Ta izjava začne veljati November 2016. Prejšnja različica izjave je na voljo tukaj.

Naročnikova zasebnost je za IBM zelo pomembna, njegovo zaupanje pa ključno.

Ta izjava razkriva informacijske prakse IBM-ovih spletnih mest in podružnic, vključno s tem, kakšne vrste informacij o uporabnikih spletnih mest zbiramo in jim sledimo, kako se informacije uporabijo, delijo ali drugače obdelajo zunaj spleta. Opisuje tudi, kako lahko uporabimo piškotke, spletne svetilnike in druge tehnologije v naših ponudbah programske opreme kot storitve in izdelkov programske opreme.

Ta izjava velja za IBM-ova spletna mesta, ki imajo povezavo s to izjavo, ne pa tudi za tista spletna mesta, ki imajo lastno izjavo o zasebnosti. Poleg tega ne velja v primeru, ko se podatki obdelujejo po naročilu strank za njihovo korist, kot na primer takrat, ko IBM deluje kot spletni gostitelj.

Od časa do časa bo IBM lahko dopolni to izjavo z dodatnimi informacijami glede določenih odnosov, ki jih ima z naročnikom.

IBM je za prakse iz te izjave o zasebnosti v zvezi z spletnimi mesti ibm.com prejel pečat zasebnosti organizacije TRUSTe. To pomeni, da je organizacija TRUSTe naše prakse v zvezi s temi spletnimi mesti pregledala in preverila skladnost s standardi certificiranja TRUSTe' , vključno s transparentnostjo, odgovornostjo in izbiro v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov. Pečat velja le za informacije, ki so zbrane prek spletnega mesta www.ibm.com, in ne za informacije, ki jih je mogoče zbrati prek prenosljive programske opreme, ponudb SaaS ali mobilnih aplikacij. Te prakse so v skladu s sistemom pravil o zasebnosti za čezmejne prenose APEC, kot ocenjuje TRUSTe. Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z našim pravilnikom o zasebnosti ali praksi, se obrnite na koordinatorja IBM-ovega spletnega mesta. Če z našim odgovorim niste zadovoljni, lahko stopite v stik z organizacijo TRUSTe. TRUSTe bo nato deloval kot posrednik za reševanje naročnikovih težav.

Zbiranje osebnih informacij

V različnih situacijah se lahko naročnik odloči za neposredno posredovanje osebnih informacij. Na primer, morda nam želite dati vaše ime in kontaktne informacije za komuniciranje z vami, naročilo izdelka, obdelavo naročila, registracijo k storitvi, naročnino ali poslovanje z nami, če ste dobavitelj ali poslovni partner. Prav tako lahko predložite informacije o kreditni kartici, če želite od IBM-a kaj kupiti, ali IBM-u pošljete informacije o izobrazbi in delovnih izkušnjah v zvezi z oglasom za službo, za katero se prijavljate. Če naročnik IBM obvesti, da ne želi, da te informacije uporablja za nadaljnje stike po izpolnitvi njegove zahteve, bo IBM to željo upošteval.

Z uporabo različnih tehnologij lahko zbiramo tudi informacije, ki se nanašajo na vašo uporabo naših spletnih mest in ponudb programske opreme kot storitve (SaaS). Na primer, ko obiščete naša spletna mesta ali dostopite do naših ponudb programske opreme kot storitve (Saas), si lahko zapisujemo v dnevnik določene informacije, ki nam jih vaš brskalnik pošlje, kot je vaš naslov IP, vrsta in jezik brskalnika, čas dostopa in referenčni naslovi spletnega mesta, lahko pa zbiramo tudi informacije o straneh, ki si jih ogledate znotraj naših spletnih mest in druga dejanja, ki jih izvajate med obiskom. Poleg tega nekateri naši izdelki programske opreme vsebujejo tehnologije, ki omogočajo IBM-u, da zbira določene informacije o uporabi izdelka. Take tehnologije lahko uporabimo tudi za ugotavljanje, ali ste odprli e-pošto ali kliknili povezavo, ki je v e-poštnem sporočilu. Zbiranje informacij na ta način nam omogoča zbiranje statistike o uporabi in učinkovitosti naših spletnih mest, izdelkov programske opreme in ponudb programske opreme kot storitve (SaaS), personalizacijo vaše izkušnje in prilagajanje naših interakcij z vami. Za podrobnosti o tehnologijah, ki jih uporabljamo, glejte Piškotki, spletni svetilnik in druge tehnologije spodaj.

IBM bo od časa do časa tudi zbiral informacije o naročniku posredno iz drugih virov, kot so ponudniki seznamov. V ta namen bo IBM zahteval od ponudnika seznama potrditev, da so bile informacije legalno pridobljene s strani tretje stranke in da ima pravice, da ima IBM pravico, da jih pridobi od njih in uporabi.

Informacije, ki jih IBM zbere bodisi posredno ali neposredno, lahko kombinira, da mu pomagajo izboljšati splošno natančnost in celovitost ter čim bolj prilagoditi interakcije z naročnikom.

Uporaba osebnih informacij

Naslednji odstavki podrobneje opisujejo, kako bo IBM uporabljal naročnikove osebne informacije.

Izpolnjevanje zahteve za transakcijo

Če naročnik od IBM-a nekaj zahteva, na primer izdelek ali storitev, povratni klic ali specifične tržne materiale, bo IBM uporabil te informacije, da izpolni naročnikovo zahtevo. Pri tem si lahko pomagamo z deljenjem informacij z drugimi, na primer z IBM-ovimi poslovnimi partnerji, finančnimi institucijami, dostavnimi podjetji in poštnimi ali vladnimi organi, kot so carinski organi, ki so vpleteni v izvedbo. V povezavi s transakcijo se IBM lahko obrne na naročnika z anketo o zadovoljstvu strank za namene raziskovanja trga.

Personifikacija vaše izkušnje na naših spletnih mestih

Informacije, ki so zbrane, bo IBM lahko uporabil, da personalizira nastavitve na svojih spletnih mestih, kot je na primer nudenje vsebine, ki bi naročnika lahko zanimala, in da poenostavi navigacijo po svojih spletnih mestih.

Nudenje podpore

Naročnikove osebne informacije IBM lahko uporabi za podporo izdelkom ali storitvam, ki jih je naročnik pridobil od IBM-a, kot je obvestilo o posodobitvi ali popravku za izdelek.

Na naših spletnih mestih nudimo tudi seje za klepet v živo za pomoč pri krmarjenju po naših spletnih mestih; osebne informacije, ki jih posredujete prek teh sej, bomo uporabili v skladu s to izjavo o zasebnosti.

Med nudenjem tehnične podpore bo IBM lahko občasno imel naključen dostop do podatkov, ki jih je naročnik predložil, ali podatkov, ki so v naročnikovem sistemu. Ti podatki lahko vsebujejo informacije o vas, zaposlenih v vaši organizaciji, strankah, partnerjih ali dobaviteljih. Ta izjava o zasebnosti ne velja za IBM-ov dostop do ali obravnavanje teh informacij. Pogoji o obravnavanju in obdelavi teh informacij in ustrezni pogoji uporabe ali druge pogodbe med naročnikom in IBM-om, se nahajajo v Pogojih uporabe za izmenjavo diagnostičnih podatkov.

Trženje

Informacije, ki jih naročnik predloži IBM-u, kakor tudi informacije, ki jih IBM posredno zbere o naročniku, se lahko uporabijo s strani IBM-a za namene trženja. Preden pa IBM to stori, bo naročniku ponudil priložnost, da izbere, ali želi ali ne, da se njegove informacije uporabijo na ta način. Kadarkoli se lahko odločite, da ne želite več prejemati našega tržnega gradiva, in sicer na naslednje načine: sledite navodilom za odpoved naročnine, ki so vključeni v vsako e-poštno sporočilo, ki ga prejmete; o odpovedi nas obvestite, ko vas pokličemo; z nami neposredno stopite v stik (glejte "Vprašanja o zasebnosti in dostop" spodaj).

Nekatere IBM-ove ponudbe so lahko kombinacija ponudb IBM-a in tretjih strank. Če ste se prijavili na te ponudbe, upoštevajte, da vaše informacije lahko zbirajo in souporabljajo te tretje stranke. Priporočljivo je, da se naročnik seznani z njihovimi pravili glede zasebnosti, da razume, kako bodo uporabljali informacije o naročniku.

Če želite to stran poslati po e-pošti prijatelju ali kolegu, vas bomo vprašali za njegovo ime in e-poštni naslov. IBM bo samodejno poslal enkratno e-pošto s spletno stranjo, ki jo je naročnik označil, vendar pa te informacije ne bodo uporabljene za druge namene.

Zaposlitev

V zvezi s prošnjo za zaposlitev ali poizvedbo glede oglasa na IBM-ovem spletnem mestu ali drugje bo naročnik lahko predložil informacije o sebi, kot je opisano v nadaljevanju. Te informacije IBM lahko uporablja v celi korporaciji, da se odzove na naročnikovo poizvedbo ali da se prouči njegova zaposlitev. Če naročnik IBM-a ne obvesti o nasprotnem, lahko IBM obdrži te informacije za prihodnjo rabo.

Nadziranje ali snemanje klicev, klepetov in drugih interakcij

Določene spletne transakcije lahko vključujejo klic naročnika ali da naročnik pokliče IBM. V tem je lahko tudi vključen elektronski klepet. Upoštevati je treba, da IBM-a nadzoruje in v določenih primerih snema takšne interakcije za namene usposabljanja osebja, zagotavljanja kakovosti ali shranjevanja dokazov o določeni transakciji ali interakciji.

Mobilne aplikacije in uporaba informacij v družabnem računalniškem okolju

IBM daje na razpolago mobilne aplikacije za prenos z različnih trgov mobilnih aplikacij. IBM zagotavlja tudi družabna računalniška orodja na nekaterih svojih spletnih mestih, da omogoča skupno rabo in sodelovanje med člani, ki so se registrirali za uporabo orodij. V tem so zajeti forumi, wikiji, blogi in druge medijske družabne platforme.

Med prenosom in uporabo teh aplikacij ali med registracijo za uporabo teh družabnih računalniških orodij, lahko zahtevamo določene osebne informacije. Informacije o registraciji bodo podvržene in zaščitene v skladu s to izjavo o zasebnosti, razen informacij, ki so samodejno na razpolago drugim udeležencem kot del vašega profila. Te aplikacije in orodja lahko vsebujejo tudi dodatne izjave o zasebnosti s specifičnimi informacijami o praksah zbiranja in obravnavanja. Preberite te dodatne izjave , da boste razumeli, kaj orodja in aplikacije lahko naredijo.

Katera koli druga vsebina, ki jo objavite, kot so slike, informacije, mnenja ali kakršne koli osebne informacije, ki jih date na razpolago drugim udeležencem na teh družabnih platformah ali aplikacijah, ni podvržena tej izjavi o zasebnosti. Takšna vsebina je prej podvržena pogojem uporabe tistih aplikacij ali platform, in katere koli dodatne smernice in posredovane informacije o zasebnosti v zvezi z njihovo uporabo, kot tudi postopek, s katerim lahko odstranite vsebino iz takih orodij ali pomoč, da naredite to. Z njimi se morate seznaniti, da boste bolje razumeli pravice in dolžnosti v zvezi s takšno vsebino, ki zadevajo vas, IBM ali druge udeležence. Upoštevati je treba, da je lahko vsebina, ki je objavljena na katerikoli takšni družabni računalniški platformi, na voljo za kogarkoli znotraj ali izven IBM-a.

Zaščita pravic in lastnine IBM-a in drugih

Prav tako lahko IBM te informacije uporabi ali da v souporabo, da zaščiti lastnino in pravice IBM-a, njegovih poslovnih partnerjev, dobaviteljev, strank in drugih, ki imajo tehtne razloge, da bi lahko bile te pravice ali lastnina prizadete. Poleg tega si IBM pridržuje pravico, da razkrije naročnikove osebne informacije, kot to zahteva zakon in ko misli, da je razkritje potrebno za zaščito lastnih pravic ali pravic drugih ali za skladnost s pravnimi postopki, sodnimi nalogi ali pravnimi procesi, ki vključujejo IBM-ova spletna mesta.

Informacije za poslovne partnerje

Če je naročnik poslovni partner IBM-a, lahko obišče spletna mesta IBM-a, ki so namenjena specifično za poslovne partnerje. Informacije, predložene na teh spletnih mestih, lahko IBM uporabi za upravljanje in razvoj poslovnega odnosa z naročnikom kot poslovnim partnerjem in IBM-ovimi poslovnimi partnerji na splošno. V tem je na primer zajeta uporaba naročnikovih informacij za obveščanje o podrobnostih programov za IBM-ove poslovne partnerje. Lahko je zajeta tudi souporaba določenih informacij z drugimi poslovnimi partnerji (odvisno od obveznosti glede zaupnosti, ki morebiti obstajajo) ali strankami in potencialnimi strankami IBM-a. V zvezi z določeno transakcijo ali programom se IBM lahko obrne na naročnika z anketo o zadovoljstvu strank za namene tržnih raziskav.

Informacije za dobavitelje

Če naročnik predstavlja dobavitelja IBM-a, lahko obišče spletna mesta IBM-a, ki so namenjena specifično dobaviteljem. Informacije, ki jih predloži na teh spletnih mestih, bo IBM lahko uporabil v zvezi z vstopom v ali izvajanjem medsebojne transakcije. To lahko vključuje deljenje informacij z drugimi deli IBM-a, IBM-ovimi poslovnimi partnerji, strankami, dostavnimi podjetji, finančnimi institucijami, poštnimi ali vladnimi organi, ki so vpleteni v izvedbo. Prav tako jih lahko IBM uporabi za skrbništvo in razvoj medsebojnega odnosa in drugimi IBM-ovimi dobavitelji na splošno.

Souporaba osebnih informacij in mednarodni prenosi

IBM je globalna organizacija s poslovnimi procesi, upravljalnimi strukturami in tehničnimi sistemi, ki prehajajo državne meje. Zato si lahko delimo informacije o naročniku znotraj IBM-a in jih prenesemo v države po svetu, kjer poslujemo v povezavi z uporabami, navedenimi zgoraj, in skladno s to izjavo o zasebnosti. Naša izjava o zasebnosti in prakse so zasnovane, da nudijo globalno konsistentno raven zaščite osebnih informacij po celem svetu. To pomeni, da bo IBM celo v državah, v katerih zakoni nudijo manj zaščite za vaše informacije, vseeno obravnaval vaše informacije na način, opisan tukaj.

V nekaterih primerih IBM uporablja dobavitelje iz raznih držav za zbiranje, uporabo, analizo in siceršnjo obdelavo informacij v imenu IBM-a. IBM zahteva, da takšni dobavitelji obravnavajo informacije v skladu z IBM-ovimi pravilniki.

Občasno bo IBM lahko razkril informacije, ki vas identificirajo na osebni ravni in ki jih je zbral na svojih spletnih mestih, drugim ne-IBM-ovim entitetam, ki ne delujejo kot naši dobavitelji, na primer našim poslovnim partnerjem. Razen kot je opisano v tej izjavi o zasebnosti bo IBM to storil samo s predhodnim dovoljenjem naročnika. Vendar teh informacij ne prodajamo ali dajemo v najem.

Lahko pride do okoliščin, v katerih bo IBM zaradi strateških ali drugih poslovnih razlogov kupil, prodal, se združil ali pa drugače preorganiziral poslovanje v določenih državah. Taka transakcija lahko vključuje razkritje osebnih informacij potencialnim ali dejanskim kupcem ali pa prejem takih informacij od prodajalca. V takih primerih IBM poišče ustrezno zaščito za informacije iz teh vrst transakcij.

IBM pri prenašanju podatkov zunaj države, kjer so bili zbrani, za zgoraj navedene namene spoštuje veljavno zakonodajo. Za podatke iz držav članic Evropske unije IBM v ta namen uporablja različne mehanizme za prenos podatkov (vključno s standardnimi pogodbenimi klavzulami).

Družba International Business Machines Corporation upošteva okvir sporazuma Safe Harbor med ZDA in Švico, kot to določa ameriško Ministrstvo za trgovino glede zbiranja, uporabe in zadrževanja osebnih podatkov iz Švice. Družba International Business Machines Corporation potrjuje, da spoštuje načela zasebnosti sporazuma Safe Harbor o obveščanju, izbiri, nadaljnjemu prenosu, varnosti, celovitosti podatkov, dostopu in uveljavljanju. Če želite izvedeti več o programu Safe Harbor in pogledati potrdilo družbe International Business Machines Corporation, obiščite http://www.export.gov/safeharbor/.

Prosimo, upoštevajte, da so v določenih okoliščinah osebne informacije lahko predmet razkritja vladnim agencijam skladno s sodnimi postopki, sodnim nalogom ali pravnim procesom. Prav tako lahko te informacije damo v souporabo, da zaščitimo lastnino in pravice IBM-a, naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev, strank in drugih, ki imajo tehtne razloge, da te pravice ali lastnina so ali bi lahko bile prizadete.

Varnost in točnost informacij

Naš namen je zaščititi vaše osebne informacije in vzdrževati njihovo točnost. IBM implementira zadovoljive fizične, administrativne in tehnične varovalne ukrepe, ki pomagajo zaščititi naročnikove osebne informacije pred nepooblaščenim dostopom, rabo in razkritjem. Tako na primer šifriramo določene občutljive osebne informacije, kot so informacije o kreditnih karticah, ko jih pošiljamo preko interneta. Prav tako zahtevamo, da naši dobavitelji zaščitijo take informacije pred nepooblaščenim dostopom, rabo in razkritjem.

Zadržanje

Vaše informacije o registraciji bomo zadržali, dokler bo vaš račun aktiven ali če bo to potrebno za zagotavljanje vaših storitev. Če želite zahtevati, da vaših informacij o registraciji ne uporabljamo več za zagotavljanje vaših storitev, se obrnite na naš naslov NETSUPP@us.ibm.com. Vaše informacije o registraciji bomo zadržali in jih po potrebi uporabili za skladnost z našimi pravnimi obveznostmi, razreševanje sporov in uveljavljanje naših pogodb.

Piškotki, spletni svetilniki in druge tehnologije.

Kot je omenjeno zgoraj, zbiramo informacije o vaših obiskih naših spletnih mest in uporabi naših ponudb programske opreme kot storitve (SaaS) in izdelkih programske opreme, da lahko zbiramo statistiko o uporabi in učinkovitosti, personaliziramo vašo izkušnjo in prilagajamo naše interakcije z vami. To storimo z različnimi tehnologijami, vključno s skripti, oznakami, lokalno deljenimi objekti (piškotki Flash), lokalnim shranjevanjem (HTML5), svetilniki in "piškotki". Piškotek je nabor podatkov, ki jih lahko spletno mesto pošlje brskalniku naročnika, ki se lahko shranijo na računalniku naročnika kot oznaka, ki identificira računalnik. Piškotke pogosto uporabljamo samo za merjenje uporabe spletnega mesta (kot je število obiskovalcev in trajanje obiska) in njegove učinkovitosti (kot so teme, za katere se obiskovalci najbolj zanimajo) ter za preprosto krmarjenje in uporabo, pri čemer niso povezani z nobenimi osebnimi informacijami, občasno pa jih uporabljamo tudi za prilagajanje izkušnje poznanega obiskovalca spletnega mesta, pri čemer se povežejo z informacijami o profilu ali uporabniškimi nastavitvami. Sčasoma te informacije zagotavljajo dragocen vpogled, ki pomaga izboljšati izkušnjo uporabnika.

Piškotki se običajno delijo na "sejne" piškotke in "trajne" piškotke. Sejni piškotki vam pomagajo učinkovito krmariti skozi spletno mesto, sledijo vašemu napredku od strani do strani, da od vas ne zahtevajo informacij, ki ste jih že posredovali med trenutnim obiskom. Sejni piškotki so shranjeni v začasnem spominu in izbrisani, ko zaprete spletni brskalnik. Trajni piškotki pa shranijo uporabniške nastavitve za trenutni in naslednje obiske. Zapisani so na trdem disku vaše naprave in so veljavni tudi ob ponovnem zagonu brskalnika. Trajne piškotke uporabljamo za beleženje vaše izbire jezika in lokacije države.

IBM-ova spletna mesta trenutno ne prepoznavajo samodejnih signalov brskalnikov glede mehanizmov za sledenje, kot so navodila "ne sledi", lahko pa spremenite nastavitve zasebnosti glede uporabe večine piškotkov in podobnih tehnologij v brskalniku. Poglejte možnost z naslovom "Orodja" (ali podobnim naslovom) v brskalniku in poiščite informacije o nadzorovanju piškotkov. Brskalnik se lahko v večini primerov nastavi tako, da obvešča o sprejemu piškotka, kar omogoča odločitev, ali se ga sprejme ali ne. Prav tako se lahko v splošnem nastavi brskalnik, da zavrača piškotke. Piškotke v naših izdelkih programske opreme je mogoče izključiti v samem izdelku. Ker vam piškotki omogočajo uporabo nekaterih funkcij naših spletnih mest, programske opreme in ponudb programske opreme kot storitve (SaaS), priporočamo, da jih pustite vklopljene. Če blokirate, izklopite ali drugače zavrnete naše piškotke, se morda nekatere spletne strani ne bodo pravilno prikazale ali ne boste mogli, na primer, dodajati izdelkov v nakupovalni voziček, preiti k dokončanju nakupa ali uporabiti storitev spletnega mesta, ki zahtevajo prijavo. Nekatera spletna mesta IBM-a, ponudbe programske opreme kot storitve (Saas) in izdelki programske opreme lahko uporabljajo tudi spletni svetilnik ali druge tehnologije, da bolje prilagodijo tista spletna mesta za boljše storitve za stranke. Te tehnologije lahko uporablja več strani na IBM-ovih spletnih mestih. Ko uporabnik dostopa do teh strani, je ustvarjeno obvestilo o tem obisku, ki ga ni mogoče identificirati, in ga lahko obdela IBM ali IBM-ovi dobavitelji. Ti spletni svetilniki navadno delujejo skupaj s piškotki. Če ne želite, da bi bile vaše informacije o piškotku povezane z obiski teh strani ali uporabo izdelkov, lahko piškotke izklopite v brskalniku ali v samem izdelku. Če je piškotek izklopljen, bodo spletni svetilniki in druge tehnologije vseeno zaznali obiske teh strani, vendar pa ne bodo povezani z informacijami, sicer shranjenimi v piškotkih.

Za več informacij o tehnologijah, ki jih uporabljajo naše ponudbe programske opreme kot storitve (SaaS) in izdelki programske opreme, vključno s tem, kako jih izklopiti, glejte uporabniški vodnik za določen izdelek programske opreme ali ponudbo programske opreme kot storitve (Saas), ki jo uporabljate. Za informacije o tem, kako lahko stranke IBM-a uporabljajo piškotke in druge tehnologije v svoji lastni izvedbi IBM-ovih izdelkov programske opreme in ponudb programske opreme kot storitve (SaaS), kliknite tukaj.

Za shranjevanje informacij o vsebini in nastavitev uporabljamo lokalno deljene objekte, kot so piškotki Flash, in lokalno shranjevanje, kot je HTML5. Tretje osebe, s katerimi sodelujemo pri zagotavljanju določenih funkcij na našem spletnem mestu ali prikazovanju IBM-ovih oglasov na drugih spletnih mestih, ki temelji na vašem brskanju po spletu, tudi uporabljajo piškotke Flash ali HTML5 za zbiranje in shranjevanje informacij. Nekateri brskalniki imajo za odstranjevanje HTML5 lahko svoja orodja za upravljanje. Za upravljanje piškotkov Flash obiščite http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Prav tako lahko IBM vključi spletne svetilnike v tržnih e-poštnih sporočilih ali glasilih, da ugotovi, ali so bila sporočila odprta in povezave v njih kliknjene.

Nekateri IBM-ovi poslovni partnerji nastavljajo spletne svetilnike in piškotke na IBM-ovem spletnem mestu. Poleg tega lahko gumbi družabnih predstavnosti drugih proizvajalcev zapisujejo v dnevnik nekatere informacije, na primer vaš naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa, sklicevanje na naslove spletnih mest in, če ste prijavljeni v spletna mesta takšnih družabnih predstavnosti, tudi povezujejo takšne zbrane informacije z informacijami o vašem profilu na takšnem spletnem mestu. Nad takšnimi tehnologijami sledenja drugih proizvajalcev nimamo nadzora. Upoštevajte, da domeno "s81c.com", ki jo uporabljamo za dostavljanje statične vsebine na nekaterih naših spletnih mestih, upravlja IBM in ne tretja oseba.

Spletno oglaševanje

IBM na svojih spletnih mestih ne posreduje spletnih oglasov tretjih oseb, vendar pa oglašuje svoje izdelke in storitve na spletnih mestih drugih. Seznanite se s pravilniki o zasebnosti operaterjev spletnih mest ali omrežnih oglaševalcev, da boste razumeli njihove prakse glede oglaševanja, vključno s tem, kakšne vrste informacij o vaši uporabi interneta lahko zbirajo. Nekatera oglaševalska omrežja, ki jih uporabljamo, morda niso člani pobude Network Advertising Initiative (NAI) ali zveze European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Posamezniki lahko zavrnejo sodelovanje v ciljnem oglaševanju, ki ga izvajajo oglaševalska omrežja, ki so člani NAI or EDAA, tako, da obiščejo http://www.networkadvertising.org in http://www.youronlinechoices.eu/

Angažirali smo tudi določene tretje osebe, da upravljajo nekatere naše oglase na drugih spletnih mestih. Te tretje osebe lahko uporabljajo piškotke in spletne svetilnike za zbiranje informacij (npr. vaš naslov IP) o vaših aktivnostih na spletnih mestih IBM-a in drugih, da vam posredujejo ciljne oglase IBM-a na podlagi vaših interesov. V ZDA in Kanadi bodo IBM-ovi oglasi, ki vas ciljajo, označeni z ikono AdChoices, saj IBM sodeluje v samourejevalnemu programu zveze Digital Advertising Alliance za spletno vedenjsko oglaševanje (glejte youradchoices.com in youradchoices.ca). Ikono lahko kliknete v samem oglasu, če želite upravljati vaše nastavitve. Če ne želite, da se te informacije uporabijo za namen posredovanja ciljnih oglasov, lahko zavrnete sodelovanje tako, da kliknete tukaj. Zapomnite si, da to ne zavrne prejemanja neciljnih oglasov. Še naprej boste prejemali generične, neciljne oglase.

Povezave do spletnih mest, ki niso IBM-ova in aplikacij drugih proizvajalcev

Da bi vam omogočili interakcijo z drugimi spletnimi mesti, na katerih imate morda račune (na primer Facebook in druga spletna mesta družabnih predstavnosti), in povezovanje s skupnost mi na takšnih spletnih mestih, lahko zagotovimo povezave ali vdelamo aplikacije drugih proizvajalcev, ki vam omogočajo prijavo, objavljanje vsebine ali povezovanje s skupnostmi z našega spletnega mesta.

Prav tako vam lahko zagotovimo splošne povezave na spletna mesta, ki niso IBM-ova.

Uporabo teh povezav in aplikacij določajo pravilniki o zasebnosti tretjih oseb, zato se morate pred njihovo uporabo seznaniti s pravilniki o zasebnosti za spletna mesta tretjih oseb.

IBM ni odgovoren za prakse zasebnosti ali vsebino teh spletnih mest.

Obvestila o spremembah

Obvestilo o spremembi bo 30 dni objavljeno na vrhu te strani, tako da bodo uporabniki obveščeni, kadar bo ta izjava posodobljena ali občutno spremenjena. Če bo IBM uporabljal naročnikove osebne informacije na način, ki se razlikuje od navedenega ob času zbiranja, bo naročnika obvestil in mu dal možnost, da se odloči, ali želi, da se te informacije uporabljajo na ta način.

Vprašanja o zasebnosti in dostop

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s to izjavo o zasebnosti ali z IBM-ovo obravnavo vaših informacij, lahko pošljete e-poštno sporočilo koordinatorju IBM-ovega spletnega mesta. Pišete nam lahko tudi na naslednji naslov:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

V določenih primerih bo naročnik lahko imel možnost, da na spletu vidi ali ureja svoje osebne informacije. V primeru, ko vaše informacije niso dostopne na spletu in želite dobiti kopijo določenih informacij, ki ste jih posredovali IBM-u, ali če ugotovite, da informacije niso pravilne in želite, da jih popravimo, stopite v stik z nami.

Preden vam bo IBM lahko posredoval informacije ali popravil napake, lahko od vas zahteva preverjanje identitete in posredovanje drugih podrobnosti, ki nam bodo v pomoč pri obravnavi vaše zahteve. V stik z vami bomo stopili v roku 30 dni od vložitve zahteve.

Če naročnik ne želi več dobivati trženjske elektronske pošte od IBM-a, je treba to zahtevati z e-pošto na NETSUPP@us.ibm.com ali slediti navodilom za odjavo, vključenim v vsako trženjsko e-pošto.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe