Przegląd

Zasady analizy danych dotyczących opieki zdrowotnej

Analiza danych dotyczących opieki zdrowotnej polega na przetwarzaniu dużej ilości zgromadzonych danych w celu dostarczania organizacjom informacji dających podstawy do działania. Do tych spostrzeżeń dochodzi się, stosując różne metody analityczne, dzięki czemu łatwiej jest podejmować decyzje poparte faktami. Dokonywane wybory służą z kolei lepszemu planowaniu, zarządzaniu, mierzeniu wyników i kształceniu.

Placówki opieki zdrowotnej na całym świecie stoją przed takimi wyzwaniami, jak ograniczenie kosztów, usprawnienie współpracy między zespołami, zwiększenie produktywności i podniesienie jakości opieki nad pacjentem, dlatego wykorzystywanie w nich analiz jest szczególnie ważne. Niedobory wśród lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej sprawiają, że przepracowani już specjaliści muszą wykonywać swoje obowiązki jeszcze szybciej. Ponadto konkurencja będzie coraz większa z powodu wchodzenia na rynek nowych firm i nowych strategii świadczenia opieki zdrowotnej. Rozwijanie kompetencji analitycznych może pomóc organizacjom z sektora opieki medycznej w zdobywaniu wartościowych informacji, które pracownicy służby zdrowia, szpitale, kierownictwo, a także instytucje państwowe odpowiedzialne za zdrowie i pomoc społeczną mogą wykorzystywać do podnoszenia jakości świadczonych usług.

Choć sytuacja w sektorze opieki medycznej już jest trudna, prognozuje się, że w ciągu kilku lat stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Wyzwania, takie jak dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa, coraz liczniejsze przepisy i rosnące oczekiwania klientów, będą wymagały od organizacji, które chcą utrzymać konkurencyjność i zadowolenie klientów, podejmowania mądrzejszych decyzji opartych na lepiej uzasadnionych przesłankach.

Korzyści z analizowania danych medycznych

Szybsze dostarczanie wyników

Narzędzia analityczne ułatwiają przedarcie się przez złożone zbiory danych, dostarczając informacji, które pozwalają osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie.

Wprowadzanie trwałych zmian

Analizy mogą pomóc w badaniu problemów i wskazywaniu najlepszych metod, które zapewnią udany postęp.

Zmniejszanie ryzyka

Analizy pozwalają dokładnie mierzyć dane i poddawać je ocenie, a to z kolei pomaga we wprowadzaniu ulepszeń medycznych i operacyjnych.

Ekspansja

Popyt sprawia, że analiza danych medycznych odgrywa coraz większą rolę

Placówki opieki zdrowotnej na całym świecie od dawna stawiają czoła takim wyzwaniom, jak ograniczenie kosztów, usprawnienie koordynacji zadań i zwiększenie produktywności. Dzisiejsze społeczeństwo jest jednak bardzo wymagające i oczekuje jeszcze bardziej wartościowej i lepszej jakościowo opieki, przez co presja wywierana na branżę opieki medycznej jest jeszcze większa. W tym nowym paradygmacie strategie, które ułatwiają organizacji podejmowanie decyzji na podstawie analiz, mają kluczowe znaczenie. Obecnie szczególnie poszukiwane i pożądane są:

 

Wartość

Ponieważ pacjencji w coraz większym stopniu sami pokrywają koszty opieki medycznej, a w dobie rozwiązań cyfrowych mogą błyskawicznie dzielić się swoimi wrażeniami, ich oczekiwania względem jakości będą rosnąć.

Opieka nad seniorami

Starzejące się społeczeństwo wymaga opieki i wsparcia, co czyni populacyjne i predykcyjne analizy danych medycznych jeszcze ważniejszymi.

Transparentność

Zmieniające się ciągle przepisy oraz wyraźny problem oszustw i wysokich kosztów leczenia sprawiają, że potrzebny jest większy poziom przejrzystości.

Czy Twoja organizacja jest gotowa, by analizować dane dotyczące opieki zdrowotnej?

Wykorzystaj potencjał wielkich zbiorów danych (big data), aby stawić czoła wyzwaniom, z którymi boryka się sektor opieki zdrowotnej. Postaw kolejny krok.

Sztuczna inteligencja

Analiza danych dotyczących opieki zdrowotnej i sztuczna inteligencja (AI)

Pierwszym krokiem w kierunku sprawniejszej opieki medycznej jest znalezienie inteligentnych narzędzi. Rozwiązania takiej jak chmura i narzędzia do analizy danych na temat opieki zdrowotnej odgrywają nieocenioną rolę w zarządzaniu danymi o zdrowiu, automatyzacji procesów i podejmowaniu decyzji dotyczących opieki medycznej na podstawie danych.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i platformy uczenia maszynowego idą o krok dalej. Narzędzia te mogą pochłaniać ogromne ilości danych — ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych — i uczyć się na podstawie wielu różnych rodzajów danych, w tym między innymi nagrań dźwiękowych, filmów i obrazów.

Oceniają one informacje i pomysły pochodzące z wielu różnych źródeł i przedstawiają użytkownikowi warte rozważenia hipotezy i analizy predykcyjne. Wraz z odpowiedzią platforma zawsze przedstawia wynik poziomu ufności dla każdej informacji.

Uzbrojeni w wyniki takich analiz świadczeniodawcy, naukowcy i członkowie kadry kierowniczej mogą łatwiej identyfikować połączenia, korelacje i wzorce powiązane z problemami, nad którymi pracują, a także możliwe sposoby ich rozwiązania.

Analizy predykcyjne

Lepsze rezultaty dzięki analizom predykcyjnym

Organizacje z sektora opieki zdrowotnej coraz częściej wykorzystują analizy, by wydobywać z danych informacje i podejmować na ich podstawie działania. Takie narzędzia można wykorzystać do wprowadzania usprawnień medycznych i operacyjnych, a tym samym także do rozwiązywania problemów biznesowych.

Coraz częściej organizacje opieki zdrowotnej zaczynają wdrażać model działania, który ma uwzględniać wykorzystanie analiz predykcyjnych. Przejście od zbierania informacji i generowania raportów do analizy danych i wykorzystywania narzędzi predykcyjnych prowadzi do wejścia na wyższy poziom logiczny. Narzędzia do analizy predykcyjnej wykorzystują informacje z przeszłości i modelowe scenariusze do przewidywana nadchodzących wydarzeń przy użyciu symulacji i technik prognozowania. Pozwala to organizacjom na wdrażanie bardziej zindywidualizowanych strategii podejmowania decyzji i angażowania pacjenta, a ponadto pomaga im też w wykrywaniu oszust i przewidywaniu zachowań konsumenckich.  

Docelowo organizacje będą chciały wykorzystywać pełen potencjał analiz predykcyjnych, by osoby odpowiedzialne dysponowały zaawansowanymi narzędziami do podejmowania decyzji. Szybkie, masowe, częste i zakrojone na szeroką skalę pozyskiwanie pogłębionych informacji może wpłynąć na jakość wyników, prowadząc do poprawy opieki nad pacjentem, wydajności operacyjnej i finansów.  

Zdrowa populacja

Analiza stanu zdrowia populacji

Analiza stanu zdrowia populacji ma na celu podniesienie jakości, obniżenie kosztów i zapewnienie pacjentom lepszej opieki. By przekonać się o potencjale takiej analizy, decydenci służby zdrowia powinni rozważyć, czy nie warto zacząć porównywać wyniki z innymi i wyposażyć personel w więcej rozwiązań technicznych. Inne wartościowe pomysły to m.in.:

 

Tworzenie jeziora danych

Podejście to wymaga zintegrowania różnych rodzajów danych i generowania raportów pokazujących, jakie normy jakościowe zostały spełnione i jakie obszary wymagają jeszcze poprawy.

Tworzenie profili populacji

Zestawiając ze sobą informacje o statusie społeczno-ekonomicznym pacjentów, środowisku, w którym żyją, i ich dostępie do transportu, organizacja może wskazać potrzeby poszczególnych podgrup odbiorców swoich usług.

Monitorowanie kosztów w perspektywie krótkoterminowej

Za pomocą systemów informatycznych dla służby zdrowia firma może wyodrębnić dane dotyczące wykorzystania i użyć ich do zarządzania kosztami z wyprzedzeniem.

Rozwiązania

Rozwiązania IBM Watson Health do analizy danych medycznych

Rozwiązania IBM® Watson Health™ umożliwiają tworzenie inteligentniejszych, lepiej skomunikowanych systemów dla służby zdrowia, które pomagają lekarzom w zapewnianiu lepszej opieki medycznej i ułatwiają dokonywanie trafniejszych wyborów. Rozwiązania IBM dla służby zdrowia nie tylko stanowią inwestycję w badania i innowacje w zakresie technologii służących zdrowiu, ale też pomagają organizacjom w efektywniejszym funkcjonowaniu, prowadzeniu współpracy w celu podnoszenia wyników, a także w integracji z nowymi partnerami, by mogły tworzyć trwalsze, spersonalizowane i zorientowane na pacjenta systemy, w których najważniejsza jest wartość.  

IBM Health Insights

Możesz analizować złożone dane o zdrowiu populacji, przedstawiać je w formie wizualnej i tworzyć na ich podstawie raporty.

IBM Market Expert

Kompleksowa analiza rynku pomaga opracować inteligentną strategię biznesową.

Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej

Pozyskuj z danych wartościowe informacje, by skuteczniej pomagać szczególnie narażonym odbiorcom.

 

Rozwiązania EHR Explorys

Wykorzystuj dane o pacjentach zbierane na przestrzeni lat, by sprawnie znajdować potwierdzenie i pozyskiwać wiarygodne informacje.

Ranking szpitali wg Watson Health

IBM mierzy wyniki tysięcy szpitali w USA i ocenia efekty stosowanych w nim metod zarządzania.

Rozwiązanie Access and Value Connect

Wykorzystaj wymierne wyniki, by poznać wartość swojego produktu i komunikować ją odbiorcom.