Przegląd

Technologia umożliwia transformację opieki zdrowotnej

Innowacje cyfrowe pomagają w szybkiej transformacji nowoczesnych sektorów. Dostawcy opieki zdrowotnej realizujący usługi w szpitalach i w ramach systemów służby zdrowia wykorzystują te narzędzia, by poprawiać stan zdrowia populacji i pojedynczych pacjentów, ograniczać koszty i zapewniać odbiorcom usług większy komfort.

Dostawcy usług opieki zdrowotnej mają dziś do wyboru więcej technologii, które ułatwiają opieką popartą przesłankami, a nowe systemy pozwalają im na angażowanie pacjentów w proces leczenia, co przekłada się na lepsze doświadczenie odbiorców usług, jak i samego dostawcy. Omawiana technologia jest częścią rewolucji, która zmienia dziś cały sektor, kierując go ku systemowi opartemu na wartości oraz lepszej integracji i współpracy w ramach różnych obszarów opieki zdrowotnej.

Przyszłość opieki zdrowotnej będzie koncentrować się wokół doskonalenia modeli opieki zorientowanych na pacjenta. Strategie świadczeń zdrowotnych w coraz mniejszym stopniu koncentrują się na danych ilościowych i opłatach rozliczanych od usługi, a w ich miejscu coraz częściej spotyka się model opieki opartej na wartości, który motywuje do dążenia do dobrych wyników leczenia. Organizacje służby zdrowia będą potrzebować sprawniejszego zarządzania danymi, powszechniejszego współdziałania i lepszych metod mierzenia wyników, ponieważ pozwoli im to na ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej, identyfikowanie możliwych ulepszeń i kształtowanie struktury wewnętrznej tak, by zapewniała najwyższej jakości obsługę. 

Opieka zorientowana na pacjenta

Dlaczego sektor opieki zdrowotnej potrzebuje zmiany

Sektor opieki zdrowotnej stoi przed różnymi wyzwaniami, takimi jak restrykcyjne przepisy, ochrona prywatności i szybko rosnące koszty — mimo to pracownicy służby zdrowia już odczuwają korzyści, jakie przynosi rewolucja kompletnie zmieniająca oblicze tego sektora. Do zachodzących zmian należą między innymi:

  • Modernizacja medycznych systemów IT w stronę bardziej scentralizowanych i skomunikowanych infrastruktur IT klasy korporacyjnej, które ułatwiają sprawniejsze zarządzanie danymi, współdziałanie i integrowanie systemów medycznych.
  • Lepsze skomunikowanie urządzeń klinicznych, które pozwala personelowi medycznemu pracować szybciej i wydajniej, co oznacza więcej czasu dla pacjenta i mniejsze koszty opieki zdrowotnej.

 

Oprócz tych zmian warto też wspomnieć rewolucyjne innowacje w postaci sztucznej inteligencji (AI) i narzędzi do analizy danych, które pozwalają na błyskawiczne skanowanie i organizowanie dużych ilości danych dotyczących opieki medycznej, dzięki czemu zespół zajmujący się pacjentem może szybciej uzyskać jego dokumentację medyczną. 

Połączenie klinicznych i korporacyjnych sieci IT pomoże w usprawnieniu współdziałania rozwiązań w opiece zdrowotnej i zapewni organizacjom dodatkowe narzędzia, dzięki którym zespół będzie wykonywał mniej rutynowych zadań administracyjnych, by zyskać więcej czasu dla pacjenta.

Przełomowa innowacja

Transformacja cyfrowa w służbie zdrowia

Proces ewolucji tego, jak i kiedy specjaliści służby zdrowia korzystają z technologii, można podzielić na trzy etapy — cyfryzację, przełom i transformację. Cyfryzacja polega na wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych, które pomagają w realizacji rutynowych procesów lub usług w ramach opieki zdrowotnej. Przykładem na to, jak cyfryzacja zmieniła różne usługi medyczne, są na przykład tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Rewolucja objęła również zadania administracyjne, takie jak fakturowanie, które zostało zautomatyzowane dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Przede wszystkim cyfryzacja ułatwiła jednak przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie danych.

Do przełomu dochodzi dzięki wykorzystaniu nowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, technologie mobilne, narzędzia analityczne i chmura, które zmieniają sposób, w jaki ludzie, organizacje i państwa prowadzą ze sobą interakcje. Takie przełomowe, innowacyjne rozwiązania zapewniają niespotykaną wcześniej łatwość komunikacji, co pozwala w większym stopniu ukierunkować system na konsumenta. Wraz z postępującą ewolucją opieki zdrowotnej systemy ochrony zdrowia będą coraz ściślej zintegrowane, a cyfryzacja pozwoli połączyć funkcje i procesy między rożnymi przedsiębiorstwami, które wcześniej były od siebie odseparowane. Postęp w dziedzinie elektronicznej dokumentacji medycznej i innych rozwiązań pozwala płatnikom, dostawcom i innym organizacjom w sektorze służby zdrowia na szerszą współpracę w obszarze usług medycznych.

Sektor opieki zdrowotnej przechodzi właśnie cyfrową transformację, która całkowicie zmieni sposób, w jaki płatnicy, świadczeniodawcy i inne podmioty obsługują pacjentów, klientów i interesariuszy oraz wchodzą z nimi w interakcje. Opieka zdrowotna, która wcześniej opierała się na niezależnych od siebie usługach, zmierza dziś w stronę zintegrowanego ekosystemu, w którym specjaliści służby zdrowia mogą rozwiązywać napotykane problemy na szerszą skalę, nie zapominając przy tym o kluczowej roli pacjenta i zapewnianiu wartościowej opieki.

Niższe koszty opieki zdrowotnej

Transformacja opieki zdrowotnej i system oparty na wartości

By z powodzeniem wdrożyć system opieki oparty na wartości organizacje z sektora służby zdrowia potrzebują dokładniejszych, bardziej precyzyjnych informacji i lepszego zarządzania danymi. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele sposobów na wykorzystanie danych i technologii dla sektora opieki zdrowotnej do podejmowania decyzji, ponieważ dostępnych jest wiele ogromnych zbiorów danych medycznych, genomicznych, dotyczących zdrowia populacji, jak i samych wyników.

Narzędzia analityczne i rozwiązania oparte na AI pozwalają na eksplorację tych ogromnych ilości informacji i wydobywanie z nich istotnych spostrzeżeń, które świadczeniodawcy, szpitale, osoby zarządzające systemami ochrony zdrowia i opiekunowie mogą wykorzystywać w innowacyjny sposób. Sztuczna inteligencja (AI) i współdziałające ze sobą systemy mają pomagać organizacjom w wyciąganiu praktycznych wniosków, które pomogą w zapewnianiu pacjentom bardziej wartościowej pomocy.

Rozwiązania

IBM Watson Health i transformacja

Rozwiązania IBM® Watson Health™ umożliwiają tworzenie inteligentniejszych, lepiej skomunikowanych systemów dla służby zdrowia, które pomagają w dokonywaniu trafniejszych wyborów, co pozwala lekarzom na zapewnianie lepszej opieki medycznej. Rozwiązania IBM dla służby zdrowia nie tylko są inwestycją w badania i innowacje w zakresie technologii służących opiece zdrowotnej, ale też pomagają organizacjom w efektywniejszym funkcjonowaniu, prowadzeniu współpracy celem podnoszenia wyników i w integracji z nowymi partnerami, by mogły tworzyć trwalsze, spersonalizowane i zorientowane na pacjenta systemy, w których najważniejsza jest wartość.