Toto Vyhlásenie vstupuje do platnosti od November 2016. Predchádzajúcu verziu tohto vyhlásenia môžete nájsť tu.

Ochrana vášho súkromia je pre IBM dôležitá, zachovanie si vašej dôvery je pre nás prvoradé.

Toto vyhlásenie uvádza zásady spracovania informácií vzťahujúce sa na webové stránky spoločnosti IBM a našich dcérskych spoločností, a to vrátane typu informácií, ktoré sa zhromažďujú a sledujú o návštevníkoch našich webových stránok, spôsobu použitia týchto informácií, ich zdieľania a ďalšieho spracovania v režime offline. Taktiež popisuje, ako sa v našich ponukách softvér ako služba (Software as a Service - SaaS) a softvérových produktoch používajú objekty cookie, Web Beacon a iné technológie.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti IBM, ktoré sa odkazujú na toto vyhlásenie, nevzťahuje sa však na tie webové stránky spoločnosti IBM, ktoré majú svoje vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Okrem toho sa toto vyhlásenie nevzťahuje na inštancie, v rámci ktorých len spracovávame údaje v mene a v zastúpení klientov, napríklad v prípade poskytovania webových hostiteľských služieb.

Z času na čas môžeme doplniť toto vyhlásenie o ďalšie informácie vzťahujúce sa na konkrétnu interakciu s vami.

Spoločnosti IBM bola udelená značka Privacy Seal programu TRUSTe' v súvislosti so zásadami uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vzťahujúcimi sa na webové stránky v lokalite ibm.com. To znamená, že spoločnosť TRUSTe preverila súlad našich zásad vzťahujúcich sa na tieto webové stránky s certifikačnými štandardmi TRUSTe', a to vrátane hľadiska transparentnosti, kontrolovateľnosti, zhromažďovania a používania vašich osobných informácií. Táto značka sa vzťahuje iba na informácie získavané prostredníctvom webovej stránky www.ibm.com a nevzťahuje sa na informácie, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom sťahovateľného softvéru, ponúk SaaS alebo mobilných aplikácií. Tieto zásady sú taktiež v súlade so Systémom cezhraničných pravidiel ochrany osobných údajov APEC na základe hodnotenia spoločnosťou TRUSTe. Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich zásad alebo postupov ochrany osobných údajov, prosíme, kontaktujte koordinátora webových stránok spoločnosti IBM. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou, môžete sa obrátiť na spoločnosť TRUSTe. TRUSTe bude v tomto prípade slúžiť ako sprostredkovateľ pri riešení sporov.

Zhromažďovanie osobných informácií

Svoje osobné informácie nám môžete poskytnúť priamo vo viacerých prípadoch. Svoje meno a kontaktné informácie nám môžete chcieť poskytnúť napríklad za účelom komunikácie, spracovania objednávky, odoslania žiadosti o servis alebo uzavretia obchodu s nami, ak ste náš dodávateľ či obchodný partner. Taktiež nám môžete poskytnúť informácie o vašej kreditnej karte v prípade nákupu tovaru od nás, alebo sa s nami môžete podeliť o informácie o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach v spojení s pracovnou ponukou v spoločnosti IBM, o ktorú sa chcete uchádzať. Ak nás informujete o tom, že si neprajete, aby sme použili vaše informácie za iným účelom, ako je naplnenie vašej požiadavky, budeme rešpektovať vaše prianie.

Informácie súvisiace s tým, ako používate naše webové stránky a ponuky SaaS, môžeme zhromažďovať prostredníctvom rôznych technológií. Napríklad, keď navštívite naše webové stránky alebo ponuky SaaS, môžeme zaznamenávať isté informácie, ktoré nám váš webový prehliadač odosiela, ako je vaša IP adresa, typ a jazyk vášho webového prehliadača, čas prístupu a adresy odkazujúcich sa webových stránok. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o stránkach, ktoré navštívite v rámci našich lokalít, a o iných akciách, ktoré vykonáte počas svojej návštevy. Okrem toho, niektoré naše softvérové produkty obsahujú technológie, ktoré nám umožňujú získavať niektoré informácie o používaní produktu. Tieto technológie môžeme používať aj na zistenie toho, či ste otvorili e-mail alebo klikli na prepojenie v e-mailovej správe. Zhromažďovanie informácií týmto spôsobom nám umožňuje zhromažďovať štatistiky o vašom používaní našich webových stránok, softvérových produktov a ponúk SaaS a ich efektivite, a prispôsobiť vaše skúsenosti pri ich používaní, ako aj zacieliť našu komunikáciu s vami. Podrobné informácie o technológiách, ktoré používame, nájdete v časti Objekty cookie, Web Beacon a iné technológie nižšie.

Niekedy môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré sa na vás vzťahujú nepriamo, z iných zdrojov, napríklad od predajcov. V tomto prípade požadujeme od predajcov potvrdenie zákonného nadobudnutia týchto informácií treťou stranou a že máme právo nadobudnúť tieto informácie od nich a používať ich.

Informácie, ktoré získame priamo či nepriamo, môžeme spojiť, čo nám pomôže zlepšiť presnosť a úplnosť týchto informácií a lepšie zacieliť komunikáciu s vami.

Používanie osobných informácií

Nasledujúce odseky podrobnejšie popisujú, ako môže IBM používať vaše osobné informácie.

Splnenie vašich transakčných požiadaviek

Ak požiadate spoločnosť IBM napríklad o poskytnutie produktu alebo služby, o telefonickú komunikáciu alebo o špecifické marketingové materiály, informácie, ktoré poskytnete, použijeme na splnenie vašej požiadavky. Za týmto účelom môžeme zdieľať informácie s inými subjektmi, napríklad obchodnými partnermi IBM, finančnými inštitúciami, zásielkovými spoločnosťami alebo poštovými či verejnými úradmi, ako sú colné úrady, ktoré sa zúčastňujú transakcie. V súvislosti s transakciami vás môžeme taktiež kontaktovať za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo prieskumu trhu.

Prispôsobenie vašich skúseností na našich webových stránkach

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť za tým účelom, aby sme vám mohli poskytnúť individualizované skúsenosti na našich webových stránkach, napríklad poskytnutím obsahu, ktorý vás môže zaujímať, či uľahčením navigácie na našich stránkach.

Poskytovanie podpory

Vaše osobné informácie môžeme použiť za účelom podpory produktov alebo služieb, ktoré ste od nás nadobudli, napríklad v prípade oznámenia o aktualizácii alebo oprave produktu.

Na našich stránkach ponúkame aj relácie „Konverzácie naživo“, ktoré vám pomôžu orientovať sa na našich stránkach. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete v rámci týchto relácií, budeme používať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Počas poskytovania technickej podpory môžeme príležitostne pristúpiť k údajom, ktoré ste nám poskytli, alebo k údajom, ktoré sú uložené v našom systéme. Tieto údaje môžu obsahovať informácie o vás, zamestnancoch vašej spoločnosti, vašich zákazníkoch, partneroch alebo dodávateľoch. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na prístup k takýmto informáciám alebo narábanie s nimi. Podmienky týkajúce sa narábania s týmito informáciami a ich spracovaním pokrývajú príslušné Podmienky používania alebo iné zmluvy medzi vami a spoločnosťou IBM, ako je napríklad Podmienky používania pri výmene diagnostických údajov.

Marketing

Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti IBM, ako aj informácie, ktoré o vás získame nepriamo, môže spoločnosť IBM použiť za účelom podpory predaja. Avšak skôr ako ich použijeme týmto spôsobom vám poskytneme príležitosť vybrať, či chcete, aby sme vaše informácie používali týmto spôsobom. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu marketingových materiálov od nás vykonaním pokynov na zrušenie registrácie, ktoré nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú dostanete, uvedením tejto skutočnosti, keď vám zavoláme, alebo priamym spojením sa s nami (pozrite si časť „Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístup“ nižšie).

Niektoré naše ponuky môžu byť poskytované v spolupráci, čiže sponzorované spoločnosťou IBM aj tretími stranami. Skôr ako sa prihlásite na odber takýchto ponúk si uvedomte, že vaše informácie môžu zhromažďovať aj tieto tretie strany a môžu sa s nimi zdieľať. Odporúčame vám oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, akým spôsobom budú používať informácie o vás.

Ak vyberiete možnosť „Poslať túto stránku e-mailom“, požiadame vás o uvedenie mena a e-mailovej adresy osoby, ktorej sa má táto stránka poslať. Automaticky pošleme jednorazový e-mail so stránkou, ktorú ste uviedli, tieto informácie však nepoužijeme žiadnym iným spôsobom.

Nábor zamestnancov

V súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania alebo o informácie o voľných pozíciách, či už boli zverejnené na webovej stránke IBM alebo iným spôsobom, nám môžete poskytnúť svoje osobné informácie, napríklad v podobe životopisu. Tieto informácie môžeme použiť v celej našej spoločnosti IBM za účelom poskytnutia informácií, o ktoré nás žiadate, alebo posúdenia vašej žiadosti o prijatie do zamestnania. Pokiaľ neuvediete inak, môžeme tieto informácie uchovávať za účelom posúdenia vašej žiadosti v budúcnosti.

Monitorovanie alebo zaznamenávanie hovorov, konverzácií a iných komunikácií

Niektoré online transakcie môžu zahŕňať telefonáty z našej či vašej strany. Môžu tiež zahŕňať online konverzácie. Prosíme, berte na vedomie, že je všeobecným postupom spoločnosti IBM monitorovať a v niektorých prípadoch i zaznamenať takéto komunikácie za účelom školenia našich zamestnancov alebo zabezpečenia kvality, alebo na uchovanie dôkazov o konkrétnej transakcii alebo komunikácii.

Mobilné aplikácie a používanie informácií v prostredí sociálnych sietí

Spoločnosť IBM umožňuje sťahovanie mobilných aplikácií z rozličných predajní mobilných aplikácií. Na niektorých svojich webových stránkach spoločnosť IBM taktiež poskytuje nástroje sociálnych sietí, ktoré umožňujú online zdieľanie informácií a spoluprácu medzi účastníkmi, ktorí sa zaregistrovali na ich používanie. Tieto nástroje zahŕňajú diskusné fóra, stránky wiki, blogy a iné platformy sociálnych médií.

Pri sťahovaní a používaní týchto aplikácií alebo počas registrácie na používanie týchto nástrojov sa môže od vás vyžadovať, aby ste poskytli určité osobné údaje. Registračné informácie, ktoré sa automaticky nesprístupňujú iným účastníkom v rámci vášho profilu, budú podliehať Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a budú ním chránené. Tieto aplikácie a nástroje môžu obsahovať dodatočné vyhlásenia o ochrane osobných informácií s podrobnými informáciami o postupoch pri zhromažďovaní a spracovaní týchto informácií. Informácie o tom, ako tieto nástroje a aplikácie zaobchádzajú s týmito informáciami, nájdete v príslušných dodatočných vyhláseniach.

Žiaden ďalší obsah, ktorý sprístupníte iným účastníkom týchto sociálnych platforiem alebo aplikácií, ako sú obrázky, súkromné informácie, názory alebo iné typy osobných údajov, nepodlieha Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Takýto obsah podlieha Podmienkam používania vzťahujúcim sa na tieto aplikácie alebo platformy a akýmkoľvek ďalším predpisom a informáciám o ochrane osobných údajov vzťahujúcim sa na ich používanie ako aj odstraňovanie obsahu z takýchto nástrojov alebo získanie pomoci s týmito činnosťami. Prosíme, prečítajte si ich, aby ste získali lepší prehľad o svojich vlastných právach a povinnostiach, ako aj o právach a povinnostiach spoločnosti IBM a tretích strán vo vzťahu k takémuto obsahu. Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že obsah, ktorý zverejníte na takýchto platformách sociálnych sietí, môže byť voľne prístupný pre iné subjekty v rámci i mimo spoločnosti IBM.

Ochrana práv a vlastníctva spoločnosti IBM a iných subjektov

Informácie o vás môžeme tiež použiť alebo zdieľať na ochranu práv alebo vlastníctva spoločnosti IBM, našich obchodných partnerov, dodávateľov, klientov alebo iných subjektov, ak máme oprávnené dôvody domnievať sa, že tieto práva či vlastníctva môžu byť dotknuté. Okrem toho si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné informácie v prípade zákonných nárokov a v prípade, keď sa domnievame, že ich poskytnutie je potrebné na ochranu našich práv, práv iných subjektov alebo v súdnych konaniach, na základe súdnych príkazov alebo právnych konaní na našich webových stránkach.

Informácie pre obchodných partnerov

Ak zastupujete obchodného partnera spoločnosti IBM, môžete navštíviť webové stránky IBM určené špeciálne pre obchodných partnerov IBM. Informácie, ktoré poskytnete na týchto stránkach, môžeme použiť na správu a rozvoj našich obchodných vzťahov s vami, s obchodným partnerom, ktorého zastupujete, a s obchodnými partnermi IBM vo všeobecnosti. Toto môže napríklad zahŕňať použitie informácií o vás na posielanie podrobných informácií o programoch obchodných partnerov IBM. Môže to tiež zahŕňať zdieľanie istých informácií s inými obchodnými partnermi (v súlade s platnými záväzkami týkajúcimi sa tajných informácií) alebo zákazníkmi či potenciálnymi zákazníkmi spoločnosti IBM. V súvislosti s konkrétnou transakciou alebo programom vás môžeme taktiež kontaktovať za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo prieskumu trhu.

Informácie pre dodávateľov

Ak zastupujete dodávateľa spoločnosti IBM, môžete navštíviť webové stránky IBM určené špeciálne pre dodávateľov IBM. Informácie, ktoré na týchto stránkach poskytnete, môžeme použiť v súvislosti so vstupovaním do transakcií s vami alebo na realizáciu transakcií. Toto môže napríklad zahŕňať zdieľanie informácií s inými oddeleniami spoločnosti IBM, obchodnými partnermi IBM, zákazníkmi, zásielkovými spoločnosťami, finančnými inštitúciami alebo poštovými či verejnými úradmi, ktoré sa zúčastňujú transakcie. Tieto informácie môžeme tiež použiť na správu a rozvoj našich vzťahov s vami, s dodávateľom, ktorého zastupujete, a s inými dodávateľmi IBM vo všeobecnosti.

Zdieľanie osobných informácií a medzinárodné transakcie

Spoločnosť IBM je globálna organizácia, ktorej podnikové procesy, riadiace štruktúry a technické systémy presahujú hranice krajín. Z tohto dôvodu môžeme zdieľať informácie o vás v rámci spoločnosti IBM a postúpiť ich do krajín, v ktorých pôsobíme, v súvislosti s použitiami uvedenými vyššie a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše princípy boli navrhnuté tak, aby poskytovali celosvetovo jednotnú úroveň ochrany vašich osobných informácií po celom svete. To znamená, že i v krajinách, v ktorých legislatíva nezaručuje vysokú mieru ochrany osobných údajov, bude IBM používať vaše informácie spôsobom uvedeným v tomto dokumente.

V niektorých prípadoch spoločnosť IBM využíva služby dodávateľov v rôznych krajinách na zhromaždenie, použitie, analýzu alebo iné spracovanie informácií vo svojom mene. IBM od týchto dodávateľov vyžaduje, aby s týmito informáciami narábali v súlade so zásadami spoločnosti IBM.

V zriedkavých prípadoch môžeme informácie, ktoré vás priamo identifikujú a ktoré sme získali prostredníctvom našich webových stránok, poskytnúť iným subjektom, ktoré nie sú dodávateľmi spoločnosti IBM, napríklad našim obchodným partnerom. Okrem prípadov popísaných v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov tak učiníme len v prípade vášho predchádzajúceho súhlasu. Takéto informácie nepredávame ani neprenajímame.

Môže nastať situácia, že zo strategických či iných obchodných dôvodov sa spoločnosť IBM rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť sa či iným spôsobom reorganizovať svoje podnikanie v niektorých krajinách. Takéto transakcie môžu zahŕňať poskytnutie osobných informácií potenciálnym či skutočným nákupcom, alebo prijatie takýchto informácií od predávajúcich. Vhodná ochrana informácií v týchto typoch transakcií je základným princípom spoločnosti IBM.

Pri prenose informácií za hranice krajiny, v ktorej boli zhromaždené na vyššie uvedené účely, bude IBM postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade údajov pochádzajúcich z členských krajín Európskej únie IBM uplatňuje rozličné kontrolné mechanizmy prenosu údajov (vrátane štandardných zmluvných ustanovení) za týmto účelom.

Spoločnosť International Business Machines Corporation sa riadi rámcom Safe Harbor medzi USA a Švajčiarskom vydaným Ministerstvom obchodu USA a týkajúcim sa zhromažďovania, používania a uchovávania informácií získaných zo Švajčiarska. Spoločnosť International Business Machines Corporation dokázala, že spĺňa kritériá upozornenia, výberu, prenosu, zabezpečenia, integrity údajov, prístupu a uplatňovania predpisov programu Safe Harbor vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o rámci Safe Harbor a certifikačnú správu spoločnosti International Business Machines nájdete na adrese http://www.export.gov/safeharbor/.

V niektorých situáciách sa môžu vaše osobné informácie poskytnúť vládnym orgánom v súvislosti s právnymi konaniami, súdnymi príkazmi alebo súdnymi procesmi. Informácie o vás môžeme tiež zdieľať za účelom ochrany práv alebo vlastníctva spoločnosti IBM, našich obchodných partnerov, dodávateľov, klientov alebo iných subjektov, ak máme oprávnené dôvody domnievať sa, že tieto práva či vlastníctva môžu byť dotknuté.

Bezpečnosť a presnosť informácií

Ochrana vašich osobných informáciou a ich presnosť je pre nás kľúčová. Spoločnosť IBM implementovala náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Napríklad, niektoré citlivé osobné informácie, ako sú informácie o kreditných kartách, sú počas prenosu cez internet šifrované. Ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením vyžadujeme aj od našich dodávateľov.

Uchovávanie údajov

Vaše registračné informácie sa budú uchovávať po dobu, kým bude vaše konto aktívne, alebo po dobu poskytovania služieb. Ak chcete požiadať o ukončenie používania vašich registračných informácií s cieľom poskytovania služieb, kontaktujte nás na adrese NETSUPP@us.ibm.com. Vaše registračné informácie budeme uchovávať a používať po dobu vyžadovanú našimi právnymi záväzkami, na riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných podmienok.

Objekty cookie, Web Beacon a iné technológie

Ako je uvedené vyššie, zhromažďovanie informácií nám umožňuje získavať štatistiky o vašom používaní našich webových stránok, ponúk SaaS a softvérových produktov a ich efektivite, a prispôsobiť vaše skúsenosti pri ich používaní, ako aj zacieliť našu komunikáciu s vami. Za týmto účelom používame rozličné technológie, a to vrátane skriptov, značiek, lokálnych zdieľaných objektov (objekty Flash cookie), lokálne uložených objektov beacon (HTML5) a objektov cookie. Objekty cookie predstavujú dátové segmenty, ktoré môžu webové stránky posielať vášmu webovému prehliadaču a môžu sa uložiť na váš počítač ako značky, ktoré identifikujú váš počítač. Aj keď sa objekty cookie často používajú len na meranie využívania webových stránok (ako napríklad počet návštevníkov a doba návštevy) a ich efektivity (ako napríklad témy, ktoré návštevníkov zaujímajú najviac) a uľahčenie orientácie na nich alebo ich použitia, teda k nim nie sú priradené žiadne osobné informácie, používajú sa aj za účelom prispôsobenia skúseností známych návštevníkov na webových stránkach, a to priradením informácií o profile alebo používateľských preferencií k týmto stránkam. Časom z týchto informácií dokážeme odvodiť cenné poznatky, ktoré nám pomôžu zlepšiť skúsenosti pri návšteve našich stránok.

Objekty cookie sa zvyčajne delia na objekty cookie „relácie“ alebo „trvalé“ objekty cookie. Objekty cookie relácie uľahčujú orientáciu na našich webových stránkach, keďže sledujú navštívené stránky, aby ste už nemuseli znova zadať informácie, ktoré ste už zadali počas aktuálnej návštevy. Objekty cookie relácie sa ukladajú do dočasnej pamäte a po zatvorení webového prehliadača sa vymažú. Do trvalých objektov cookie sa však ukladajú užívateľské preferencie pre aktuálnu návštevu aj budúce návštevy. Tieto objekty sa ukladajú na pevný disk zariadenia a budú sa uplatňovať aj po opätovnom spustení webového prehliadača. Trvalé objekty cookie používame napríklad na zaznamenanie vybratého jazyka a krajiny.

Hoci webové stránky spoločnosti IBM v súčasnosti nedokážu rozpoznať automatické signály webového prehliadača týkajúce sa mechanizmov sledovania, ako sú pokyny „Do not track“ (zakázať sledovanie), prostredníctvom nastavení webového prehliadača môžete určiť svoje preferencie ochrany osobných údajov týkajúce sa väčšiny objektov cookie a podobných technológií. Informácie o riadení objektov cookie nájdete v oblasti Nástroje (alebo pod podobnou hlavičkou) vo vašom webovom prehliadači. Vo väčšine prípadov môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás upozornil pred prijatím objektu cookie, ponúkajúc vám možnosť rozhodnúť, či chcete tento objekt prijať. Svoj prehliadač môžete nastaviť tiež tak, aby vôbec neprijímal objekty cookie. Objekty cookie v našich softvérových produktoch môžete vypnúť v samotnom produkte. Avšak keďže objekty cookie umožňujú využívať niektoré funkcie našich webových stránok alebo softvérových produktov a ponúk SaaS, odporúčame vám, aby ste nezakazovali prijímanie objektov cookie. Ak zablokujete, zakážete alebo iným spôsobom odmietnete prijímať naše objekty cookie, niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne a, napríklad, nebudete môcť pridať položky do nákupného košíka, potvrdiť obsah nákupného košíka alebo používať služby webových stránok vyžadujúce prihlásenie. Niektoré webové stránky IBM, ponuky SaaS a softvérové produkty používajú aj technológiu Web Beacon a iné technológie za účelom lepšieho prispôsobenia týchto stránok a poskytovania lepších služieb zákazníkom. Tieto technológie sa môžu používať na viacerých stránkach vo webovej lokalite IBM. Keď návštevník navštívi tieto stránky, vygeneruje sa neidentifikovateľné oznámenie o návšteve, ktoré môže byť spracované nami alebo našimi dodávateľmi. Tieto objekty Web Beacon zvyčajne pracujú v súčinnosti s objektmi cookie. Ak nechcete, aby sa vaše informácie v objektoch cookie priradili k vašim návštevám týchto stránok alebo používaniu týchto produktov, môžete zakázať používanie objektov cookie vo vašom webovom prehliadači alebo samotnom produkte. Aj keď zakážete používanie objektov cookie, technológia Web Beacon a iné technológie budú naďalej zisťovať návštevy týchto stránok, nebudú však priradené k informáciám, ktoré sa ukladajú v objektoch cookie.

Bližšie informácie o technológiách používaných v našich ponukách SaaS a softvérových produktoch vrátane pokynov na ich vypnutie nájdete v užívateľskej príručke ku konkrétnemu softvérovému produktu alebo ponuke SaaS, ktorú používate. Informácie o tom, ako môžu klienti IBM používať objekty cookie a iné technológie v ich vlastných implementáciách softvérových produktov IBM a ponukách SaaS, môžete získať kliknutím sem.

Používame lokálne zdieľané objekty, ako sú objekty Flash, a lokálne uložené objekty, ako sú objekty HTML5, za účelom ukladania informácií o obsahu a preferencií. Tretie strany, ktoré v rámci partnerského vzťahu ponúkajú niektoré funkcie na našich webových stránkach alebo prezentujú reklamy spoločnosti IBM na iných webových stránkach na základe vašej aktivity na webe, taktiež používajú objekty Flash cookie alebo HTML5 za účelom zhromažďovania a ukladania informácií. Jednotlivé webové prehliadače môžu ponúkať svoje vlastné nástroje na správu umožňujúce odstraňovanie objektov HTML5. Informácie o správe objektov Flash cookie nájdete na adrese http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Technológiu Web Beacon môžeme používať aj v marketingových e-mailových správach a bulletinoch, aby sme mohli zistiť, či ste tieto správy otvorili a či ste klikli na prepojenia, ktoré obsahovali.

Niektorí naši obchodní partneri používajú objekty Web Beacon a cookie v našej lokalite. Okrem toho, niektoré tlačidlá sociálnych médií tretích strán môžu zaznamenávať rôzne informácie, ako sú IP adresa, typ webového prehliadača a jazyk, čas prístupu a adresa odkazujúcej sa webovej stránky, a ak ste prihlásení na týchto stránkach sociálnych médií, môžu taktiež prepojiť zhromaždené informácie s vašimi profilovými informáciami na danej stránke. Na tieto technológie sledovania tretích strán nemáme žiadny vplyv. Avšak doména „s81c.com“, prostredníctvom ktorej sa poskytuje statický obsah na niektorých našich webových stránkach, je spravovaná spoločnosťou IBM, nie treťou stranou.

Online reklama

Spoločnosť IBM neposkytuje online reklamy tretích strán na svojich webových stránkach, avšak propaguje svoje produkty a služby na webových stránkach iných subjektov. Ak sa chcete dozvedieť o ich zásadách týkajúcich sa reklamy, a to vrátane typu informácií, ktoré môžu zhromažďovať o tom, ako používate internet, oboznámte sa s princípmi ochrany osobných údajov týchto prevádzkovateľov webových stránok alebo internetových reklamných spoločností. Niektoré reklamné siete, ktorých služby využívame, môžu byť členmi iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) alebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Jednotlivci sa môžu odhlásiť z cieľnej reklamy poskytovanej členskými reklamnými sieťami NAI alebo EDAA na stránkach http://www.networkadvertising.org a http://www.youronlinechoices.eu/

Pri riadení našich reklamných aktivít na iných stránkach spolupracujeme aj s niektorými tretími stranami. Tieto tretie strany môžu využívať objekty cookie a Web Beacon na účely zhromažďovania informácií (napríklad IP adries) o vašej návšteve webových stránok spoločnosti IBM a iných s cieľom poskytovať cielenú reklamu IBM na základe vašich záujmov. V USA a Kanade budú tieto cielené reklamy IBM označené ikonou AdChoices, keďže spoločnosť IBM je účastníkom samoregulačného programu aliancie Digital Advertising Alliance týkajúceho sa poskytovania reklám online na základe foriem správania sa (pozrite si stránky youradchoices.com a youradchoices.ca). Kliknutím na túto ikonu v reklamách môžete nastaviť svoje preferencie. Alebo, ak nechcete, aby sa tieto informácie používali na účely poskytovania cielených reklám, môžete sa odhlásiť kliknutím sem. Týmto však nezrušíte poskytovanie necielených reklám. Všeobecné, necielené reklamy sa budú zobrazovať naďalej.

Prepojenia na webové stránky nepatriace spoločnosti IBM a aplikácie tretích strán

Aby sme vám umožnili interakciu s inými webovými stránkami, na ktorých môžete mať kontá (napríklad služba Facebook a iné stránky sociálnych médií), a pripojenie ku komunitám na týchto stránkach, vám môžeme poskytovať prepojenia alebo vložené aplikácie tretích strán umožňujúce prihlasovanie, zverejňovanie obsahu alebo pripájanie sa ku komunitám z našich webových stránok.

Taktiež môžeme poskytovať všeobecné prepojenia na webové stránky nepatriace spoločnosti IBM.

Používanie takýchto prepojení a aplikácií podlieha zásadám ochrany osobných údajov tretích strán a pred použitím týchto prepojení alebo aplikácií by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na stránky tretích strán.

IBM nenesie žiadnu zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov alebo obsah týchto webových stránok.

Oznámenia o zmenách

V hornej časti tejto stránky budeme po dobu 30 dní uvádzať oznámenie, ktoré bude používateľov informovať o tom, že toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo významným spôsobom aktualizované alebo upravené. Ak by sme mali vaše osobné informácie použiť spôsobom iným, ako bolo uvedené v čase získania týchto informácií, oznámime vám túto skutočnosť a vy si budete môcť vybrať, či vaše osobné informácie môžeme použiť daným spôsobom.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístup

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracovania informácií o vás spoločnosťou IBM, môžete poslať e-mail koordinátorovi webových stránok spoločnosti IBM. Tiež nás môžete kontaktovať na:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Niekedy môže byť možné upraviť vaše osobné informácie online. V prípade, že vaše informácie nie sú prístupné online a vy chcete získať kópiu konkrétnej informácie, ktorú ste poskytli spoločnosti IBM, alebo ak ste zistili, že informácia je nesprávna a chceli by ste ju upraviť, kontaktujte nás.

Avšak predtým ako vám bude môcť spoločnosť IBM poskytnúť akékoľvek informácie alebo opraviť všetky nepresnosti, požiadame vás o overenie vašej identity a o poskytnutie ďalších podrobností, ktoré nám pomôžu reagovať na vašu žiadosť. Spoločnosť IBM sa s vami spoji do 30 dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak už nechcete prijímať marketingové e-maily od IBM, prosíme, pošlite nám e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com alebo postupujte podľa pokynov na zrušenie registrácie, ktoré sú uvedené v každej marketingovej e-mailovej správe.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe