Przegląd

Transformacja skupiona wokół najbardziej potrzebujących

Na całym świecie współpracujemy z placówkami zajmującymi się świadczeniem usług zdrowotnych i pomocy społecznej, pomagając im w wykorzystywaniu analiz tak, by lepiej rozumiały potrzeby społeczności, doskonaliły i realizowały kluczowe programy, a także zapewniały spójną opiekę medyczno-socjalną.

Korzyści

Ukierunkowanie na ludzi

Od 2 do 12 godzin

Zapoznanie się z dokumentacją w sprawach dotyczących ochrony praw dziecka może zająć nawet 12 godzin. Niestety oznacza to mniej czasu spędzanego z podopiecznym, za to więcej formalności. Tworzymy produkty ukierunkowane na ludzi, które odpowiadają na konkretne potrzeby użytkowników, usprawniają procedury i zmniejszają obciążenie administracyjne.

Wydajność i efektywność

60 mld USD

W 2018 roku dostawcy usług w ramach programów Medicaid i Medicare osiągnęli nieuzasadnione korzyści finansowe w wysokości 60 miliardów dolarów. IBM Watson Health dostarcza informacje analityczne dotyczące potrzebujących społeczności i zmieniających się polityk, tak by optymalizować koszty, jakość i ogólną skuteczność realizowanych programów.

Lider w dziedzinie usług zdrowotnych i pomocy społecznej

Ponad 40 lat

Zespół IBM Watson Health działa w sektorze usług Medicaid i pomocy społecznej od ponad 40 lat. W tym czasie nawiązał współpracę z przeszło 50 organizacjami rządowymi, stanowymi i lokalnymi w 19 krajach, pomagając w implementowaniu rozwiązań ukierunkowanych na ludzi

Rozwiązania w dziedzinie publicznej opieki zdrowotnej

Dowiedz się, jak IBM Watson Health pomaga w transformacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej

Oprogramowanie do zarządzania wnioskami o pomoc społeczną

Rozwiązania cyfrowe pozwalają odmienić realizowane programy i zapewniać świadczenia w bardziej efektywny i lepiej przemyślany sposób. Dzięki opiece skoncentrowanej na potrzebującej osobie można osiągać znacznie lepsze wyniki.

Analizy programów socjalnych i usług Medicaid

Analiza danych usług Medicaid umożliwia wykrywanie wzorców korzystania z opieki, interweniowanie w realizowane programy, wykrywanie nadużyć i strat, a także ocenianie skutków zmian wprowadzanych w politykach.

Oprogramowanie do zarządzania opieką

Zintegrowane oprogramowanie umożliwia optymalizację zarządzania opieką. Pacjenci i osoby potrzebujące są traktowani całościowo, co pozwala zapewniać lepiej skoordynowaną opiekę.

Następne kroki

Zobacz wyróżnione produkty