IBM Watson Health

IBM Watson Health pomaga w tworzeniu inteligentnych ekosystemów opieki zdrowotnej. Oznacza to uproszczenie procesów, lepszą opiekę, szybsze dokonywanie przełomów w badaniach oraz udoskonalone doświadczenia pacjentów i pracowników na całym świecie. Dysponujemy niezbędnymi zasobami, które pomagają naszym klientom w procesie transformacji cyfrowej: specjalistyczną wiedzą branżową, danymi i możliwościami analitycznymi oraz praktycznymi spostrzeżeniami — a wszystkie oferowane rozwiązania oparte są na bezpieczeństwie i zaufaniu.

Nasz wpływ

Sprawniejsze podejmowanie kluczowych decyzji.

Kluczowe wydarzenia

IBM dla opieki zdrowotnej — kluczowe wydarzenia.

Następne kroki