Ova Izjava stupa na snagu u Novembar 2016. Prethodna verzija ove Izjave dostupna je ovde.

Kompanija IBM brine o vašoj privatnosti jer nam je izuzetno važno da održimo vaše poverenje.

Ova Izjava ovelodanjuje prakse upravljanja informacijama za IBM i internet sajtove sa kojima sarađujemo, od toga koji tipovi informacija o korisnicima naših sajtova se sakupljaju i prate, do toga na koji način se informacije koriste, dele ili na neki drugi način procesuiraju van mreže. Takođe opisuje kako se kolačići, Web svetionici i druge tehnologije mogu koristiti u našim softvef-kao-usluga (SaaS) ponudama i softverskim proizvodima.

Ova Izjava važi za veb lokacije kompanije IBM koje sadrže vezu do ove Izjave, ali ne i za one veb lokacije kompanije IBM koje imaju sopstvenu Izjavu o privatnosti. Pored toga, ne važi za situacije u kojima kompanija IBM obrađuje podatke u ime svojih klijenata i za njihove potrebe, na primer kada se nalazimo u ulozi dobavljača usluge veb hostinga.

Povremeno ćemo dopunjavati ovu Izjavu dodatnim informacijama koje se odnose na pojedinačne slučajeve interakcije sa korisnicima.

IBM poseduje TRUSTe's Pečat privatnosti za praksu koja je opisana u ovoj Izjavi o privatnosti podataka a koja se odnosi na naše ibm.com internet stranice. To znači da je naša praksa koja se odnosi na ove internet stranice proverena od strane TRUSTe radi usklađenosti sa sertifikacionim standardom TRUSTe' , koji uključuje transparentnost, odgovornost i izbor u vezi sa sakupljanjem i upotrebom vaših ličnih informacija. Pečat pokriva samo informacije koje se sakupljaju kroz www.ibm.com i ne pokriva informaicje koje se mogu sakupiti kroz preuzeti softver, SaaS ponude ili mobilne aplikacije. Ova praksa je takođe u skladu sa APEC Cross Border Privacy Rules System uz kontrolu TRUSTe. Ukoliko imate pitanja ili pritužbe u odnosu na našu politiku privatnosti ili prakse, molimo kontaktirajte koordinatora IBM Web stranice. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom možete kontaktirati TRUSTe. TRUSTe će vam od tada biti na raspolaganju u rešavanju svih nedoumica.

Prikupljanje ličnih podataka

Možete odabrati da nam u različitim situacijama lične podatke dajete direktno. Na primer, možda ćete želeti da nam date svoje ime i kontakt informacije kako bismo komunicirali sa vama, kako biste naručili proizvod, kako bismo obradili nalog, kako biste se registrovali za uslugu, kako bi vam omogućili pretplatu ili kako biste poslovali sa nama, ukoliko ste dobavljač ili poslovni partner. Trebalo bi i da nam ostavite podatke o kreditnoj kartici da biste mogli da kupite nešto od nas ili bi trebalo da nam date podatke o obrazovanju i radnom iskustvu ako želite da vas uzmemo u obzir kao kandidata za slobodno radno mesto u kompaniji IBM. Poštovaćemo vašu želju da ne koristimo vaše podatke da bismo sa vama stupili u kontakt u vezi sa nečim što se ne tiče vaših zahteva.

Mi takođe možemo da prikupimo informacije koje se odnose na vaše korišćenje naših Web prezentacija i SaaS ponuda kroz korišćenje različitih tehnologija. Na primer, kada posetite naše Web prezentacije ili pristupite našim SaaS ponudama, možda ćemo zabeležiti određene informacije koje nam vaš pretraživač šalje, kao što su IP adresa, tip pretraživača i jezik, vreme pristupa i adrese određenih Web prezentacija, a možemo prikupiti i informacije o stranicama koje pregledate u okviru naših prezentacija i drugim radnjama koje vršite dok nas posećujete. Pored toga, neki od naših softverskih proizvoda imaju tehnologije koje omogućavaju kompaniji IBM da prikupi određene informacije o upotrebi proizvoda. Takvu tehnologiju možemo koristiti da odredimo da li ste otvarali vašu elektronsku poštu ili kliknuli na link koji se nalazi u elektronskoj pošti '. Prikupljanje informacija na ovaj način nam omogućava da prikupimo statističke podatke o upotrebi i efikasnosti naših Web prezentacija, naših softverskih proizvoda i naših SaaS ponuda, vaše iskustvo učinimo ličnim i prilagodimo naše interakcije sa vama. Za detalje u vezi sa tehnologijama koje upotrebljavamo, pogledajte kolačiće, Web svetionike i druge tehnologije u nastavku.

Povremeno ćemo možda prikupljati i informacije koje vam ne pripadaju direktno, i to iz drugih izvora, kao što su navedeni prodavci. Kada to uradimo, od prodavaca zatražimo da potvrde da je treće lice dobilo informacije legalnim putem i da imamo pravo da ih od njih dobijemo i koristimo.

Informacije koje prikupljamo, direktnim ili indirektnim putem, mogu se kombinovati kako bi bile tačnije i potpunije, kao i da bismo prilagodili interakciju sa vama.

Upotreba ličnih podataka

U dolenavedenim pasusima detaljnije je opisan način na koji kompanija IBM može koristiti vaše lične informacije.

Ispunjavamo vaš transakcioni zahtev

Ako kompaniji IBM uputite zahtev za, na primer, nekim proizvodom ili uslugom, povratnim pozivom ili određenim marketinškim materijalima, informacije koje navedete koristićemo da bismo ispunili vaš zahtev. Da nam pomognete u ovome, može se desiti da podelimo informacije sa, na primer, IBM' poslovnim partnerima, finansijskim institucijama, špediterskim kompanijama, poštom ili vlastima, kao što je carina, koji su uključeni u izvršenje. Da bismo ostvarili transakciju, možda ćemo stupiti u kontakt sa vama da bismo vam ponudili anketu o zadovoljstvu klijenata ili u cilju istraživanja tržišta.

Prilagođavamo vaše iskustvo na našim Web prezentacijama

Informacije o vama koje prikupimo možda ćemo koristiti u cilju personalizacije iskustva na našim veb lokacijama, na primer, da bismo vam pružili sadržaj za koji ćete biti zainteresovani, kao i da bismo vam olakšali snalaženje po lokaciji.

Pružanje podrške

Možda ćemo vaše lične podatke koristiti za pružanje podrške za proizvode ili usluge koje ste nabavili od nas, na primer da bismo vas obavestili o dopuni ili ispravci za neki proizvod.

Takođe, omogućavamo “Ćaskanje uživo” na našem Web sajtu koje vam može pomoći u navigaciji našom stranicom; koristimo lične informacije koje dostavljate tokom ovih sesija u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

Za vreme pružanja tehničke podrške, ponekad ćemo slučajno moći da pristupimo podacima koje ste naveli ili podacima koje čuvate u računaru. Ovi podaci mogu sadržati informacije o vama, zaposlenima u vašoj organizaciji, korisnicima, partnerima, ili dobavljačima. Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na pristup niti rukovanje tim informacijama; uslovi koji važe za rukovanje i obradu tih podataka navedeni su u odgovarajućim Uslovima upotrebe ili nekim drugim ugovorima između vas i kompanije IBM, kao što su Uslovi upotrebe za razmenu dijagnostičkih podataka.

Marketing

Informacije koje pružite kompaniji IBM, kao i informacije koje smo indirektno prikupili o vama, kompanija IBM može koristiti u marketinške svrhe. Međutim, pre nego što do toga dođe, dobićete priliku da odaberete da li želite da vaše podatke koristimo na taj način. U svakom trenutku možete odlučiti da ne dobijate marketinški materijal od nas uz pomoć instrukcija za poništenje pretplate koje se nalaze u svakoj elektronskoj pošti koju dobijete, ukoliko nam to prenesete kada vas pozovemo, ili direktnim kontaktom sa nama (pogledajte “Pitanja i pristup u vezi sa privatnošću” ispod).

Moguće je da su neke naše ponude kobrendirane, odnosno moguće je da ih sponzoriše kompanija IBM i neko treće lice. Ako se prijavite za te ponude, imajte na umu da će vaše podatke prikupljati treća lica i da će oni biti deljeni sa njima. Savetujemo vam da se upoznate sa njihovom politikom zaštite privatnosti da biste saznali kako oni rukuju informacijama o vama.

Ukoliko izaberete “Pošalji ovu stranicu elektronskom poštom” prijatelju ili kolegi, zatražićemo njihovu adresu elektronske pošte. Automatski ćemo u tom trenutku poslati e-poruku koja sadrži poruku koju ste naveli, ali nećemo koristiti te informacije u druge svrhe.

Regrutovanje

Ako želite da se prijavite za radno mesto ili nam postavite neko pitanje, nezavisno od toga da li ste informacije o tome pronašli na veb lokaciji kompanije IBM ili negde drugde, moguće je da ćete nam poslati informacije o sebi, kao što je radna biografija. Te informacije ćemo koristiti u okviru kompanije IBM da bismo pronašli odgovor na vaše pitanje ili vas uzeli u obzir kao pogodnog kandidata za navedeno radno mesto. Moguće je da ćemo zadržati informacije da bismo ih kasnije ponovo razmatrali, ali samo pod uslovom da to nije u suprotnosti sa vašim željama.

Praćenje i snimanje poziva, ćaskanja i drugih interakcija

Prilikom određenih transakcija na mreži ćemo vas možda pozvati ili ćete vi pozvati nas. Moguće je i da ćemo obaviti razgovor na mreži. Trebalo bi da budete svesni da je opšta praksa IBM'da nadgleda i u nekim slučajevima snima takve interakcije radi obuke zaposlenih ili osiguranja kvaliteta ili radi čuvanja dokaza o određenoj transakciji ili interakciji.

Mobilne aplikacije i upotreba informacija u računarskom društvenom okruženju

Kompanija IBM mobilne aplikacije čini dostupnim za preuzimanje sa različitih tržišta mobilnih aplikacija. Kompanija IBM takođe pruža alate za društveno računarstvo na nekim od svojih Web prezentacija kako bi omogućila deljenje na mreži i saradnju među članovima koji su se registrovali za korišćenje. Tu spadaju forumi, wiki stranice, blogovi i druge društvene medijske platforme.

Kada preuzimate i koristite ove aplikacije ili kada se registrujete da koriste ove društvene računarske alatke, od vas može biti zatraženo da pružite određene lične podatke. Registracione informacije podležu i biće zaštićene u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti, osim podataka koji se automatski stavljaju na raspolaganje drugim učesnicima, kao deo vašeg profila. Ove aplikacije i alati takođe mogu da sadrže dodatne izjave o privatnosti sa specifičnim informacijama o praksama prikupljanja i rukovanja istim. Pročitaj te dodatne izjave kako biste razumeli šta ti alati i aplikacije mogu da rade.

Bilo koji drugi sadržaj koji postavite, kao što su slike, informacije, mišljenja, ili bilo koja druga vrsta ličnih informacija koje učinite dostupnim drugim učesnicima na ovim društvenim platformama ili aplikacijama, ne podleže ovoj Izjavi o privatnosti. Umesto toga, takav sadržaj podleže uslovima korišćenja tih aplikacija ili platformi, kao i svim dodatnim smernicama i informacijama o privatnosti datih u odnosu na njihovu upotrebu, kao i procesu kojim možete da uklonite sadržaj iz tih alata ili da dobijete pomoć da to učinite. Molimo proverite ih radi boljeg razumevanja svojih, IBM-ovih', i prava i obaveza drugih lica u odnosu na takav sadržaj '. Trebalo bi da imate na umu da sadržaj koji objavite na takvim društvenim računarskim platformama može postati dostupan drugim licima u okviru i van kompanije IBM.

Zaštitite prava i imovinu kompanije IBM i ostalih

Možda ćemo koristiti ili deliti podatke o vama kako bismo zaštitili prava ili imovinu kompanije IBM, naših poslovnih partnera, dobavljača, klijenata ili drugih lica kada osnovano verujemo da su ta prava ili imovina ugroženi ili da bi mogli da budu ugroženi. Pored toga, zadržavamo pravo da otkrijemo vaše lične podatke ako se to zahteva zakonom, kao i onda kada smatramo da je takvo otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava ili prava drugih lica ili da bismo postupili u skladu sa sudskim procesom, sudskom naredbom ili pravnim postupkom navedenim na našim veb lokacijama.

Informacije za poslovne partnere

Ako predstavljate IBM poslovnog partnera, možete da posetite IBM veb lokacije namenjene isključivo IBM poslovnim partnerima. Moguće je da ćemo informacije navedene na toj lokaciji koristiti za održavanje i razvoj poslovnog odnosa sa vama, poslovim partnerom koga predstavljate, odnosno sa IBM poslovnim partnerima inače. Na primer, pod tim se može podrazumevati to da ćemo vaše podatke koristiti da bismo vam poslali detaljnije informacije o programima za IBM poslovne partnere. Pod tim se može podrazumevati i to da ćemo određene informacije proslediti drugim poslovnim partnerima (podleže svim eventualnim obavezama o poverljivosti) ili klijentima ili potencijalnim klijentima kompanije IBM. U pogledu neke određene transakcije ili programa, takođe je moguće da ćemo stupiti u kontakt sa vama u okviru istraživanja o zadovoljstvu klijenata ili istraživanja tržišta.

Informacije za dobavljače

Ako predstavljate IBM dobavljača, možete da posetite IBM veb lokacije namenjene isključivo IBM dobavljačima. Moguće je da ćemo koristiti informacije navedene na toj lokaciji za potrebe pokretanja ili izvršavanja transakcije sa vama. Na primer, tu može biti uključena razmena informacija sa ostalim IBM partnerima, IBM'poslovnim partnerima, korisnicima, špediterskim kompanijama, finanijskim institucijama i poštom ili vlastima koje su uključene u izvršenje. Informacije ćemo možda koristiti i za održavanje i razvoj našeg odnosa sa vama, dobavljačem koga predstavljate, kao i sa drugim IBM dobavljačima.

Prosleđivanje ličnih podataka i međunarodni transfer

Kompanija IBM je globalna organizacija sa prekograničnim poslovnim procesima, strukturom upravljanja i tehničkim sistemima. Zbog toga ćemo možda proslediti vaše podatke zaposlenima u kompaniji IBM i u zemlje u kojima poslujemo u slučajevima navedenim gore i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Naša Izjava o privatnosti i naša politika osmišljene su tako da pružaju jednak nivo zaštite ličnih podataka za korisnike širom sveta. To znači da će kompanija IBM postupati sa vašim informacijama na način koji je ovde opisan čak i u zemljama čiji zakoni obezbeđuju niži stepen zaštite podataka.

U nekim slučajevima kompanija IBM daje ovlašćenje dobavljačima iz različitih zemalja da u njeno ime prikupljaju, koriste, analiziraju i na druge načine obrađuju podatke. IBM' primenjuje praksu da zahteva od takvih dobavljača da rukuju informacijama na način koji je u skladu sa politikom IBM'.

Povremeno ćemo možda informacije koje vas mogu identifikovati kao pojedinca i koje smo prikupili na svojim veb lokacijama otkriti drugim licima koja nisu zaposlena u kompaniji IBM i ne predstavljaju naše dobavljače, na primer svojim poslovnim partnerima. To ćemo učiniti ne samo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti, već isključivo uz vaše prethodno odobrenje. U svakom slučaju, te informacije nećemo prodavati niti iznajmljivati.

U nekim slučajevima može doći do toga da kompanija IBM odluči da, iz strateških ili nekih drugih razloga koji se tiču posla, proda, kupi, sjedini ili reogranizuje preduzeća u nekim zemljama. Prilikom takvih transakcija može doći do otkrivanja ličnih podataka potencijalnim ili sigurnim kupcima, kao i do dobijanja takvih podataka od prodavaca. IBM primenjuje praksu da traži posebnu zaštitu za informacije u ovom tipu transakcija.

Kada prenosi vaše informacije van države u kojoj su informacije prikupljene, IBM je saglasan sa primenjivim zakonom. Za podatke koji potiču iz zemlje članice Evropske Unije, IBM za ove svrhe koristi različite mehanizme prenosa podataka (uključujući standardne ugovorne odredbe) za ovu svrhu.

Korporacija International Business Machines je saglasna sa okvirom „U.S.-Swiss Safe Harbor“ kako je to postavljeno od strane Privredne Komore SAD-a a u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih podataka iz Švajcarske. Korporacija International Business Machines je sertifikovala da se pridržava principa privatnosti sigurne luke za obaveštenja, izbor, dalji prenos, bezbednost, integritet podataka, pristup i primenu. Da biste saznali više o programu sigurne luke, kao i da biste pogledali sertifikat International Business Machines korporacije, posetite http://www.export.gov/safeharbor/.

Imajte na umu da se u nekim slučajevima lični podaci mogu otkriti vladinim ustanovama za vreme sudskih i pravnih procesa ili po naredbi suda. Moguće je da ćemo otkriti vaše lične podatke da bismo zaštitili prava ili imovinu kompanije IBM, naših poslovnih partnera, dobavljača, klijenata ili drugih lica kada osnovano verujemo da su ta prava ili imovina ugroženi ili da bi mogli da budu ugroženi.

Bezbednost i tačnost podataka

Nameravamo da vaše lične podatke zaštitimo i očuvamo njihovu tačnost. Kompanija IBM primenjuje opravdane fizičke, administrativne i tehničke mere zaštite vaših ličnih podataka u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja. Na primer, određene osetljive lične podatke, kao što su informacije o kreditnim karticama, šifrujemo prilikom prenosa preko Interneta. Od dobavljača takođe zahtevamo da takve podatke štite od neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja.

Zadržavanje

Mi ćemo zadržati vaše registracione informacije toliko koliko je vaš nalog aktivan ili koliko je potrebno da bi vam pružali usluge. Ukoliko želite da zahtevate da mi više ne upotrebaljavamo vaše registracione informacije kako bi vam pružali usluge kontaktirajte nas na NETSUPP@us.ibm.com. Mi ćemo zadržati i upotrebljavati vaše registracione informacije kao što je neophodno kako bi se uskladili sa našim zakonskim obavezama, rešili sporove i primenili naše ugovore.

Kolačići, oznake za praćenje i druge tehnologije

Kao što je već pomenuto, mi prikupljamo informacije od vaših poseta našim Web prezentacijama i vašeg korišćenja naših SaaS ponuda i naših softverskih proizvoda kako bi nam pomogle da prikupimo statističke podatke o upotrebi i efikasnosti, kako bismo vaše iskustvo učinili ličnim, i kako bismo uobličili naše interakcije sa vama. To činimo kroz upotrebu različitih tehnologija kao što su skripti, tagovi, lokalni zajednički objekti (Flash kolačići), lokalna skladišta (HTML5) svetionici, i ono što nazivamo "kolačić". Kolačić (cookie) predstavlja podatke koje veb lokacija može poslati pretraživaču i koji se kasnije mogu sačuvati na računaru kao oznaka koja identifikuje računar. Dok se kolačići koriste često samo radi merenja upotrebe Web sajta (kao što je broj posetilaca ili vreme posete) i efektivnost (kao što su teme koje su najinteresantnije posetiociima) i radi olakšavanja navigacije ili upotrebe, kao takvi, ne vezuju se za bilo kakve lične informacije, ponekad se koriste za personalizaciju iskustva poznatog posetioca'na Web sajtu povezivanjem sa informacijama profila ili preferencama korisnika. Vremenom ova informacija pruža dragocen uvid koji pomaže da se korisničko iskustvo poboljša.

Kolačići se obično kategorizuju kao "sesije" kolačići ili "trajni" kolačići. Kolačići sesije vam pomažu da se efikasno krećete kroz Web prezentacije, uz praćenje vašeg napretka sa strane na stranu, tako da se od vas ne traže informacije koje ste već naveli prilikom tekuće posete. Kolačići sesije se čuvaju u privremenoj memoriji i brišu se kada se Web pretraživač zatvore. Trajni kolačići, s druge strane, čuvaju podešenja korisnika za sadašnje i sukcesivne posete. Zapisani su na hard disku vašeg uređaja' i važe i kada ponovo pokrenete svoj pretraživač. Mi koristimo trajne kolačiće, na primer, za beleženje vašeg izbora jezika i lokacije zemlje.

Dok IBM Web sajtovi u ovom trenutku ne prepoznaju signale automatskog pretraživanja u vezi sa mehanizmima praćenja, kao što su "ne prati" instrukcije, možete generalno izraziti svoje preference u vezi sa upotrebom većine kolačića i sličnih tehnologija kroz vaš pretraživač. Pogledajte pod naslov "Alati" (ili sličan naslov) u vašem pretraživaču za informacije o kontroli kolačića. U većini slučajeva, pretraživač (browser) možete podesiti tako da vam prikaže obaveštenje pre nego što primite kolačić (cookies), čime vam se pruža prilika da odlučite da li ćete ga prihvatiti ili ne. Pretraživač (browser) možete podesiti i tako da ne prihvata kolačiće (cookies). Kolačići u našim softverskim proizvodima mogu biti isključeni u samom proizvodu. Pošto vam kolačići omogućavaju da iskoristite prednosti karakteristika nekih naših Web sajtova' ili karakteristika naših softverskih proizvoda ili SaaS ponuda, preporučujemo da ih ostavite uključene. Ukoliko blokirate, isključite ili drugačije odbacite naše kolačiće, neke Web stranice se neće pravilno prikazati ili nećete biti u stanju, na primer, da dodate stavke u vašu korpu, nastavite da pregledate ili koristite bilo kakve usluge Web prezentacije koje zahtevaju da se prijavite. Neke IBM Web prezentacije, SaaS ponude i softverski proizvodi mogu da koriste Web svetionike ili druge tehnologije za bolje prilagođavanje tim prezentacijama kako bi se korisniku pružile bolje usluge. Ove tehnologije se mogu koristiti na nizu stranica na IBM' Web sajtovima. Kada neki korisnik pristupi ovim stranicama, o poseti se generiše obaveštenje kojim se posetilac ne može identifikovati i koje ćemo možda obraditi mi ili naši dobavljači. Ove oznake za praćenje obično funkcionišu u kombinaciji sa kolačićima (cookies). Ukoliko ne želite' da se vaše informacije o kolačićima povezuju sa vašim posetama ovim stranicama ili upotrebom ovih proizvoda, možete podesiti pretraživač da isključi kolačiće ili isključi kolačiće na samom proizvodu, nezavisno. Ako isključite kolačiće (cookies), oznake za praćenje i druge tehnologije će i dalje pratiti posete ovim stranicama, u kom slučaju se te posete neće povezivati sa informacijama koje se inače čuvaju u kolačićima (cookies).

Za više informacija o tehnologijama upotrebljenim u našim SaaS ponudama i softverskim proizvodima, uključujući i način kako da ih isključite, molimo pogledajte uputstvo za upotrebu određenog softverskog proizvoda ili SaaS ponude koju koristite. Za informacije o tome kako klijenti kompanije IBM mogu koristiti kolačiće i druge tehnologije u svojoj primeni softverskih proizvoda i SaaS ponuda kompanije IBM, kliknite ovde.

Koristimo lokalne zajedničke objekte, kao što su Flash kolačići, i lokalna skladišta, kao što je HTML5, za čuvanje informacija i preferenci o sadržaju. Trećim licima koja su naši partneri omogućavamo određene mogućnosti na našem internet sajtu ili prikazivanje IBM reklama na drugim sajtovima na osnovu aktivnosti pretraživanja takođe uz pomoć Flash kolačića ili HTML5 za sakupljanje i čuvanje informacija. Različiti pretraživači nude sostvene alate za upravljanje za uklanjanje HTML5. Za upravljanje Flash kolačićima, posetite http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Moguće je da ćete oznake za praćenje dobijati u e-porukama sa marketinškim materijalom koje primate od nas ili putem naših biltena kako bismo utvrdili da li ste otvorili poruke i da li ste kliknuli na veze u njima.

Neki naši poslovni partneri postavljaju oznake za praćenje i kolačiće (cookies) na našu lokaciju. Kao dodatak tasteri društvenih medija trećih strana mogu zapamtiti određene informacije kao što su IP adrese, vrstu i jezik pretraživača, vreme pristupa i adresu predmetne Web stranice i, ukoliko ste prijavljeni na te stranice društvenih medija, oni takođe mogu povezati takve prikupljene informacije sa informacijama vašeg profila na tim stranicama. Mi ne kontrolišemo ove tehnologije praćenja trećih strana. Imajte u vidu da "s81c.com" domen koji se koristi za isporuku statičkog sadržaja nekih od naših Web sajtova jeste pod kontrolom IBM, a ne pod kontrolom trećeg lica.

Oglašavanje na mreži

IBM ne sadrži reklame trećih lica na našem Web sajtu ali reklamiramo naše proizvode i usluge na drugim' Web sajtovima. Upoznajte se sa politikom privatnosti tih Web operatora' ili oglašivača na mreži' radi razumevanja njihove prakse u vezi sa reklamiranjem, uključujući i to koje informacije mogu sakupiti o upotrebi interneta. Neke mreže za oglašavanje koje mi koristimo mogu biti članovi Network Advertising Initiative (NAI) ili the European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Pojedinci se mogu isključiti iz ciljanog reklamiranja NAI ili EDAA člana posetom na http://www.networkadvertising.org i http://www.youronlinechoices.eu/

Takođe poslujemo i sa određenim trećim stranama u cilju upravljanja nekim od naših reklama na drugim prezentacijama. Ova treća lica mogu koristiti kolačiće i Web svetionike za sakupljanje informacija (kao što je vaša IP adresa) o vašim aktivnostima na IBM'i ostalim ' Web sajtovima da vam pruže ciljane IBM reklame na osnovu vašeg interesovanja.U SAD i Kanadi, one IBM reklame koje su usmerene na vas biće obeležene AdChoices ikonom, pošto IBM učestvuje u samo-regulacijskom programu za reklamiranje na osnovu ponašanja na internetu Digital Advertising Alliance (vidi youradchoices.com i youradchoices.ca). Možete da kliknete na ikonu u samim oglasima kako biste upravljali vašim željama. Ili, ukoliko ne želite da se ove informacije koriste za reklamiranje, možete se odjaviti preko kliknite ovde. Molimo imajte na umu da ovo vas ne odjavljuje od prijema reklama koje nisu ciljane. Vi ćete nastaviti da primate generičke reklame koje nisu ciljane.

Linkovi prema Web stranicama koje nisu IBM-ove i aplikacijama trećih strana

Kako bi vam omogućili interakciju sa drugim Web stranicama na kojima imate naloge (kao što su Facebook i druge stranice društvenih medija) ili pristupanje zajednicama na takvim stranicama, mi možemo obezbediti linkove ili ubaciti aplikacije trećih strana koji vam omogućavaju da se prijavite, postavite sadržaj ili pristupite zajednicama sa naše Web stranice.

Takođe vam možemo obezbediti opšte linkove ka Web stranicama koje nisu IBM-ove.

Vaša upotreba ovih linkova i aplikacija je predmet politike privatnosti trećih lica, i trebalo bi da se upoznate sa politikom privatnosti sajtova' trećih lica pre upotrebe linkova ili aplikacija.

Kompanija IBM nije odgovorna za politiku privatnosti niti sadržaj tih veb lokacija.

Obaveštenja o promenama

Pri vrhu ove stranice ćemo, u trajanju od 30 dana, objaviti obaveštenje kako bismo korisnike obavestili da je sadržaj ove Izjave o privatnosti ažuriran ili modifikovan. Ako nameravamo da koristimo vaše lične podatke na način koji se razlikuje od onog koji je naveden u vreme prikupljanja,obavestićemo vas, tako da ćete moći da odaberete da li želite da vaše lične podatke koristimo na taj način.

Pristup i pitanja vezana za privatnost

Ukoliko imate pitanje o ovoj Izjavi o privatnost ili IBM'rukovanju vašim informacijama, možete nas kontaktirati na Koordinator IBM Web sajta. Možete i da nam se obratite na

IBM'Korporativna kancelarija za pitanja privatnosti
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

U nekim slučajevima ćete moći da pregledate ili promenite svoje lične podatke na mreži. U slučaju da vaši podaci nisu dostupni na mreži, a želite da dobijete primerak određenih podataka koje ste poslali kompaniji IBM, ili ste shvatili da su podaci netačni i želite da ih ispravimo, obratite nam se.

Međutim, pre nego što korporacija IBM bude u mogućnosti da vam pruži bilo kakve informacije ili da ispravi netačne informacije, možda ćemo tražiti od vas da potvrdite svoj identitet i da nam pružite druge detalje koji će nam pomoći da odgovorimo na vaš zahtev. Obratićemo vam se u roku od 30 dana nakon primanja vašeg zahteva.

Ako više ne želite da primate marketinške e-poruke od kompanije IBM, pošaljite e-poruku na adresuNETSUPP@us.ibm.com ili postupite u skladu sa uputstvima za odjavu koja se nalaze u svakoj marketinškoj e-poruci.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe