Czym jest MFT?

Zarządzane przesyłanie plików (Managed File Transfer — MFT) to platforma technologiczna, która umożliwia organizacjom niezawodną wymianę danych elektronicznych między systemami i ludźmi, w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi wymogami. Operacje przenoszenia danych mogą odbywać się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz obejmować różnego rodzaju dane, w tym wrażliwe, chronione przepisami lub o dużych wolumenach. Może być oferowane jako oprogramowanie lub usługa i obejmować pojedynczy panel zapewniający widoczność i nadzór.

Technologia MFT jest bardziej niezawodnym i wydajnym sposobem na bezpieczne przesyłanie danych i plików, pozostawiając w tyle takie protokoły jak File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure File Transfer Protocol (SFTP) i temu podobne.

Organizacje coraz częściej bazują na technologii MFT, zaspokajając potrzeby i realizując cele biznesowe w sposób, który jest nieosiągalny dla protokołu FTP. Z protokołem FTP wiąże się wiele wyzwań (PDF, 6,1 MB), takich jak luki w zabezpieczeniach danych, brak widoczności w przypadku wystąpienia problemu, szybkie ręczne odtwarzanie po awarii i kosztowne opłaty związane z umowami SLA z powodu słabej wydajności.


Korzyści z zarządzanego przesyłania plików

Popyt na rozwiązania do wymiany danych nie będzie słabł, ponieważ żadna firma nie jest samotną wyspą, a sieci biznesowe stale się rozrastają, wymagając jakości usług, którą może zapewnić wyłącznie specjalistyczne oprogramowanie — mówi Stewart Bond, dyrektor ds. badań nad integracją danych i oprogramowaniem do integracji w firmie IDC¹.

Działalność przedsiębiorstw opiera się na codziennej wymianie elektronicznych danych plikowych. Według sponsorowanego przez IBM badania przeprowadzonego przez firmę Vanson-Bourne 51% integracji systemów jest osiągane poprzez przesyłanie plików². Bez oprogramowania MFT nieustrukturyzowane dane — od raportów, umów i danych projektów po informacje o klientach i pracownikach — są podatne na manipulację i utratę. Skuteczny przepływ plików między wewnętrznymi systemami i zewnętrznymi partnerami — w sposób bezpieczny i z pozostawieniem zapisu kontrolnego — decyduje o sukcesie organizacji.

Istnieje szereg powodów, które przemawiają za implementacją w firmie zarządzanego przesyłania plików:

  • Bezpieczeństwo danych: Duże kradzieże danych i nieudane operacje przesyłania mogą negatywnie wpłynąć na wyniki i reputację firmy. Zarządzane przesyłanie plików umożliwia realizację proaktywnej strategii bezpieczeństwa, która obejmuje monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz procedury i mechanizmy weryfikacji zabezpieczeń, co pozwala chronić dane zarówno w trakcie przesyłania, jak i w spoczynku.
  • Przyrost danych: Dane są wszędzie, a firmy korzystają z coraz większych i bardziej zróżnicowanych plików. Liczba użytkowników współużytkujących pliki wzrosła, podobnie jak liczba punktów końcowych i urządzeń. W miarę jak pliki stają się coraz większe, wydłuża się czas przesyłania ich na globalne odległości. Zarządzane przesyłanie plików umożliwia nadzorowanie transferu plików wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa w sposób niezawodny i zautomatyzowany. Ponadto skraca czas przepływu wielkich zbiorów danych do różnych zakątków świata.
  • Zgodność z przepisami: Wymagania prawne i branżowe, takie jak Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), Basel II, Sarbanes-Oxley Act (SOX) i inne, zazwyczaj narzucają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa danych. Korzystanie z poprawnie skonfigurowanego systemu MFT do szyfrowania, przesyłania, monitorowania i przechowywania poufnych danych daje organizacjom narzędzia do spełniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
  • Megatrendy technologiczne: Przenoszenie plików stało się bardziej skomplikowane wraz z przyjęciem technologii transformacyjnych. Wielkie zbiory danych, aplikacje chmurowe, sztuczna inteligencja, analizy danych i internet rzeczy (IoT) zyskują na znaczeniu, a jednocześnie kładą nacisk na dużą szybkość i ilość przesyłanych plików. Zarządzane przesyłanie plików oferuje zaawansowane możliwości i obsługę wielu platform, urządzeń mobilnych, aplikacji lub dotychczasowych komponentów infrastruktury IT.
  • Widoczność: Firmy muszą przewidywać czynniki ryzyka, aby minimalizować potencjalne szkody. Widoczność operacyjna przesyłanych plików sprzyja proaktywnemu rozwiązywaniu problemów, takich jak przerwane transfery czy zachowywanie zgodności z umowami SLA.

Kluczowe możliwości efektywnego zarządzanego przesyłania plików

Bezpieczeństwo

Szyfruj transfery wewnętrzne i zewnętrzne transfery oraz dane znajdujące się w ruchu i w spoczynku. Bezpieczne przesyłanie plików z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości, takich jak przerwy w sesji i kontrole protokołu, maksymalizują skuteczność ochrony danych wrażliwych w wielu warstwach.

Uproszczone przesyłanie plików

Umożliwia terminowe i elastyczne przesyłanie danych w związku z różnymi operacjami wykonywanymi na danych. Obsługuje wiele różnych typów plików, takich jak m.in. multimedialne, PDF, wiadomości e-mail, XML czy EDI.

Pełna widoczność

Zapewnia pełne i wieloaspektowe ujęcie informacji o danych w czasie bliskim rzeczywistemu. Przedsiębiorstwa mogą sprawdzać, kto przesyła pliki, które zasoby są współużytkowane i jaka ilość danych przepływa w systemie. Potencjalne problemy, związane na przykład z opóźnionymi i przerwanymi transferami, są widoczne, zanim negatywnie wpłyną na kolejne procesy biznesowe lub staną się przyczyną niedotrzymania warunków umów SLA.

Standardy zgodności

Skuteczne mechanizmy szyfrowania pomagają przedsiębiorstwom unikać niepowodzeń, które mogą skutkować wysokimi grzywnami. Zgodność z przepisami potwierdzają dokładne zapisy kontrolne.

Blogi i zasoby

Cztery kluczowe elementy skutecznego monitorowania i kontrolowania bezpiecznego przesyłania plików

Radykalnie zwiększ bezpieczeństwo, skuteczność nadzoru, jakość i skalowalność operacji przesyłania plików.

Raport firmy Ovum na temat zarządzanego przesyłania plików

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki IBM modernizuje rozwiązania do zarządzanego przesyłania plików w kontekście dynamicznie zmieniających się wymogów biznesowych w sferze IT.

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest proste. Za to przesyłanie plików może takie być

Obejrzyj dostępne na żądanie webinarium i dowiedz się, w jaki sposób poszczególne możliwości zarządzanego przesyłania plików upraszczają cały proces wymiany danych.

Jak skutecznie przesyłać pliki

Każdy potrzebuje widoczności i nadzoru, w szczególności w środowisku MFT. Oto łatwy sposób na mistrzowskie monitorowanie przesyłania plików.

Omówienie konsoli WWW oprogramowania IBM Connect:Direct

Zobacz, w jaki sposób konsola oprogramowanie IBM Connect:Direct zapewnia przesyłanie plików punkt-punkt ze wzmocnionymi zabezpieczeniami w celu zmniejszenia zależności od niepewnego protokołu FTP (File Transfer Protocol).

Rozwiązania do zarządzanego przesyłania plików

Przesyłanie plików w przedsiębiorstwie

Umożliwia w pełni bezpieczne przesyłanie plików z punktu do punktu, ograniczając zależność od zawodnego protokołu FTP.

Widoczność przesyłania plików

Monitoruje newralgiczne wydarzenia w oprogramowaniu do wymiany informacji B2B i infrastrukturze zarządzanego przesyłania plików, przyczyniając się do optymalizacji procesów operacyjnych, obsługi klientów i nadzoru nad środowiskiem B2B.

Nadzór nad przesyłaniem plików

Identyfikuj i kontroluj uprawnienia do licencji na oprogramowanie Connect:Direct, planuj i wdrażaj poprawki oraz aktualizacje, a także zarządzaj konfiguracjami serwerów.

File Gateway

Umożliwia konsolidację wszystkich internetowych transferów plików w ramach pojedynczej, skalowalnej, w pełni zabezpieczonej i zawsze dostępnej bramy brzegowej.

Wdrażanie partnerów

Automatyzuje proces wdrażania, skracając czas i ograniczając zasoby potrzebne do włączenia do systemu nowych partnerów, jednocześnie skutecznie zarządzając kontaktami z istniejącymi partnerami.

Secure File Transfer

Umożliwia bezpieczne udostępnianie i śledzenie wymiany newralgicznych informacji w obrębie przedsiębiorstwa i sieci partnerskiej.