Przegląd

Wpływ technologii na opiekę zdrowotną

Sektor opieki zdrowotnej przechodzi głęboką zmianę, której powodem są ewoluujące przepisy, oczekiwania i możliwości. Szpitale i systemy opieki zdrowotnej pracują nad poprawą opieki nad pacjentem i jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń po stronie świadczeniodawców. Płatnicy i instytucje państwowe dążą do poprawy wyników poprzez bardziej kompleksową analizę sytuacji każdej obsługiwanej osoby. Firmy biomedyczne starają się szybko wprowadzać na rynek bezpieczne i skuteczne leki. Każda z tych grupa zmaga się przy tym z optymalizowaniem kosztów. 

Rozwiązania technologiczne dla opieki zdrowotnej — w tym zabezpieczenia, chmura, analizy danych dotyczących opieki zdrowotnej, sztuczna inteligencja (AI) i łańcuch bloków — pomagają organizacjom w stawianiu czoła tym wyzwaniom i przygotowaniu się na wyzwania przyszłości.

Trendy w technologiach dla opieki zdrowotnej

Przenikające się branże

43%

Według 43% dyrektorów organizacji z sektora opieki zdrowotnej granice między tym sektorem a innymi branżami rozmywają się¹.

Nowe modele wartości

54%

Zdaniem 54% przedstawicieli kadry kierowniczej łańcuchy wartości tradycyjne dla branży są wypierane przez nowe modele¹.

Nowa konkurencja

51%

Wśród pytanych dyrektorów z sektora opieki zdrowotnej 51% respondentów uważa, że konkurencja przychodzi z nowych i zaskakujących stron¹.

Nowe technologie

Nowe technologie w opiece zdrowotnej

Technologie przeznaczone dla sektora opieki zdrowotnej zmieniły sposób, w jaki oceniamy zdrowie, zarządzamy nim i je chronimy. W obliczu nowych wyzwań, którym stawia czoła sektor opieki zdrowotnej, rozwiązania te pomagają w poprawianiu wyników, integracji systemów i zarządzaniu kosztami. Gdy oczekiwania wobec służby zdrowia są coraz wyższe, technologie przeznaczone dla tego sektora mogą pomóc w usprawnieniu procesów, zautomatyzowaniu zadań i ulepszeniu przepływów pracy na skalę, która nie byłaby możliwa bez automatyzacji. Dostawcy realizujący usługi w szpitalach i w ramach systemów opieki zdrowotnej stosują modele świadczeń zdrowotnych oparte na wartości, dlatego opisywane rozwiązania pomagają pracownikom służby zdrowia w zapewnianiu pacjentom lepszej opieki i większego komfortu oraz w zapobieganiu nadmiernemu obciążeniu pracą.

Sztuczna inteligencja

Wykorzystanie uczenia maszynowego pozwala na lepszy wgląd w działanie systemu opieki zdrowotnej i jego wyniki.

Łańcuch bloków

Zapewnienie transparentności i bezpiecznego transferu danych jest prostsze, gdy używa się łańcuchów bloków.

Chmura

Pracownicy służby zdrowia z optymizmem podchodzą do możliwości wykorzystania chmury do podejmowania lepszych decyzji w punkcie świadczenia pomocy.

Zdolność do współdziałania

Współdziałanie w opiece zdrowotnej może pozwolić na sprawną wymianę danych, a przez to na uproszczenie dokumentacji pacjenta.

Rozwiązania Watson Health

Pomoc w podejmowaniu decyzji medycznych

W punkcie świadczenia pomocy można wykorzystywać informacje kliniczne, sprawdzone procedury i wytyczne.

Usługi doradztwa w zakresie opieki zdrowotnej

Zobacz, jak technologia, analiza danych i dogłębna wiedza ekspercka mogą pomóc w pokonaniu wyzwań.

Obrazowanie klasy korporacyjnej

Ulepszone procedury i szybsze analizowanie obrazów usprawniają pracę radiologów.

Technologia w branży biomedycznej

Pozwala usprawnić badania kliniczne i komercjalizację nowych metod leczenia.

Rozwiązania dla instytucji państwowych

Elastyczne, modułowe rozwiązania pozwalają na przeprowadzenie modernizacji i transformacji cyfrowej.

  1. IBM Institute for Business Value, Global Ecosystem Survey. 2016. (Dane nieopublikowane).