Przedstawiamy Watson Works

Watson Works obejmuje modele i aplikacje Watson AI, dzięki którym uzyskasz informacje pomagające:

  • Decydować, kiedy można wrócić do miejsca pracy
  • Zarządzać obiektami i spełniać wymogi nowych protokołów
  • Odpowiadać na pytania klientów i pracowników dotyczące COVID-19
  • Łączyć dane pracodawcy z uprawnieniami do wejścia
  • Śledzić informacje o potencjalnej ekspozycji i zapewniać dostęp do usług dla pracowników
  • Rozkładać moment wejścia/wyjścia pracowników, aby zarządzać gęstością zaludnienia
  • Chronić dane zdrowotne oraz bezpiecznie zarządzać zgodami i deklaracjami pracowników
Kareem Yusuf: Przedstawiamy Watson Works (2:33)

Kareem Yusuf: Przedstawiamy Watson Works (2:33)

Zobacz, co robią klienci IBM

Rozwiązania

Bezpieczny powrót do miejsca pracy dzięki Watson Works

Powrót do miejsca pracy

Podejmuj dobrze uzasadnione decyzje dotyczące daty powrotu kadry do miejsca pracy. Uwzględnij dane na temat ryzyka zakażenia i informacje o samopoczuciu podawane przez pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wykorzystuj dane pracownicze do monitorowania temperatury, utrzymywania dystansu społecznego i egzekwowania obowiązku noszenia maseczek. 

Ustalanie kontaktów zakaźnych i zarządzanie opieką

Możesz śledzić informacje o potencjalnej ekspozycji na zakażenie i ułatwiać pracownikom dostęp do usług.

Opieka nad klientami i pracownikami

Udzielaj szybkich i dokładnych odpowiedzi na pytania dotyczące COVID-19 z pomocą wirtualnych agentów i aplikacji.

Cyberbezpieczeństwo a ochrona pracowników

Pozyskuj informacje z danych pracowniczych, aby skuteczniej chronić pracowników i organizację.

Planowanie powrotu do pracy i strategie zarządzania kadrą zorientowane na pracowników

Wracaj do pracy mądrzej dzięki IBM

Czas przemyśleć sposób funkcjonowania biznesu

Interakcje z klientami dzięki technologii Watson

Wdrażaj takie funkcje jak czat czy wirtualni agenci, aby zwiększać produktywność i błyskawicznie odpowiadać na pytania klientów i pracowników. Watson Assistant to konwersacyjna platforma sztucznej inteligencji, która wie, kiedy szukać odpowiedzi w bazie, kiedy poprosić o wyjaśnienie i w którym momencie przekierować rozmowę do drugiego człowieka.

Planowanie ciągłości biznesowej

Utrzymuj działanie operacji biznesowych, chroń newralgiczne dane i zasoby oraz skutecznie reaguj na zagrożenia dzięki rozwiązaniu IBM Backup as a Service (BaaS). Usługa ta umożliwia kompleksowe zarządzanie ochroną danych, odpowiadając w ten sposób na unikalne potrzeby w dziedzinie tworzenia, przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych. IBM tworzy na zlecenie klientów kopie zapasowe ponad 3,5 eksabajta danych rocznie.

Większa elastyczność działania dzięki IBM Cloud

Dzięki oferowanym przez IBM Cloud rozwiązaniom hybrydowym bezpiecznie prowadzisz działalność w dowolnym miejscu i dostosowujesz się do zmian, nie idąc na kompromisy. Możesz korzystać z modelu „budujesz raz, wdrażasz wszędzie”, modernizować aplikacje, przygotowywać dane pod kątem technologii AI w całym przedsiębiorstwie i łatwiej utrzymywać zgodność z obowiązującymi wymogami.

Ochrona przed cyberzagrożeniami

IBM Cloud Pak for Security pomaga identyfikować ukryte zagrożenia i podejmować trafne decyzje oparte na poziomie ryzyka. Masz dostęp do narzędzi IBM i innych firm, za pomocą których możesz lokalizować zagrożenia w środowiskach chmurowych i lokalnych, a także harmonizować sposób reagowanie na te zagrożenia — nie ruszając przy tym danych z ich miejsca.

Budowanie odpornych łańcuchów dostaw i procesów

IBM Sterling pomaga szybko i pewnie niwelować zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz ograniczać koszty operacyjne dzięki pozyskiwaniu i wykorzystywaniu praktycznie użytecznych spostrzeżeń AI. Wspólnie możemy zautomatyzować proces podejmowania decyzji i umożliwić Twoim zespołom dostęp do analizy danych wykonywanej w czasie rzeczywistym.

Pierwsze kroki z rozwiązaniem Watson Works