Szybsze innowacje dzięki DevOps w skali korporacyjnej

Działania związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie są ukierunkowane na wykorzystanie chmury hybrydowej, interfejsów API, mikrousług i kontenerów. Bazą tej transformacji jest oprogramowanie, co z kolei powoduje konieczność pilnego skoncentrowania się na innowacjach w dziedzinie dostarczania wartości biznesowej.

Zespoły programistyczne muszą korzystać ze zwinnych, nowoczesnych procedur DevOps i dostarczać aplikacje za pośrednictwem zintegrowanego potoku stanowiącego podstawę konieczną do pozyskiwania korzyści biznesowych. Dzięki możliwościom dostępnym w ramach oferty rozwiązań DevOps dla platformy IBM Z zespoły programistyczne z/OS mogą wprowadzać standardowe procedury dostarczania oprogramowania, modernizować podstawowe aplikacje i w prosty sposób udostępniać zintegrowany potok.


Analizy i plany

Widok wzajemnych zależności

Błyskawicznie analizuj aplikacje IBM® Z, aby ocenić ryzyko i zobaczyć skutki wprowadzonych zmian.

Szybsze działanie

Optymalizuj strumień wartości poprzez harmonizację i analizy dojrzałości procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Planowanie i współpraca

Zarządzaj planami, monitoruj zadania, a w dostarczanych produktach uwzględniaj stawiane wymagania.


Kod i kompilacja

Szybkie dostarczanie

Zastosuj własne środowisko IDE w celu projektowania, debugowania i budowania aplikacji za pomocą rozwiązania IDz i narzędzi do określania problemów.

Tworzenie oprogramowania od początku przeznaczonego dla chmury

Twórz, analizuj i testuj komponenty aplikacji IBM z/OS® w środowisku kontenerowym zoptymalizowanym pod kątem platformy Red Hat® OpenShift®.

Szybsze budowanie aplikacji hybrydowych

Zautomatyzuj i przyspiesz oprogramowanie korporacyjne dzięki otwartemu rozwiązaniu hybrydowemu służącemu do automatyzowania procesów DevOps, w tym aplikacji działających w systemie IBM z/OS.

Programujesz raz, wdrażasz wszędzie

Spójne zarządzanie i harmonizacja usprawnia budowanie i wdrażanie.

Swoboda wyboru rozwiązania do zarządzania kodem źródłowym (SCM)

Uzyskaj możliwości automatyzacji i lepszego śledzenia kompilacji systemu z/OS® niezależnie od używanego systemu SCM.


Zautomatyzowane testowanie

Testowanie na wczesnych etapach

Skorzystaj z możliwości wcześniejszego testowania integracji aplikacji w otwartym, zautomatyzowanym środowisku testowym w celu przyspieszenia ciągłej integracji.

Konteneryzacja testów

Twórz i testuj aplikacje mainframe w instancjach chmurowych lub systemach lokalnych x86.

Testowanie jednostkowe

Korzystaj z pokrycia kodu i narzędzi do testów jednostkowych dla programów wsadowych, CICS i IMS.


Udostępnianie, wdrażanie i wydawanie

Automatyzacja wdrożeń

Wykorzystuj szybko dostarczane informacje zwrotne, strategię dostarczania oprogramowania w trybie ciągłym i zapisy kontrolne.

Udostępnianie w wielu chmurach

Automatyzuj prace programistyczne i działania operacyjne oraz ujednolicaj przepływy pracy obejmujące system z/OS i oprogramowanie z/OS.

Kolokacja aplikacji

Integruj aplikacje Linux on Z i z/OS poprzez uproszczenie instalacji i działań operacyjnych.


Monitorowanie

Monitorowanie aplikacji

Śledź transakcje i monitoruj zasoby — od podsystemów z/OS po rozwiązania APM.

Wgląd w rozwiązania Java

Zapewnij wgląd we wdrożenia rozwiązań Java w całym przedsiębiorstwie.

Lepsza wydajność programów COBOL

Przeprowadzaj optymalizację bez rekompilacji, migracji lub dostrajania.

Posłuchaj opinii ekspertów

Niższe koszty dzięki modernizacji

Dowiedz się, w jaki sposób klienci osiągnęli średnio 194 mln USD przychodów, stosunek korzyści do kosztów na poziomie 6:1 oraz dwukrotnie większą zwinność w rozwoju nowych funkcji.

Modernizacja aplikacji korporacyjnych wymaga infrastruktury chmury hybrydowej

Dowiedz się, dlaczego organizacje określają infrastrukturę przetwarzania i pamięci masowej w chmurze hybrydowej jako kluczową dla osiągnięcia celów transformacji cyfrowej.

Opinie klientów

BNP Paribas

Zwiększa autonomię, zwinność i wydajność tworzenia oprogramowania w systemach IBM Z.

Swedbank

Realizuje strategię ukierunkowaną na klienta poprzez błyskawiczne tworzenie wysokiej jakości aplikacji.

State Farm

Łączy szybkość i zwinność metodologii DevOps z bezpieczeństwem platformy IBM Z.