Watson Assistant — często zadawane pytania

Watson Assistant — często zadawane pytania


Jakie są szczegóły oferty dotyczącej rozwiązania Watson Assistant udostępnianego bezpłatnie przez okres 60 dni?

Watson Assistant to opracowany przez IBM konsultant wirtualny, który wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji i działa w oparciu o cyfrowe kanały komunikacji oraz połączenia telefoniczne. Został wstępnie skonfigurowany tak, by rozumieć najczęstsze pytania o usługi i sprawy publiczne — w tym dotyczące wyborów, wsparcia rządowego, bezrobocia, pandemii COVID-19, relacji płatnik-świadczeniodawca oraz poszczególnych sektorów, min. bankowości, ubezpieczeń, handlu i obsługi klienta — oraz odpowiadać na takie pytania. W razie potrzeby rozwiązanie to można w kilka minut zaktualizować w oparciu o dodatkowe informacje istotne dla danej organizacji — od zasad polityki kadrowej po informacje dotyczące wsparcia IT dla osób pracujących zdalnie. Wirtualny asystent usprawni udzielanie spójnych odpowiedzi na pytania mieszkańców, klientów i pracowników — zarówno za pośrednictwem czatu, jak i telefonicznie.

Do kogo skierowana jest oferta?

Rozwiązanie Watson Assistant jest udostępniane organizacjom za pośrednictwem chmury publicznej IBM bezpłatnie przez 60 dni. Skorzystanie z tej oferty nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami po zakończeniu bezpłatnego okresu. W ramach rozwiązania zapewniane są również gotowe treści dotyczące wybranych zagadnień, które organizacje mogą wykorzystać do przekazywania informacji odpowiednim odbiorcom. IBM zapewnia także wsparcie ekspertów IBM, którzy mogą pomóc w szkoleniach oraz konfiguracji i dostosowaniu rozwiązania do potrzeb użytkowników. Usługi te będą oferowane za dodatkową opłatą.

Dlaczego IBM wprowadza taką ofertę?

Oferta, która pierwotnie została opracowana z myślą o wsparciu organizacji w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące pandemii COVID-19, została teraz rozszerzona, aby pomagać im również na etapie wychodzenia z kryzysu. IBM udostępnia oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie Watson Assistant, aby ułatwić organizacjom przekazywanie istotnych informacji odpowiednim interesariuszom. To zadanie idealne dla sztucznej inteligencji, która umożliwia szybkie odpowiadanie na najczęstsze pytania, działając przy tym na masową skalę i odciążając centra zgłoszeniowe, by były dostępne dla tych osób, które najbardziej ich potrzebują.

W jaki sposób organizacja może uzyskać dostęp do rozwiązania Watson Assistant? 

Z myślą o wsparciu organizacji w powrocie do normalnego funkcjonowania po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19 IBM oferuje dostęp do rozwiązania Watson Assistant bezpłatnie przez 60 dni. Watson Assistant obsługuje zarówno czat, jak i interfejsy głosowe. Pomagamy organizacjom w dostosowywaniu rozwiązania do konkretnych potrzeb i zachęcamy do kontaktu w sprawie dodatkowego wsparcia. Organizacje, które chcą dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Watson Assistant, mogą nawiązać bezpośredni kontakt ze swoim przedstawicielem handlowym IBM. Organizacje, które jeszcze nie współpracują z IBM, mogą nawiązać kontakt za pośrednictwem strony http://www.ibm.com/watson/covid-response.

Gdzie już dziś można korzystać z tego rozwiązania? Kiedy produkt będzie dostępny w innych językach i kolejnych krajach? 

Rozwiązanie Watson Assistant jest już dostępne w naszej ofercie globalnej. Produkt można skonfigurować, by działał w jednym z 13 języków: angielskim, arabskim, chińskim (uproszczonym), chińskim (tradycyjnym), czeskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim (brazylijskim) lub włoskim. Gotowe treści i zasoby są obecnie dostępne w języku angielskim i hiszpańskim, ale liczba obsługiwanych języków zostanie zwiększona. W ramach usługi udostępnianej bezpłatnie przez 60 dni IBM będzie współpracować z korzystającymi z niej organizacjami nad dostosowaniem rozwiązania do potrzeb ich użytkowników, w tym nad obsługą języka lokalnego.

Czy komunikacja telefoniczna i cyfrowa jest objęta limitem? 

Nie. W ramach oferty klient otrzymuje nieograniczony dostęp do usług Watson Assistant, Watson Assistant for Voice Interaction i Watson Discovery w chmurze IBM Cloud — bezpłatnie przez 60 dni. W ramach bezpłatnej oferty organizacje mogą otrzymać dostęp do porad ekspertów IBM, którzy pomogą we wdrożeniu rozwiązania i trenowaniu go w oparciu o lokalne informacje.

Czy IBM zapewnia wsparcie we wdrożeniu rozwiązania?

Tak. IBM zorganizuje szkolenie dotyczące przypadków użycia adekwatnych dla danej organizacji. Zapewni też wstępną konfigurację rozwiązania, w tym wdrożenie wytrenowanych intencji (wspomnianych powyżej). „Intencje” to zamiary lub cele wyrażane w treści wprowadzanej przez pojedynczego użytkownika, takie jak uzyskanie odpowiedzi na pytanie. Dzięki rozpoznaniu intencji wyrażonej przez użytkownika usługa Watson Assistant może wybrać przebieg rozmowy odpowiedni dla potrzeb rozmówcy.

Czy dostosowanie rozwiązania do potrzeb organizacji, które wykracza poza wstępną konfigurację, jest dodatkowo płatne? Jakie są możliwości, jeśli organizacja potrzebuje dodatkowych intencji lub przypadków użycia?

Organizacje, które chcą rozszerzyć zasoby informacji i funkcje rozwiązania Watson Assistant poza opcje dostępne po wstępnej konfiguracji, muszą w tym celu zawrzeć umowę z ekspertami IBM. Takie modyfikacje będą płatne, a ich koszt będzie zależeć od czasu pracy zespołów IBM Expert Labs i GBS potrzebnego do dalszej adaptacji programu Watson Assistant.

Czy w razie potrzeby IBM rozważy wydłużenie 60-dniowego okresu dostępu do rozwiązania Watson Assistant? 

IBM powiadomi o zbliżającym się końcu 60-dniowego okresu użytkowania i będzie dążyć do wypracowania z każdą organizacją rozwiązania dostosowanego do jej bieżących potrzeb związanych z pytaniami i obawami użytkowników.