Przegląd

O przejrzystości cen w opiece zdrowotnej

Przejrzystość cen w opiece zdrowotnej sprawia, że klienci czują się lepiej przygotowani, poinformowani i mają większe poczucie kontroli. Chociaż niektórzy świadczeniodawcy wychodzą z inicjatywą i przesyłają klientom cenniki usług przed ich wykonaniem, należy pamiętać, że usługi w sektorze opieki zdrowotnej nie należą do standardowych — są bardziej kosztowne, skomplikowane i osobiste. Aby faktycznie wesprzeć klientów, płatnicy i świadczeniodawcy muszą udostępniać więcej niż jedynie poprawne dane i informacje na temat kosztów opieki zdrowotnej. Konieczne jest, by oprócz tego zapewniali też dodatkowe wsparcie. Właśnie dlatego w branży odchodzi się od samoobsługowych narzędzi zapewniających przejrzystość cen i stawia na bardziej spersonalizowane metody dostarczania takich informacji. Przystępne materiały edukacyjne oraz dotyczące kwestii finansowych pomagają pacjentom i klientom w podejmowaniu świadomych, opartych na informacjach decyzji dotyczących dostępnych do wykupienia usług.

Dopasowanie zaawansowanych technicznie narzędzi do wyceny i nowego, dynamicznego podejścia może umożliwić pacjentom zrozumienie tego, jak ważny jest dostęp do właściwej opieki we właściwej cenie.

Rozporządzenie

Stany Zjednoczone: przejrzystość cen w opiece zdrowotnej

W 2019 roku rząd USA wydał rozporządzenie nakazujące zapewnienie przejrzystości cen w opiece zdrowotnej. Jego celem było obniżenie kosztów i przeciwdziałanie dezorientacji klientów, wynikającej z ponoszonych przez nich bezpośrednio kosztów i opłat za leczenie. Rozporządzenie to kierowane było do dostawców usług opieki zdrowotnej i pakietów medycznych oraz samodzielnie ubezpieczających się pracodawców. Zakłada ono:

  • umożliwienie klientom szerszego wyboru usług, których potrzebują;
  • pomoc klientom w podejmowaniu w pełni świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej;
  • zapewnienie informacji o cenie i jakości produktu lub usługi z wyprzedzeniem — z naciskiem na kosztowne, dostępne do kupienia usługi;
  • ochronę klientów przed niespodziewanymi kosztami.
     

Rozporządzenie odnosi się do realnego problemu (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Ponad połowa amerykańskich konsumentów — 50% z nich z wykształceniem wyższym — nie rozumie systemu opieki zdrowotnej na tyle dobrze, aby podejmować korzystne dla siebie decyzje dotyczące świadczeń. Niezdolność do skutecznego wyszukiwania i porównywania kosztów usług oraz ich jakości stanowi przeszkodę w swobodnym korzystaniu z opieki zdrowotnej, a w ostatecznym rozrachunku — w obniżeniu kosztów.

 

 

 

Usługi i wsparcie

Watson Health a przejrzystość cen

IBM Watson Health oferuje rozwiązania i usługi dla płatników i świadczeniodawców, które mogą pomóc w wykorzystaniu nowego rozporządzenia dotyczącego przejrzystości cen do rozwoju działalności.

Nasze produkty są oparte na analizie danych — dotyczących zachowań klientów i pochodzących z badań rynku — oraz na specjalistycznej wiedzy branżowej.Uzyskane spostrzeżenia mogą pomóc organizacjom z sektora opieki zdrowotnej w pokonywaniu przeszkód, optymalizacji pracy i rozwijaniu strategii wprowadzania produktów i usług na rynek. Co najważniejsze, na pierwszym miejscu stawiają one potrzeby klientów.

Rola technologii

Technologia jest kluczem do osiągnięcia przejrzystości cen

Nie można zapominać o znaczącej roli, jaką technologia odgrywa w zapewnieniu przejrzystości cen w opiece zdrowotnej. Współdziałanie i bezpieczny przepływ informacji pomiędzy świadczeniodawcami i płatnikami mają kluczowe znaczenie. Dlatego też świadczeniodawca, którego usługi wybierze klient, musi mieć dostęp do danych medycznych niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki.

Przyjazne klientom narzędzia, które umożliwiają wykorzystanie danych, również są istotne. Technologia może pomóc klientom zrozumieć ofertę i wybrać odpowiedni zestaw świadczeń zalecanych przez lekarza tak, aby mieć dostęp do potrzebnych usług w dogodnej lokalizacji. Ponadto narzędzia takie jak kalkulatory kosztów opieki zdrowotnej mogą zapewnić świadczeniodawcom i pacjentom dostęp do tych samych, spójnych informacji na temat cen w systemie opieki zdrowotnej.

Klienci, podejmując decyzje dotyczące opieki zdrowotnej, pragną dostępu do aktualnych, dokładnych i rzetelnych informacji. Płatnicy i dostawcy pakietów medycznych mogą odegrać kluczową rolę, udostępniając informacje o kosztach i jakości dostępnych usług — nawet bez dużego udziału w rynku i konieczności poświęcenia czasu oraz środków na samodzielne tworzenie rozwiązań zapewniających przejrzystość kosztów.

Rozwiązania

Osiągnij sukces dzięki narzędziom i usługom Watson Health w zakresie przejrzystości cen

Rozwiązania i usługi Watson Health mogą pomóc płatnikom i świadczeniodawcom w zapewnieniu pozytywnych doświadczeń klientów — umożliwiając wykorzystanie nowego rozporządzenia dotyczącego przejrzystości cen do wsparcia rozwoju organizacji. Użyj narzędzi IBM do dogłębnej analizy zachowań klientów i analizy rynku, aby opracować strategię, dzięki której zdobędziesz przewagę konkurencyjną.

Doradztwo dla dostawców usług opieki zdrowotnej

Stwórz strategię dotyczącą płatnych usług w oparciu o spostrzeżenia ekspertów związane z zachowaniami klientów i dynamiką rynku.

IBM Market Expert

Czerp korzyści ze zlokalizowanych danych charakterystycznych dla rynku — w tym z informacji o klientach i dynamice konkurencji.