W odpowiedzi na potrzeby w dziedzinie badań oferujemy bezpłatne podsumowanie danych pacjentów chorych na COVID-19 z bazy IBM Explorys.

Dane globalne

Wykazywanie wartości dzięki danym globalnym

Znalezienie właściwych danych rzeczywistych na potrzeby komercjalizacji i wprowadzania produktów na rynek może stanowić wyzwanie. Mamy dostęp do bogatego, zgodnego z obowiązującymi wymogami zestawu europejskich danych klinicznych z bazy danych THIN® od Cegedim, które pomagają wykazać wartość opracowanego produktu.

Przegląd

Szybsze i sprawniejsze udostępnianie terapii pacjentom

Opracowanie nowej terapii może kosztować nawet 2,6 mld USD. Tak wysoki koszt jest często spowodowany m.in. opóźnieniami w badaniach klinicznych, błędnymi decyzjami dotyczącymi protokołów czy niezadowalającą komercjalizacją leków. Wszystko to niekorzystnie wpływa na potencjalny zwrot z inwestycji. Przedsiębiorstwa z sektora biomedycznego mogą sprostać tym wyzwaniom dzięki technologiom, danym i usługom na platformie Watson Health.

Oferujemy dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania — oparte na specjalistycznej wiedzy branżowej i tworzone przez zespół doświadczonych fachowców — które pomagają działać wydajniej i zapewniać maksymalną skuteczność leczenia.

Dzięki wbudowanym w naszą chmurę procesom pozwalającym zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz wnikliwym spostrzeżeniom z nadzorowanych zestawów danych możesz podejmować dobrze uzasadnione decyzje, które ograniczają koszty badań klinicznych, zwiększają ich efektywność i ułatwiają opracowywanie skutecznej strategii komercjalizacji leków. Ponadto korzystając z naszych usług, możesz wzmocnić argumenty przemawiające za Twoim produktem na rynku oraz osiągnąć porozumienie między kluczowymi interesariuszami.

 

Korzyści

Większa efektywność badań klinicznych

Zwiększaj efektywność procedur i ograniczaj koszty badań klinicznych dzięki zaawansowanej technologii dla sektora biomedycznego.

Szybkie spostrzeżenia poparte mocnymi danymi

Uzyskuj szybszy dostęp do istotnych informacji z pomocą AI, tak aby w całym przedsiębiorstwie podejmować lepsze decyzje.

Jednoznaczne wykazywanie wartości

Korzystaj z naszych usług, by jednoznacznie dowodzić wartości swoich produktów.

Rozwiązania

Efektywniejsze podejście do rozwoju klinicznego

Pojedyncza zmiana w protokole może kosztować 500 000 USD i wydłużyć czas badania klinicznego o prawie dwa miesiące. W dodatku w wielu przypadkach takich zmian i ich negatywnych konsekwencji dla wyników finansowych można uniknąć.

Opracuj lepszy protokół
Aby zwiększać efektywność badań klinicznych i niwelować towarzyszące im koszty, możesz zoptymalizować opracowywanie protokołu — od etapu planowania po jego tworzenie. Dzięki temu będziesz też podejmować trafniejsze decyzje dotyczące ostatecznego kształtu protokołu, a jego przygotowanie przebiegnie sprawniej.

Usprawniaj procesy kliniczne  
Nawet jeśli dysponujesz idealnym protokołem, nieskuteczne zarządzanie danymi może opóźnić badanie. Ujednolicony system zarządzania danymi klinicznymi usprawnia rutynowe zadania i upraszcza proces przedstawiania wyników interesariuszom. Platforma chmurowa może również ułatwiać współpracownikom i uczestnikom badania na całym świecie uzyskiwanie dostępu do danych.

Komercjalizacja leków według strategii ukierunkowanej na dane

Skuteczna strategia komercjalizacji leków, która dowodzi skuteczności leczenia, to punkt wyjścia, by ułatwić świadczeniodawcom i płatnikom zrozumienie wartości oferowanej terapii.

Dzięki współpracy ze specjalistami branżowymi, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie badań, uzyskasz powszechną zgodę co do skuteczności opracowanej terapii. Technologie sektora biomedycznego i spostrzeżenia pozyskiwane z deidentyfikowanych rekordów pacjentów również mogą pomóc w przekonaniu interesariuszy i stworzeniu właściwej strategii rynkowej opartej na danych.