Šis paziņojums ir spēkā, sākot ar 2016. gada novembris. Paziņojuma iepriekšējā versija ir pieejama šeit.

Korporācijai IBM ir svarīgi nodrošināt jūsu konfidencialitāti; mums pats svarīgākais ir saglabāt jūsu uzticību.

Šajā paziņojumā ir norādīta informācijas prakse IBM un mūsu partneru tīmekļa vietnēm, sākot ar to, kāda veida informācija par mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem tiek apkopota un izsekota, līdz tam, kā informācija tiek izmantota, kopīgota vai citādi apstrādāta bezsaistē. Paziņojumā ir aprakstīts arī tas, kā mūsu programmatūras kā pakalpojuma (Software-as-a-Service — SaaS) piedāvājumos un programmproduktos var tikt izmantoti sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citas tehnoloģijas.

Šis paziņojums attiecas uz IBM tīmekļa vietnēm, kurās ir saite uz šo paziņojumu, bet neattiecas uz IBM tīmekļa vietnēm, kurās ir iekļauts atsevišķs paziņojums par konfidencialitāti. Turklāt tas neattiecas uz gadījumiem, kad datus apstrādājam tikai klientu vārdā viņu vajadzībām, piemēram, ja mēs darbojamies kā tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzējs.

Laiku pa laikam mēs varam papildināt šo paziņojumu ar papildu informāciju, kas konkrēti attiecas uz saziņu ar jums.

Uzņēmumam IBM ir piešķirts TRUSTe konfidencialitātes zīmogs par šajā konfidencialitātes paziņojumā aprakstīto praksi, kas attiecas uz mūsu ibm.com tīmekļa vietnēm. Tas nozīmē, ka mūsu praksi, kas attiecas uz šīm tīmekļa vietnēm, ir pārskatījis uzņēmums TRUSTe attiecībā uz saderību ar TRUSTe sertifikācijas standartiem , to skaitā attiecībā uz pārredzamību, uzskaitāmību un izvēles iespējām saistībā ar jūsu personiskās informācijas ievākšanu un izmantošanu. Zīmogs attiecas tikai uz informāciju, ko var ievākt tīmekļa vietnē vietnē www.ibm.com, un neattiecas uz informāciju, kuru var ievākt, izmantojot lejupielādējamu programmatūru, SaaS piedāvājumus vai mobilās lietojumprogrammas. Šī prakse atbilst arī APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmai, ko ir novērtējis uzņēmums TRUSTe. Ja rodas jautājumi vai sūdzības par mūsu konfidencialitātes politiku vai praksi, lūdzu, sazinieties ar IBM tīmekļa vietnes koordinatoru. Ja jūs neapmierina mūsu sniegtās atbildes, varat sazināties ar TRUSTe. TRUSTe pēc tam darbosies kā koordinators, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Personiskās informācijas apkopošana

Dažādās situācijās varat izlemt, vai nodosit mums personisko informāciju tieši. Piemēram, varat norādīt mums savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar jums sazināties, pasūtīt produktu, apstrādāt pasūtījumu, reģistrēties pakalpojumam, izsniegt jums abonementu, kā arī veikt darījumus ar jums, ja esat piegādātājs vai darījumu partneris. Varat mums norādīt arī savas kredītkartes datus, lai kaut ko no mums iegādātos, vai iesniegt savas izglītības un darba pieredzes aprakstu saistībā ar darba vakanci korporācijā IBM, uz kuru vēlaties pieteikties. Ja norādīsit mums, ka nevēlaties, lai jūsu informācija vēlāk tiktu izmantota saziņā ar jums citos gadījumos, kas neattiecas uz jūsu pieprasījumu, mēs ņemsim vērā jūsu izvēli.

Izmantojot dažādas tehnoloģijas, mēs varam apkopot arī informāciju par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un SaaS piedāvājumus. Piemēram, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai piekļūstat SaaS piedāvājumiem, mēs varam reģistrēt noteiktu informāciju, ko mums nosūta jūsu pārlūkprogramma, piemēram, jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un valodu, piekļuves laiku un attiecīgās tīmekļa vietņu adreses, kā arī varam apkopot informāciju par lapām, kuras skatāt mūsu vietnēs, un citām apmeklējuma laikā veiktajām darbībām. Turklāt dažos mūsu programmproduktos ir iekļautas tehnoloģijas, kas ļauj IBM apkopot noteiktu informāciju par to, kā lietojat produktus. Šīs tehnoloģijas mēs varam arī izmantot, lai noteiktu, vai esat atvēris e-pasta ziņojumu vai noklikšķinājis uz e-pasta ziņojumā iekļautās saites. Šāda informācijas ieguve mums ļauj apkopot statistikas datus par mūsu tīmekļa vietņu, programmproduktu un SaaS piedāvājumu lietojumu un efektivitāti, personalizēt jūsu iespējas un pielāgot saziņu ar jums. Detalizētu informāciju par mūsu izmantotajām tehnoloģijām skatiet tālāk sadaļā Sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citas tehnoloģijas.

Laiku pa laikam mēs varam apkopot arī ar jums saistītu informāciju, kas iegūta netieši, izmantojot citus avotus, piemēram, reģistrētos piegādātājus. Šādos gadījumos mēs lūdzam piegādātājus apstiprināt, ka šī informācija ir likumīgi iegūta no trešajām personām un ka mums ir tiesības no viņiem iegūt un izmantot šo informāciju.

Mēs varam kombinēt tieši un netieši iegūto informāciju, lai uzlabotu tās vispārējo precizitāti un pilnību, kā arī atrastu piemērotākos saziņas veidus.

Personiskās informācijas izmantošana

Nākamajās sadaļās ir detalizēti izskaidrots, kā korporācija IBM var izmantot jūsu personisko informāciju.

Darījuma pieprasījuma izpilde

Ja korporācijā IBM esat iesniedzis pieprasījumu, piemēram, par kādu produktu vai pakalpojumu, vēlaties, lai jums piezvanītu, vai vēlaties saņemt konkrētus mārketinga materiālus, mēs izmantosim jūsu iesniegto informāciju, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Lai to varētu vieglāk paveikt, mēs varam koplietot informāciju ar citām personām, kas ir iesaistītas izpildē, piemēram, IBM darījumu partneriem, finanšu iestādēm, kravu pārvadāšanas uzņēmumiem un pasta vai valsts iestādēm, piemēram, muitu. Saistībā ar darījumiem mēs varam arī sazināties ar jums kā mūsu klientu apmierinātības aptaujas dalībnieku vai tirgus izpētes nolūkos.

Mūsu tīmekļa vietņu apmeklējuma personalizēšana

Par jums apkopoto informāciju mēs varam izmantot, lai nodrošinātu jums personalizētu mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu, piemēram, sniegt saturu, kas jūs varētu interesēt, un atvieglot navigāciju mūsu vietnēs.

Atbalsta nodrošināšana

Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai sniegtu atbalstu saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, ko esat no mums iegādājies, piemēram, informējot jūs par produktu atjauninājumiem vai labojumiem.

Mūsu tīmekļa vietnēs nodrošinām arī tiešās tērzēšanas sesijas, kamēr naviģējat mūsu vietnēs; personisko informāciju, ko norādīsit šajās sesijās, mēs izmantosim saskaņā ar šo konfidencialitātes paziņojumu.

Nodrošinot tehnisko atbalstu, mēs dažkārt varam nejauši piekļūt datiem, kurus esat mums norādījis vai kuri atrodas mūsu sistēmā. Šajos datos var būt iekļauta informācija par jums, jūsu organizācijas darbiniekiem, klientiem, partneriem vai piegādātājiem. Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz mūsu piekļuvi šai informācijai vai tās apstrādi; šo datu lietošanas un apstrādes nosacījumi ir iekļauti piemērojamos lietošanas noteikumos vai citos starp jums un korporāciju IBM noslēgtajos līgumos, piemēram, diagnostikas datu apmaiņas lietošanas noteikumos.

Mārketings

Informāciju, kuru esat sniedzis korporācijai IBM, kā arī informāciju par jums, kuru esam ievākuši netieši, korporācija IBM var izmantot mārketinga nolūkos. Tomēr pirms šīs informācijas izmantošanas mēs piedāvāsim jums iespēju norādīt, vai neiebilstat, ka informācija par jums tiks šādi izmantota. Jebkurā laikā varat atteikties no mūsu mārketinga materiālu saņemšanas, izpildot jebkurā saņemtajā e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus par abonēšanas atcelšanu. To varat norādīt arī tālruņa sarunas laikā vai tieši sazinoties ar mums (lūdzu, skatiet tālāk sadaļu Jautājumi par konfidencialitāti un piekļuve).

Daži mūsu piedāvājumi var būt kopprodukts, ko finansē gan IBM, gan trešās personas. Ja reģistrēsities šādiem piedāvājumiem, ņemiet vērā, ka informāciju par jums var apkopot un koplietot arī šīs trešās personas. Mēs aicinām iepazīties ar šo personu konfidencialitātes politikām, lai gūtu priekšstatu par to, kā šīs personas lietos informāciju par jums.

Ja izvēlēsities nosūtīt šo lapu pa e-pastu draugam vai kolēģim, mēs lūgsim norādīt viņu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Mēs automātiski nosūtīsim vienreizēju e-pasta ziņojumu, kopīgojot jūsu norādīto lapu, tomēr neizmantosim šo informāciju citos nolūkos.

Personāla atlase

Jūs varat mums norādīt informāciju par sevi, piemēram, CV, saistībā ar pieteikumu par pieņemšanu darbā vai pieteikuma vēstuli, kas attiecas uz publikāciju IBM tīmekļa vietnē, vai citādi. Mēs varam izmantot šo informāciju visā korporācijā IBM, lai atbildētu uz jūsu pieteikumu vai apsvērtu jautājumu par jūsu pieņemšanu darbā. Ja vien neesat norādījis citādi, mēs varam paturēt šo informāciju izmantošanai turpmāk.

Tālruņa sarunu, tērzēšanas un cita veida saziņas pārraudzība vai ierakstīšana

Noteiktos tiešsaistes darījumu gadījumos iespējams, ka jums jāpiezvana mums vai mums jāpiezvana jums. Šādos gadījumos var tikt izmantota arī tērzēšana tiešsaistē. Ņemiet vērā, ka šādas saziņas pārraudzība un dažos gadījumos arī ierakstīšana ir IBM vispārēja prakse, kas tiek izmantota, lai veiktu personāla apmācību vai nodrošinātu kvalitāti, kā arī lai saglabātu pierādījumus par konkrētu darījumu vai saziņu.

Mobilās lietojumprogrammas un informācijas izmantošana sociālajā skaitļošanas vidē

IBM ļauj lejupielādēt mobilās lietojumprogrammas no dažādām mobilo lietojumprogrammu tirdzniecības vietām. Tāpat IBM dažās savās tīmekļa vietnēs nodrošina sociālos skaitļošanas rīkus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu tiešsaistē, kā arī šo rīku lietošanai reģistrējušos dalībnieku sadarbību. Tie ir forumi, vikivietnes, emuāri un citas sociālās vides platformas.

Kad lejupielādēsit un izmantosit šīs lietojumprogrammas vai reģistrēsities šo sociālo skaitļošanas rīku izmantošanai, jums var tikt lūgts norādīt noteiktu personisko informāciju. Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz reģistrācijas informāciju, kas netiek automātiski padarīta pieejama citiem dalībniekiem kā jūsu profila daļa, un šī informācija tiek aizsargāta saskaņā ar šo paziņojumu. Šajās lietojumprogrammās un rīkos var būt iekļauti arī vēl citi konfidencialitātes paziņojumi ar konkrētu informāciju par datu ievākšanas un apstrādes praksi. Izlasiet šos paziņojumus, lai izprastu, kāda var būt šo rīku un lietojumprogrammu darbība.

Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas ne uz kādu citu saturu, kuru publicējat, piemēram, attēliem, informāciju, viedokļiem vai cita veida personisko informāciju, kuru šajās sociālās saziņas platformās vai lietojumprogrammās esat darījis pieejamu pārējiem dalībniekiem. Uz minēto saturu drīzāk attiecas šo lietojumprogrammu vai platformu lietošanas noteikumi un jebkādas papildu vadlīnijas un informācija par konfidencialitāti, kas sniegta saistībā ar to lietošanu, kā arī procesu, kuru varat izmantot, lai no šiem rīkiem noņemtu saturu vai saņemtu palīdzību par šādas darbības veikšanu. Lūdzu, ņemiet to vērā, lai labāk saprastu savas, IBM un citu personu tiesības un pienākumus attiecībā uz šādu saturu. Ņemiet vērā, ka saturs, kuru publicējat jebkurā šādā sociālās skaitļošanas platformā, var būt plaši pieejams citām personām gan IBM tīklā, gan ārpus tā.

IBM un citu personu tiesību un īpašuma aizsardzība

Mēs varam arī izmantot vai koplietot informāciju par jums, lai aizsargātu IBM, mūsu darījumu partneru, piegādātāju, klientu vai citu personu tiesības vai īpašumu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka šīs tiesības vai īpašums ir vai var tikt aizskarts. Turklāt mēs paturam tiesības izpaust jūsu personisko informāciju atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, kā arī gadījumos, kad uzskatām, ka šāda informācija izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu vai citu personu tiesības vai ievērotu tiesas procedūras, izpildraksta vai tiesvedības prasības attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnēm.

Informācija darījumu partneriem

Ja pārstāvat kādu IBM darījumu partneri, varat apmeklēt IBM darījumu partneriem īpaši paredzētās IBM tīmekļa vietnes. Šādā vietnē sniegto informāciju mēs varam izmantot, lai administrētu un pilnveidotu darījumu attiecības ar jums, jūsu pārstāvēto darījumu partneri un visiem citiem IBM darījumu partneriem. Piemēram, tas var būt saistīts ar jūsu informācijas izmantošanu, lai nosūtītu jums detalizētu informāciju par IBM darījumu partneru programmām. Šajā procesā var būt nepieciešama arī noteiktas informācijas koplietošana ar citiem darījumu partneriem (uz to var attiekties pienākumi ievērot konfidencialitāti, ja tādi pastāv) vai IBM klientiem vai potenciālajiem klientiem. Saistībā ar kādu darījumu vai programmu mēs arī varam sazināties ar jums kā klientu apmierinātības aptaujas dalībnieku vai tirgus izpētes nolūkos.

Informācija piegādātājiem

Ja pārstāvat kādu IBM piegādātāju, varat apmeklēt IBM piegādātājiem īpaši paredzētās IBM tīmekļa vietnes. Šādā vietnē sniegto informāciju mēs varam izmantot, lai vienotos ar jums vai izpildītu kādu darījumu. Piemēram, var būt nepieciešama informācijas koplietošana ar citām izpildē iesaistītajām korporācijas IBM daļām, IBM darījumu partneriem, klientiem, kravu pārvadāšanas uzņēmumiem, finanšu iestādēm un pasta vai valsts iestādēm. Tā arī var tikt izmantota, lai administrētu un pilnveidotu attiecības ar jums, jūsu pārstāvēto piegādātāju, un visiem citiem IBM piegādātājiem kopumā.

Personiskās informācijas koplietošana un datu pārsūtīšana uz citām valstīm

IBM ir starptautiska organizācija, kuras biznesa procesi, pārvaldības struktūras un tehniskās sistēmas darbojas daudzās valstīs. Tāpēc mēs varam koplietot informāciju par jums korporācijā IBM un pārsūtīt to uz citām pasaules valstīm, kurās veicam darījumus, saistībā ar iepriekš minētajiem izmantošanas veidiem un saskaņā ar šo konfidencialitātes paziņojumu. Mūsu konfidencialitātes paziņojums un prakses ir izstrādātas, lai globāli nodrošinātu konsekventu personiskās informācijas aizsardzības līmeni visā pasaulē. Tas nozīmē, ka arī tajās valstīs, kuru likumi pieļauj zemāku informācijas aizsardzības līmeni, IBM jūsu informāciju izmantos šajā dokumentā aprakstītajā veidā.

Dažos gadījumos IBM izmanto dažādās valstīs esošus piegādātājus, lai tie korporācijas vārdā apkopotu, izmantotu, analizētu vai citādi apstrādātu informāciju. IBM pieprasa, lai šie piegādātāji apstrādātu informāciju atbilstoši IBM politikai.

Laiku pa laikam jūs identificējošu informāciju, ko esam ievākuši savās tīmekļa vietnēs, mēs varam izpaust citām personām, kuras nav uzskatāmas par saistītām ar IBM, kā mūsu piegādātāji; šīs personas ir, piemēram, mūsu darījumu partneri. Izņemot šajā konfidencialitātes paziņojumā aprakstītos gadījumus, mēs to darīsim tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu. Nekādā gadījumā mēs nepārdodam un neiznomājam šādu informāciju.

Var rasties īpaši apstākļi, kuros stratēģisku vai citu biznesa iemeslu dēļ korporācija IBM izlemj pārdot, iegādāties, apvienot vai citādi pārkārtot savu uzņēmējdarbību dažās valstīs. Šādā darījumā personiskā informācija var tikt izpausta potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai saņemta no pārdevējiem. IBM’s šādos darījumos pēc iespējas nodrošina atbilstošu informācijas aizsardzību.

Pārsūtot jūsu informāciju ārpus tās apkopošanas valsts iepriekš norādītajos nolūkos, IBM ievēro atbilstošos tiesību aktus. Ja datu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts, IBM šim mērķim izmanto dažādus datu pārsūtīšanas mehānismus (tostarp standarta līguma pantus)..

Attiecībā uz personiskās informācijas ievākšanu, izmantošanu un saglabāšanu, kas iegūta no Šveices, International Business Machines Corporation ievēro ASV–Šveices drošā patvēruma principus, kā to nosaka ASV Tirdzniecības departaments. Korporācija International Business Machines Corporation apliecina, ka ievēro drošā patvēruma konfidencialitātes principus attiecībā uz paziņojumiem, izvēles iespējām, datu tālāku pārsūtīšanu, drošību, datu integritāti, piekļuvi tiem un ieviešanu. Lai iegūtu papildinformāciju par drošā patvēruma programmu vai iepazītos ar International Business Machines Corporation sertifikātu, apmeklējiet vietni http://www.export.gov/safeharbor/.

Ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos personiskā informācija var tikt izpausta valsts iestādēm saskaņā ar tiesas procedūrām, izpildraksta vai tiesvedības prasībām. Mēs varam arī koplietot informāciju par jums, lai aizsargātu IBM, mūsu darījumu partneru, piegādātāju, klientu vai citu personu tiesības vai īpašumu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka šīs tiesības vai īpašums ir vai var tikt aizskarts.

Informācijas drošība un precizitāte

Mēs apņemamies aizsargāt jūsu personisko informāciju un uzturēt to precīzu. Lai personisko informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu, korporācija IBM izmanto saprātīgus fiziskos, administratīvos un tehniskos aizsardzības līdzekļus. Piemēram, mēs šifrējam tādu sensitīvu personisko informāciju kā kredītkartes datus, kad šāda informācija tiek pārsūtīta internetā. Mēs arī pieprasām, lai mūsu piegādātāji šādu informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu.

Saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu reģistrācijas informāciju, kamēr jūsu konts būs aktīvs vai cik tas būs nepieciešams, lai jums sniegtu pakalpojumus. Ja vēlaties, lai, sniedzot jums pakalpojumu, jūsu reģistrācijas informāciju mēs turpmāk neizmantotu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi NETSUPP@us.ibm.com. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu reģistrācijas informāciju, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību savām juridiskajām saistībām, izšķirtu strīdus un realizētu savas vienošanās.

Sīkfaili, tīmekļa bāksignāli un citas tehnoloģijas

Kā minēts iepriekš, mēs ievācam informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, kā arī SaaS piedāvājumu un mūsu programmproduktu izmantošanu, lai apkopotu statistikas datus par lietojumu un efektivitāti, personalizētu jūsu apmeklējumus mūsu vietnēs un pielāgotu saziņu ar jums. Lai to izdarītu, mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, tostarp skriptus, tagus, lokālos koplietojamos objektus (Flash sīkfailus), lokālās datu glabāšanas iekārtas (HTML5), bāksignālus un sīkfailus. Sīkfails ir datu fragments, ko tīmekļa vietne var nosūtīt jūsu pārlūkprogrammai un kas pēc tam var tikt saglabāts datorā kā šo datoru identificējoša atzīme. Lai gan sīkfailus bieži izmanto tikai, lai izmērītu vietnes izmantojumu (piemēram, apmeklētāju skaitu un apmeklējuma ilgumu) un efektivitāti (piemēram, par ko visvairāk interesējas tēmu apmeklētāji), kā arī šajā vietnē vienkāršotu navigāciju vai tās izmantošanu, sīkfaili nav saistīti ar personisko informāciju; dažkārt tos izmanto, lai šajā tīmekļa vietnē personalizētu zināma apmeklētāja iespējas, saistot to ar profila informāciju vai lietotāja preferencēm. Ilgākā laika periodā šī informācija sniedz vērtīgu ieskatu, kas palīdz uzlabot lietotāja pieredzi.

Sīkfaili parasti tiek iedalīti divās kategorijās: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili. Sesijas sīkfaili palīdz jums raitāk pārvietoties tīmekļa vietnē, izsekojot jūsu pārvietošanos pa lapām, lai jums vairs netiktu prasīta informācija, ko esat sniedzis pašreizējā apmeklējuma laikā. Sesijas sīkfaili tiek glabāti pagaidu atmiņā un tiek izdzēsti pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Savukārt pastāvīgie sīkfaili glabā lietotāja preferences attiecībā uz pašreizējiem un nākamajiem apmeklējumiem. Tie tiek ierakstīti ierīces cietajā diskā un ir derīgi arī pēc pārlūkprogrammas restartēšanas. Piemēram, mēs izmantojam pastāvīgos sīkfailus, lai reģistrētu jūsu valodas izvēli un atrašanās vietas valsti.

Lai gan IBM tīmekļa vietnes pašlaik neatpazīst automatizētos pārlūkprogrammu signālus attiecībā uz izsekošanas mehānismiem, piemēram, norādījumus "neizsekot", lielākoties jūsu konfidencialitātes preferences attiecībā uz lielākās daļas sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu, varat norādīt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Lai uzzinātu, kā kontrolēt sīkfailus, pārlūkprogrammā atveriet virsrakstu Rīki (vai līdzīgu virsrakstu). Lielākajā daļā gadījumu varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai pārlūkprogramma iepriekš paziņotu par sīkfaila saņemšanu, šādi nodrošinot jums iespēju izvēlēties, vai to akceptēt. Varat iestatīt pārlūkprogrammu arī tā, lai sīkfaili tiktu izslēgti pavisam. Mūsu programmproduktos sīkfailus var izslēgt pašā produktā. Tā kā sīkfaili nodrošina iespēju izmantot dažus mūsu tīmekļa vietņu līdzekļus vai mūsu programmproduktu un SaaS piedāvājumu līdzekļus, iesakām šos sīkfailus atstāt ieslēgtus. Ja bloķēsit, izslēgsit vai citādi noraidīsit mūsu sīkfailus, dažas tīmekļa lapas var netikt rādītas pareizi vai arī jūs, piemēram, nevarēsit pievienot preces iepirkumu grozam, norēķināties vai izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus, kuros ir jāpierakstās. Dažās IBM vietnēs, SaaS piedāvājumos un programmproduktos var izmantot arī tīmekļa bāksignālus vai citas tehnoloģijas, lai labāk pielāgotu šīs vietnes un varētu klientiem sniegt labākus pakalpojumus. Šīs tehnoloģijas var tikt lietotas daudzās IBM tīmekļa vietņu lapās. Kad apmeklētāji piekļūst šīm lapām, tiek ģenerēts personu neidentificējošs paziņojums par šo apmeklējumu, un to varam apstrādāt mēs vai mūsu piegādātāji. Šādi tīmekļa bāksignāli parasti darbojas kopā ar sīkfailiem. Ja nevēlaties, lai sīkfailu informācija tiktu saistīta ar šo lapu apmeklējumiem vai šo produktu izmantošanu, varat pārlūkprogrammā vai pašā produktā izslēgt sīkfailu izmantošanu. Ja izslēgsit sīkfailus, tīmekļa bāksignāli un citas tehnoloģijas joprojām noteiks šo lapu apmeklējumus, tomēr tie netiks saistīti ar citādi sīkfailos glabāto informāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu SaaS piedāvājumos un programmproduktos izmantotajām tehnoloģijām, kā arī informāciju par to izslēgšanu, izlasiet attiecīgā izmantotā programmprodukta vai SaaS piedāvājuma lietotāja rokasgrāmatu. Lai iegūtu informāciju par to, kā IBM klienti var izmantot sīkfailus un citas tehnoloģijas, ieviešot IBM programmproduktus un SaaS piedāvājumus, noklikšķiniet šeit.

Mēs izmantojam lokālos koplietojamos objektus, piemēram, Flash sīkfailus, un lokālās datu glabāšanas iekārtas, piemēram, HTML5, lai saglabātu satura informāciju un preferences. Trešās puses, ar kurām sadarbojamies, lai nodrošinātu noteiktus līdzekļus mūsu tīmekļa vietnē vai lai rādītu IBM reklāmas citās tīmekļa vietnēs, ņemot vērā jūsu pārlūkošanas darbības, arī izmanto Flash sīkfailus vai HTML5, lai apkopotu un saglabātu informāciju. Dažādas pārlūkprogrammas var nodrošināt savus pārvaldības rīkus HTML5 noņemšanai. Lai pārvaldītu Flash sīkfailus, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Tīmekļa bāksignālus varam iekļaut arī mārketinga e-pasta ziņojumos vai mūsu informatīvajos izdevumos, lai noteiktu, vai ziņojumi tiek atvērti un ir noklikšķināts uz tajos ietvertajām saitēm.

Daži mūsu darījumu partneri mūsu vietnē izveido tīmekļa bāksignālus un sīkfailus. Lietojot trešo personu sociālās saziņas vietņu pogas, var tikt reģistrēta arī noteikta informācija, piemēram, jūsu IP adrese, pārlūkprogrammas tips un valoda, piekļuves laiks un to vietņu adreses, no kurām nonācāt šajā vietnē, kā arī gadījumos, kad šajās sociālās saziņas vietnēs esat pieteicies, šādi ievākto informāciju tās arī var saistīt ar šajā vietnē izveidotā jūsu profila informāciju. Mēs nepārvaldām šo trešo personu izsekošanas tehnoloģijas. Ņemiet vērā, ka domēnu s81c.com, kas tiek izmantots, lai dažās mūsu vietnēs nodrošinātu statisku saturu, pārvalda IBM, nevis trešās personas.

Reklamēšana tiešsaistē

Korporācija IBM savās tīmekļa vietnēs nenodrošina trešo personu tiešsaistes reklāmas, taču mēs reklamējam savus produktus un pakalpojumus citu personu vietnēs. Iesakām iepazīties ar šo tīmekļa vietņu operatoru vai tīkla reklāmdevēju konfidencialitātes politikām, lai gūtu priekšstatu par viņu reklamēšanas metodēm un arī par to, kādu ar interneta lietošanu saistītu informāciju viņi var apkopot. Daži mūsu izmantotie reklamēšanas tīkli var būt tīkla reklamēšanas iniciatīvas (Network Advertising Initiative — NAI) vai Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas alianses (European Interactive Digital Advertising Alliance — EDAA) dalībnieki. Fiziskās personas var atteikties saņemt no NAI vai EDAA dalībnieku reklāmu tīkliem sūtītas uz mērķauditoriju orientētas reklāmas, apmeklējot vietnes http://www.networkadvertising.org un http://www.youronlinechoices.eu/

Mēs arī sadarbojamies ar atsevišķām trešajām personām, lai pārvaldītu mūsu reklāmas citās vietnēs. Šīs trešās personas var izmantot sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, lai apkopotu informāciju (piemēram, jūsu IP adresi) par jūsu veiktajām aktivitātēm IBM un citās tīmekļa vietnēs, kas ļautu nodrošināt jums IBM reklāmas atbilstoši jūsu interesēm. ASV un Kanādā šādas, īpašai mērķauditorijai paredzētas IBM reklāmas tiek identificētas ar AdChoices ikonu, jo IBM piedalās Digitālās reklāmas alianses pašregulēšanas programmā attiecībā uz tiešaistes uzvedības reklāmu (skatiet vietnes youradchoices.com un youradchoices.ca). Reklāmās varat noklikšķināt uz ikonas, lai pārvaldītu savas preferences. Ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu izmantota atlasītu reklāmu rādīšanai, varat atteikties no tām, noklikšķinot šeit. Ņemiet vērā, ka šādi nevarat atteikties no tādu reklāmu rādīšanas, kas netiek īpaši atlasītas jums. Jums joprojām tiks rādītas vispārīgas reklāmas, kas nav paredzētas konkrētai mērķauditorijai.

Saites uz vietnēm, kuras nepārvalda IBM, un trešo personu lietojumprogrammām

Lai nodrošinātu iespēju sazināties ar citām vietnēm, kurās jums, iespējams, ir konti (piemēram, Facebook vai citām sociālās saziņas vietnēm), vai šajās vietnēs pievienoties domubiedru grupām, mēs varam nodrošināt saites vai iegult trešo personu lietojumprogrammas, kuras no mūsu vietnēm ļauj pieteikties, publicēt saturu vai pievienoties domubiedru grupām.

Mēs varam nodrošināt arī vispārīgas saites uz vietnēm, kuras nepārvalda IBM.

Uz šo saišu un lietojumprogrammu izmantošanu attiecas trešo personu konfidencialitātes politikas, un pirms šo saišu vai lietojumprogrammu izmantošanas jums jāizlasa šo trešo personu vietņu konfidencialitātes politikas.

IBM neatbild par šajās trešo personu vietnēs realizēto konfidencialitātes praksi vai izmantoto saturu.

Paziņojums par izmaiņām

Ja šis konfidencialitātes paziņojums tiks būtiski atjaunināts vai modificēts, mēs šīs lapas augšdaļā 30 dienas publicēsim lietotājiem adresētu paziņojumu. Ja būsim nolēmuši jūsu personisko informāciju izmantot citādi, nekā tas bija norādīts šīs informācijas apkopošanas brīdī, mēs informēsim jūs par to, un jūs varēsit izlemt, vai vēlaties atļaut šādi izmantot jūsu personisko informāciju.

Jautājumi par konfidencialitāti un piekļuve

Ja rodas jautājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu vai par to, kā IBM apstrādā jūsu informāciju, varat nosūtīt e-pasta ziņojumu IBM tīmekļa vietnes koordinatoram. Varat arī sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Dažos gadījumos jums, iespējams, būs tiešsaistē jāskata vai rediģē jūsu personiskā informācija. Ja savai informācijai nevar piekļūt tiešsaistē un vēlaties iegūt konkrētas tās informācijas kopiju, ko esat sniedzis IBM, vai esat uzzinājis, ka šī informācija ir nepareiza, un vēlaties to izlabot, sazinieties ar mums.

Pirms IBM var nodrošināt jebkādu informāciju vai izlabot jebkādas neprecizitātes, iespējams, tiks lūgts apstiprināt jūsu identitāti un sniegt citus datus, lai varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumu. Mēs ar jums sazināsimies 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus no IBM, sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi NETSUPP@us.ibm.com vai izpildiet katrā mārketinga e-pasta ziņojumā iekļautos norādījumus par abonēšanas atcelšanu.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe