung và thông tin về quyền riêng tư về việc sử dụng cũng như quy trình của ứng dụng hoặc nền tảng, mà theo đó bạn có thể xóa nội dung đó khỏi các công cụ này hoặc được trợ giúp để xóa. Vui lòng tham khảo để hiểu hơn về nghĩa vụ và quyền của bạn, của IBM' và của các bên khác' có liên quan đến nội dung này. Xin lưu ý nội dung bạn đăng trên bất kỳ nền tảng điện toán xã hội nào cũng có thể được phổ biến rộng rãi cho những người khác bên trong và bên ngoài IBM.⁠

Bảo vệ quyền và tài sản của IBM và các đối tượng khác

​Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn để bảo vệ quyền hoặc tài sản của IBM, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng hoặc các đối tượng khác khi có những lý do xác đáng để tin rằng những quyền hoặc tài sản đó đã hoặc có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của những người khác hoặc để tuân theo thủ tục tố tụng, yêu cầu tòa án hoặc quy trình pháp lý trên trang web của chúng tôi.⁠

Thông tin dành cho đối tác kinh doanh

​Nếu bạn đại diện cho một đối tác kinh doanh của IBM, bạn có thể truy cập vào các trang web IBM dành riêng cho các đối tác kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web đó để quản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với bạn, đối tác kinh doanh mà bạn đại diện và các đối tác kinh doanh IBM nói chung, ví dụ, gửi bạn chi tiết chương trình dành cho đối tác kinh doanh của IBM với thông tin bạn đã cung cấp, ​hoặc chia sẻ một số thông tin với các đối tác kinh doanh khác (tùy thuộc vào ràng buộc bảo mật có thể có), hoặc khách hàng, khách hàng tiềm năng của IBM. ​Ðối với một chương trình hay giao dịch cụ thể, chúng tôi có thể liên hệ với bạn như như một hoạt động trong chương trình khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc để nghiên cứu thị trường.⁠

Thông tin dành cho nhà cung cấp

​Nếu bạn đại diện cho nhà cung cấp của IBM, bạn có thể truy cập vào các trang web IBM dành riêng cho các nhà cung cấp. ​Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web đó để tham gia hoặc thực hiện giao dịch với bạn, ​Ví dụ, điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các bộ phận khác của IBM, đối tác kinh doanh của IBM', khách hàng, công ty vận tải, tổ chức tài chính, bưu điện và cơ quan chính phủ có tham gia để hoàn thành yêu cầu đó. Chúng tôi cũng dùng thông tin đó để quản lý và phát triển quan hệ với bạn, nhà cung cấp bạn đại diện và các nhà cung cấp IBM khác nói chung.⁠

​Chia sẻ thông tin cá nhân và truyền thông tin quốc tế⁠

​IBM là một tổ chức toàn cầu có các quy trình nghiệp vụ, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật xuyên biên giới. ​Nhờ thế, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nội bộ IBM và truyền thông tin đó đến các quốc gia trên thế giới, nơi chúng tôi kinh doanh với các quyền sử dụng nói trên và phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư. Chúng tôi đề ra Tuyên bố Quyền riêng tư và các quy tắc để đảm bảo mức độ thống nhất về bảo vệ thông tin cá nhân trên toàn thế giới, ​nghĩa là, kể cả các quốc gia có luật pháp thiếu chặt chẽ trong việc bảo vệ thông tin của bạn, IBM vẫn sẽ xử lý thông tin của bạn theo cách sau đây.⁠

​Trong một số trường hợp, IBM sử dụng các nhà cung cấp tại các quốc gia khác nhau để thu thập, sử dụng, phân tích và xử lý các thông tin khác trên danh nghĩa của IBM. Quy tắc của IBM' là yêu cầu các nhà cung cấp đó xử lý thông tin phù hợp với chính sách của IBM'.⁠

​Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin danh tính của bạn ở mức độ cá nhân và thông tin chúng tôi thu thập trên trang web cho các đơn vị ngoài IBM không phải là nhà cung cấp, như đối tác kinh doanh. ​Trừ khi được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện điều này nếu được sự đồng ý trước của bạn. ​Chúng tôi không bán hoặc cho thuê những thông tin trên.

​Trong các trường hợp phát sinh vì lý do chiến lược hay kinh doanh khác, IBM quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc tái tổ chức cơ cấu hoạt động kinh doanh ở một số quốc gia. ​Tình huống trên có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho bên mua thực tế hoặc tiềm năng hoặc nhận thông tin tương tự từ bên bán. ​Quy tắc của IBM là tìm kiếm cách thức bảo vệ phù hợp cho thông tin trong các loại giao dịch này.⁠

IBM tuân theo luật pháp hiện hành khi chuyển thông tin của bạn ra ngoài quốc gia thu thập vì những mục đích nêu trên. Ðối với dữ liệu có xuất xứ từ các quốc gia là thành viên của Liên minh châu Âu, IBM sử dụng nhiều cơ chế chuyển giao dữ liệu khác nhau (bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn) vì mục đích này.

Tập đoàn IBM tuân theo chương trình Cảng An toàn (Safe Harbor framework) Hoa Kỳ - Thụy Sĩ được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ Thụy Sĩ. Tập đoàn IBM xác nhận tuân thủ các Nguyên tắc Riêng tư của Cảng An toàn về thông báo, quyền lựa chọn, chuyển giao cho bên thứ ba, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, quyền truy cập và hiệu quả thực hiện. Ðể tìm hiểu thêm về chương trình Cảng An toàn, xem chứng nhận của tập đoàn IBM, xin truy cập tại http://www.export.gov/safeharbor/.

​Xin lưu ý rằng trong một số tình huống nhất định, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho các cơ quan chính phủ tùy thuộc thủ tục tố tụng, yêu cầu tòa án hoặc quy trình pháp lý. ​Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn để bảo vệ quyền hoặc tài sản của IBM, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng hoặc các đối tượng khác với những lý do xác đáng khi các quyền và tài sản như trên đã hoặc có thể bị ảnh hưởng.⁠

​An ninh và độ chính xác của thông tin⁠

​Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì độ chính xác của thông tin. ​IBM triển khai các biện pháp bảo vệ cụ thể, biện pháp hành chính và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trước các truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép ​như mã hóa thông tin cá nhân nhạy cảm như thẻ tín dụng khi truyền qua Internet. ​Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp phải bảo vệ những thông tin trên trước các truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

​Lưu giữ⁠

​Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đăng ký của bạn trong thời gian tài khoản của bạn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn khi cần. ​Nếu bạn yêu cầu chúng tôi không dùng thông tin đăng ký để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, vui lòng liên hệ tại NETSUPP@us.ibm.com. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin đăng ký của bạn khi cần để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi.⁠

​Cookie, điểm ảnh trang web và các công nghệ khác⁠

​Như đã đề cập ở trên, chúng tôi thu thập thông tin từ các lần truy cập của bạn vào các trang web, và sử dụng sản phẩm SaaS và phần mềm để tập hợp số liệu thống kê về mức độ sử dụng và hiệu quả của trang web, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn. ​Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm các tập lệnh, thẻ, Đối tượng Chia sẻ Cục bộ (các cookie Flash), điểm ảnh trang web Lưu trữ Cục bộ (HTML5), và một tính năng gọi là "cookie". ​Cookie là một phần dữ liệu mà trang web có thể gửi tới trình duyệt, sau đó lưu trữ trên máy tính như là một thẻ (tag) để nhận diện máy tính của bạn. ​Trong khi các cookie thường chỉ được dùng để đo mức độ sử dụng trang web (như số người truy cập và thời gian truy cập) và hiệu quả (như chủ đề được người truy cập quan tâm nhiều nhất) và cho phép việc dễ dàng định hướng hoặc sử dụng và, theo đó, không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào, thì đôi khi chúng cũng được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của một người truy cập đã được trang web nhận biết' bằng cách liên kết với thông tin hồ sơ hoặc tùy chọn ưa thích của người dùng. ​Thông tin này sẽ cung cấp thông tin chiến lược quý giá để cải thiện trải nghiệm cho người dùng.

​Cookie thường được phân loại thành cookie "phiên" hoặc cookie "liên tục". ​Cookie phiên giúp bạn duyệt web hiệu quả, theo dõi tiến trình của bạn từ trang này qua trang khác, nhờ đó bạn không cần cung cấp lại các thông tin trong lần truy cập hiện tại. ​Cookie phiên được lưu trong bộ nhớ tạm thời và được xóa khi đóng trình duyệt web. ​Mặt khác, cookie liên tục lưu trữ các tùy chọn ưa thích người dùng cho lần truy cập hiện tại và sau đó. Chúng sẽ được ghi trên ổ đĩa cứng của thiết bị của bạn', và vẫn hợp lệ khi khởi động lại trình duyệt. như ghi lại lựa chọn ngôn ngữ và vị trí quốc gia của bạn.

​Tuy các trang web IBM hiện tại không nhận biết các tín hiệu trình duyệt tự động về việc theo dõi cơ chế, như chỉ dẫn "không theo dõi", nhưng nhìn chung bạn có thể thể hiện các ưu tiên riêng tư của bạn về việc sử dụng các cookie nhiều nhất và công nghệ tương tự qua trình duyệt web của bạn. ​Tìm tiêu đề "Công cụ" (hoặc tiêu đề tương tự) trong trình duyệt cụ thể để biết thông tin về kiểm soát cookie. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể cài đặt trình duyệt thông báo trước khi nhận cookie, để bạn quyết định có chấp nhận hay không. ​Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt tắt cookie. ​Cookie có thể tự tắt trong sản phẩm phần mềm của chúng tôi. ​Do cookie cho phép bạn tận dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi' hoặc tính năng của các sản phẩm phần mềm và SaaS, chúng tôi khuyến khích bạn để ở trạng thái bật. ​Nếu chặn, tắt hoặc từ chối cookie, một số trang web có thể không hiển thị đúng hoặc bạn không thể thêm sản phẩm vào giỏ mua, thanh toán hoặc dùng bất kỳ dịch vụ nào của web yêu cầu bạn đăng nhập. ​Một số trang web IBM, SaaS và sản phẩm phần mềm có thể dùng điểm ảnh trang web hoặc các công nghệ khác để điều chỉnh trang web tốt hơn nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng. Các công nghệ này có thể được dùng ở một số trang trên các trang web của IBM'. ​Khi một người truy cập vào các trang web này, một thông báo vô danh về lần truy cập đó được tạo ra và do chúng tôi hoặc nhà cung cấp xử lý. ​Các điểm ảnh trang web thường hoạt động cùng cookie. ​Nếu bạn không' muốn thông tin cookie liên kết với các lần truy cập của bạn vào các trang hay sử dụng các sản phẩm này, bạn có thể cài đặt trình duyệt tắt cookie hoặc tắt cookie tương ứng của chính sản phẩm đó. Nếu bạn tắt cookie, điểm ảnh trang web và các công nghệ khác vẫn phát hiện những lần truy cập vào trang này; tuy nhiên, chúng sẽ không liên kết với thông tin lưu trong cookie.⁠

​Ðể tìm hiểu thêm về các công nghệ được sử dụng trong SaaS và sản phẩm phần mềm, bao gồm cách tắt cookie, xin tham khảo hướng dẫn sử dụng cho phần mềm cụ thể hoặc sản phẩm SaaS bạn đang sử dụng. ​Ðể tìm hiểu thêm về cách thức khách hàng IBM có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác để tự triển khai phần mềm và sản phẩm SaaS của IBM, nhấp vào đây.

​Chúng tôi sử dụng Đối tượng Chia sẻ Cục bộ, như cookie Flash, và Lưu trữ Cục bộ, như HTML5, để lưu trữ thông tin nội dung và các tùy chọn ưu tiên. Bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo về IBM trên các trang web khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn cũng sẽ dùng cookie Flash hoặc HTML5 để thu thập và lưu trữ thông tin. ​Các trình duyệt khác có thể cung cấp công cụ quản lý của riêng chúng để loại bỏ HTML5. ​Ðể quản lý cookie Flash, vui lòng truy cập http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

​Chúng tôi cũng có thể sử dụng điểm ảnh trang web trong các email marketing hoặc bản tin để biết bạn đã mở thư hoặc đã nhấp vào liên kết có trong thư hay chưa.⁠

​Một số đối tác kinh doanh đặt điểm ảnh trang web và cookie trên trang web của chúng tôi. ​Hơn nữa, các nút phương tiện mạng xã hội bên thứ ba có thể ghi lại thông tin của bạn chẳng hạn như địa chỉ IP, ngôn ngữ và loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các địa chỉ trang web bạn truy cập, và nếu bạn đăng nhập vào những trang mạng xã hội này, họ có thể liên kết các thông tin được thu thập này với thông tin tiểu sử của bạn trên trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát công nghệ lưu vết của bên thứ ba này. ​Lưu ý rằng miền "s81c.com" dùng để cung cấp nội dung tĩnh trên một số trang web của chúng tôi được quản lý bởi IBM, không phải bên thứ ba.⁠

​Quảng cáo trực tuyến⁠

​IBM không cung cấp quảng cáo trực tuyến của bên thứ ba trên trang web của IBM, nhưng chúng tôi có thể quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình trên các trang web khác'. Vui lòng tìm hiểu chính sách về quyền riêng tư của các nhà điều hành trang web' hoặc công ty quảng cáo mạng' này để hiểu quy định của họ về quảng cáo, bao gồm loại thông tin mà họ thu thập về việc sử dụng Internet của bạn. ​Một số mạng quảng cáo mà chúng tôi sử dụng có thể là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo qua Mạng (NAI) hoặc Liên minh Quảng cáo Tương tác Kỹ thuật số Châu Âu (EDAA). ​Cá nhân có thể từ chối quảng cáo hướng đối tượng của các mạng quảng cáo của thành viên NAI hoặc EDAA bằng cách truy cập http://www.networkadvertising.org và http://www.youronlinechoices.eu/

​Chúng tôi cũng đã hợp tác với đơn vị thứ ba để quản lý một số quảng cáo của chúng tôi trên trang khác. ​Các bên thứ ba này có thể dùng cookie và điểm ảnh trang web để thu thập thông tin (như địa chỉ IP của bạn) về hoạt động của bạn trên trang web IBM' và các trang web khác ' để cung cấp cho bạn các quảng cáo hướng đối tượng của IBM dựa trên sự quan tâm của bạn. ​Tại Mỹ và Canada, các quảng cáo IBM hướng đến bạn sẽ được nhận dạng bằng biểu tượng AdChoices, do IBM tham gia vào chương trình tự quản lý của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số dành cho việc quảng cáo hành vi trực tuyến (xem youradchoices.com và youradchoices.ca). ​Bạn có thể nhấp vào biểu tượng trong quảng cáo để quản lý tùy chọn của bạn. ​Hoặc nếu bạn không muốn thông tin này sử dụng cho mục đích nhận quảng cáo, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đây. ​Xin lưu ý rằng tùy chọn này không từ chối nhận quảng cáo đại trà. Bạn sẽ tiếp tục nhận quảng cáo đại trà.⁠

​Liên kết đến các trang web không thuộc IBM và các ứng dụng của bên thứ ba

​Ðể tương tác với các trang Web khác mà bạn có tài khoản (như Facebook và các trang mạng xã hội khác) hoặc tham gia vào cộng đồng trên các trang đó, chúng tôi có thể cung cấp liên kết hoặc các ứng dụng bên thứ ba đã nhúng giúp bạn đăng nhập, đăng nội dung hoặc tham gia vào cộng đồng từ các trang Web của chúng tôi.⁠

​Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn liên kết chung đến các trang Web không thuộc IBM

​Việc sử dụng các liên kết và ứng dụng này của bạn tùy thuộc vào chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba, và bạn phải tìm hiểu chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba' trước khi sử dụng các liên kết hoặc ứng dụng đó.⁠

​IBM không chịu trách nhiệm các quy định về quyền riêng tư hay nội dung của các trang Web khác đó.

​Thông báo về các thay đổi⁠

​Chúng tôi sẽ đăng thông báo trong vòng 30 ngày ở đầu trang để thông báo cho người dùng khi Tuyên bố về Quyền riêng tư được cập nhật hay điều chỉnh bằng tài liệu. Nếu chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách khác với những gì đã tuyên bố tại thời điểm thu thập thông tin, bạn sẽ được thông báo và quyết định có cho phép sử dụng thông tin theo cách đó hay không.⁠

​Các câu hỏi về Quyền riêng tư và quyền truy cập⁠

​Nếu bạn có câu hỏi về Tuyên bố về Quyền riêng tư hoặc cách IBM' xử lý thông tin của bạn, bạn có thể gửi email đến Điều phối viên của trang web IBM. ​Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:⁠

IBM's Corporate Privacy Office
​ 1 New Orchard Road
​ Armonk, NY 10540
​ U.S.A.⁠

​Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể xem hoặc sửa thông tin cá nhân trực tuyến. ​Trong trường hợp bạn không thể truy cập thông tin trực tuyến và muốn giữ bản sao về thông tin đặc biệt đã cung cấp cho IBM, hoặc bạn phát hiện thông tin sai và muốn chúng tôi sửa lại thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi.⁠

​Tuy nhiên, trước khi IBM cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc sửa những điểm sai sót, chúng tôi có thể cần bạn xác thực danh tính và cung cấp các chi tiết khác để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn. ​Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu.

​Nếu bạn không muốn nhận e-mail marketing từ IBM nữa, xin gửi email đến NETSUPP@us.ibm.com hoặc làm theo chỉ dẫn dừng đăng ký có trong mỗi email marketing̣.⁠

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe