Przegląd

Przypadki użycia

Samoobsługa klienta

Usprawnij sposób, w jaki klienci i obywatele wyszukują odpowiedzi na swoje pytania w różnych kanałach — w tym także internetowych i głosowych — by obniżyć koszty i zwiększyć efektywność.

Wsparcie konsultantów

Pomóż konsultantom szybciej i trafniej odpowiadać na otrzymywane pytania. Watson Assistant odpowiada na pytania konsultantów i automatyzuje przepływy pracy za pośrednictwem sieci WWW i mobilnego czatu.

Samoobsługa pracownika

Watson Assistant dostarcza odpowiedzi na najczęstsze pytania pracowników i udostępnia odpowiednie zasoby przez całą dobę, zmniejszając obciążenie wewnętrznych zespołów pomocy i wsparcia IT oraz zapewniając bezpieczne i inteligentne miejsca pracy.

Jesteśmy w tym razem. Dowiedz się więcej o tym, jak IBM pomaga w zapewnianiu inteligentnych i bezpiecznych miejsc pracy.