Pracuj bezpiecznie. Pracuj mądrze.

Dbaj o zdrowie i wydajność pracowników opieki zdrowotnej w zmieniającym się środowisku pracy.

Przegląd

Pomagamy dostawcom usług opieki zdrowotnej w błyskawicznie zmieniającym się świecie

Fundamenty, na których opiera się opieka zdrowotna, uległy zmianie. Trendy, które niegdyś postrzegano w kategoriach ciekawostek czy nowinek — na przykład wirtualne przychodnie czy telemedycyna — stanowią nowy standard. W związku z tym cyfrowa transformacja nie jest już opcjonalna, ale konieczna, jeśli świadczeniodawcy chcą osiągnąć poziom wydajności niezbędny do skutecznego konkurowania na dzisiejszym rynku.

Przyspiesz transformację organizacji dzięki IBM Watson Health. Zintegruj narzędzia, analizy, przepływy pracy i elastyczną infrastrukturę technologiczną — składniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia.

Cechy

Lepsza wydajność dostawców usług opieki zdrowotnej

Rozbudowane dane, treści i analizy

Wykorzystuj dane, analizy i AI, by dostarczać wartościowe usługi na dużą skalę.

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie opieki zdrowotnej

Dzięki współdziałaniu z ekspertami w dziedzinie zdrowia i partnerami oraz danym klinicznym możesz przyspieszyć cyfrową transformację.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Nawiąż współpracę z liderem w dziedzinie sprzętu, oprogramowania i zabezpieczeń.

Rozwiązania

Rozwiązania dla dostawców usług opieki zdrowotnej, które sprzyjają inteligentnej ochronie zdrowia

Rozwiązania dla dostawców usług opieki zdrowotnej od IBM Watson Health pomagają szpitalom i systemom ochrony zdrowia optymalizować wydajność i podnosić jakość opieki. Dzięki podstawowej funkcjonalności w zakresie danych i analiz — oraz technologiom takim jak AI, chmura i łańcuch bloków — pomagamy dostawcom usług opieki zdrowotnej zintegrować cały ekosystem tak, by lepiej chronić zdrowie pacjentów. Wykorzystuj wyniki analiz do zarządzania stanem zdrowia społeczności, skutecznego angażowania pacjentów, usprawniania obsługi administracyjnej płatników i szybszego uzyskiwania spostrzeżeń w miejscach udzielania świadczeń. Wszystko to jest możliwe dzięki rozwiązaniom Watson Health dla dostawców usług opieki zdrowotnej.

 

Większa wydajność

Przyspiesz transformację dzięki spostrzeżeniom i technologiom analitycznym.

Pomoc w podejmowaniu decyzji medycznych

Ułatwiaj dostęp do najnowszych, sprawdzonych informacji w miejscu opieki nad pacjentem.

 

Zaangażowanie pacjentów

Udostępniaj pacjentom rozwiązania, które pozwalają osiągać lepsze wyniki leczenia.

Obrazowanie klasy korporacyjnej

Usprawniaj przepływy pracy i świadczenie opieki zdrowotnej dzięki narzędziom, które pomagają zapewniać świadczeniodawcom dostęp do właściwych danych we właściwym czasie.

Usługi doradcze

Doradztwo i analizy dla dostawców usług opieki zdrowotnej

Uzyskaj dostęp do specjalistycznych usług konsultingowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, które pomagają świadczeniodawcom i menedżerom zwiększać wydajność leczenia i osiągać lepsze wyniki biznesowe, a jednocześnie skutecznie zarządzać efektami wprowadzonych reform.

Następne kroki

Dowiedz się, co łączy najlepsze szpitale

Zbuduj strategię oferowania świadczeń

Zobacz, jak wypada Twój szpital