IBM Digital Health Pass może pomóc w ponownym zapełnianiu stadionów i samolotów, chroniąc jednocześnie prywatność użytkowników.

Pracodawca

Aby optymalizować programy i zapewniać pracownikom lepsze doświadczenia, nie trzeba oferować dodatkowych świadczeń — wystarczy większa precyzja działań.

Plan opieki zdrowotnej

Podejmowanie lepszych decyzji oraz dbałość o jakość, wydajność i efektywną współpracę.

Administracja publiczna

Pomoc dla administracji publicznej w dokonywaniu istotnych zmian — dzięki skoncentrowanym na ludziach usługom społecznym i w zakresie ochrony zdrowia.

Obrazowanie

Rozwój opieki zdrowotnej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, strategii Enterprise Imaging i współdziałaniu.

 

Sektor biomedyczny

Większa wydajność badań klinicznych i zyski dzięki kompleksowej strategii rynkowej.

Świadczeniodawca

Rzetelne informacje w miejscach udzielania świadczeń, angażowanie pacjentów i optymalizacja wydajności.