Przegląd

Czym jest sztuczna inteligencja w medycynie?

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia wzorowana na sieci neuronowej mózgu, która wykorzystuje wiele warstw informacji — m.in. algorytmy, korelację wzorców, reguły oraz techniki uczenia głębokiego i przetwarzania kognitywnego — by zrozumieć istotę danych.

Jak wykorzystujemy technologię AI w medycynie

Narzędzia oparte na technologii AI potrafią rozpoznawać w danych surowych wartościowe relacje. Można je wykorzystywać w niemal każdym obszarze medycyny, m.in. podczas opracowywania leków, wyboru terapii, opieki nad pacjentem oraz podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych.

Dzięki technologii AI pracownicy ochrony zdrowia mogą sprostać złożonym problemom, których samodzielne rozwiązywanie byłoby trudne, pracochłonne i nieefektywne. Sztuczna inteligencja to cenny sprzymierzeniec personelu medycznego — dzięki niej kadra lepiej wykorzystuje swoją wiedzę, a sama technologia przynosi szereg korzyści w całym systemie ochrony zdrowia.

Lekarz przegląda obrazy medyczne na monitorze

Przypadki użycia

Korzyści ze sztucznej inteligencji w medycynie

Narzędzia oparte na AI potrafią wydobywać wartościowe informacje z dużych zestawów danych, a następnie na ich podstawie podsuwać praktycznie użyteczne spostrzeżenia, które znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach.

Ujawnianie informacji na potrzeby terapii

Dzięki technologiom sztucznej inteligencji lekarze mogą znajdować informacje w nieustrukturyzowanych zasobach literatury medycznej, tak by podejmować lepsze decyzje dotyczące leczenia pacjentów.

Wsparcie dla użytkowników

Sztuczna inteligencja wyszukuje i przedstawia dane, ułatwiając znajdowanie przydanych informacji zdrowotnych i podejmowanie uzasadnionych decyzji.

Pozyskiwanie spostrzeżeń z danych pacjentów

Narzędzia AI mogą przeszukiwać ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane medyczne, pomagając poznać historię choroby pacjenta.

Wykrywanie podobieństw i wzorców

Technologia AI rozpoznaje wzorce i pomaga badaczom tworzyć dynamiczne kohorty pacjentów na potrzeby badań i prób klinicznych.

Ewolucja

O sztucznej inteligencji w medycynie

Na początku XXI wieku sztuczną inteligencję zaczęto wykorzystywać do przetwarzania informacji medycznych. Zanim jednak do tego doszło, modele predykcyjne stosowane w ochronie zdrowia mogły uwzględniać jedynie ograniczoną liczbę zmiennych, i to tylko w należycie uporządkowanych i zorganizowanych danych medycznych. Obecnie zaawansowane narzędzia oparte na technikach uczenia maszynowego — które przy użyciu sztucznych sieci neuronowych mogą zgłębiać niezwykle złożone zależności — oraz technologie uczenia głębokiego skutecznie wspierają użytkownika w wykonywaniu części zadań związanych z opieką zdrowotną, nierzadko pozwalając uzyskać lepsze, nieosiągalne dla człowieka wyniki. Systemy AI mają za zadanie sprostać złożonym danym generowanym w ramach nowoczesnej opieki zdrowotnej.

Technologie AI, takie jak IBM Watson, są wykorzystywane przez świadczeniodawców, menedżerów i badaczy, by z milionów raportów zdrowotnych, rekordów danych pacjentów, badań klinicznych i czasopism medycznych wydobywać cenne spostrzeżenia.

Rola AI

Dlaczego sztuczna inteligencja odgrywa w medycynie tak dużą rolę?

Rozwiązania AI Watson Health

IBM jest pionierem w dziedzinie oprogramowania AI przeznaczonego dla opieki zdrowotnej.