Czym jest zarządzane przesyłanie plików?

Zarządzane przesyłanie plików (Managed File Transfer — MFT) to platforma technologiczna, która umożliwia organizacjom niezawodną wymianę danych elektronicznych między systemami i ludźmi, w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi wymogami. Operacje przenoszenia danych mogą odbywać się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz obejmować różnego rodzaju dane, w tym wrażliwe, chronione przepisami lub o dużych wolumenach. Rozwiązanie dostępne jest w postaci oprogramowania lub usługi.

Zarządzane przesyłanie plików to dużo bardziej niezawodny i skuteczny sposób bezpiecznej wymiany danych i plików. Zdecydowanie wyprzedza inne metody transferu — takie jak protokół przesyłania plików (FTP) czy protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych (HTTP) — pod względem szybkości i wydajności działania.

Dowiedz się, dlaczego protokół FTP może utrudniać bezpieczną komunikację z ludźmi, systemami i danymi mającymi znaczenie dla rozwoju Twojej działalności.

Zapotrzebowanie na rozwiązania do wymiany danych będzie się utrzymywało, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie jest samotną wyspą, a sieci biznesowe nieprzerwanie się rozrastają. Oczekują one wysokiego poziomu usług, który pozwala zapewniać jedynie wyspecjalizowane oprogramowanie.

Stewart Bond, dyrektor ds. badań nad integracją danych i integralnością oprogramowania w IDC¹.

Dlaczego zarządzane przesyłanie plików odgrywa tak dużą rolę?

Działalność przedsiębiorstw opiera się na codziennej wymianie elektronicznych danych plikowych. Z badania przeprowadzonego przez Vanson-Bourne, zrealizowanego pod patronatem IBM, 51 procent integracji typu system-system jest osiągana za pośrednictwem transferów plików². Bez oprogramowania do zarządzanego przesyłania plików wszelkie dane nieustrukturyzowane — od danych kryjących się w raportach, umowach i projektach po informacje o klientach i pracownikach — są narażone na manipulację i utratę. Skuteczny przepływ plików między wewnętrznymi systemami i zewnętrznymi partnerami — w sposób bezpieczny i z pozostawieniem zapisu kontrolnego — decyduje o sukcesie organizacji.

Istnieje szereg powodów, które przemawiają za implementacją w firmie zarządzanego przesyłania plików:

  • Przyrost danych. Dane są wszędzie, a przedsiębiorstwa spotykają się z coraz większymi objętościowo i bardziej zróżnicowanymi plikami niż w przeszłości. Liczba użytkowników współużytkujących pliki wzrosła, podobnie jak liczba punktów końcowych i urządzeń. W miarę jak pliki stają się coraz większe, wydłuża się czas przesyłania ich na globalne odległości. Zarządzane przesyłanie plików umożliwia nadzorowanie transferu plików wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa w sposób niezawodny i zautomatyzowany. Ponadto skraca czas przepływu wielkich zbiorów danych do różnych zakątków świata.
  • Bezpieczeństwo danych. Naruszenia danych o kluczowym znaczeniu i nieudane transfery mogą radykalnie odbić się na zyskach i reputacji przedsiębiorstwa. Zarządzane przesyłanie plików umożliwia realizację proaktywnej strategii bezpieczeństwa, która obejmuje monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz procedury i mechanizmy weryfikacji zabezpieczeń, co pozwala chronić dane zarówno w trakcie przesyłania, jak i w spoczynku.
  • Zgodność z przepisami. Wymagania prawne i branżowe w zakresie ochrony danych — takie jak m.in. standardy Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ustawa HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), przepisy Basel II, ustawa Sarbanes-Oxley Act (SOX) — są zwykle ściśle określone. Prawidłowo skonfigurowany system MFT umożliwia szyfrowanie, przesyłanie, monitorowanie i przechowywanie wrażliwych danych w sposób zgodny z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.
  • Technologiczne megatrendy. Narodziny przełomowych technologii sprawiły, że przenoszenie danych stało się dużo bardziej wymagającym zadaniem. Wielkie zbiory danych, aplikacje chmurowe, sztuczna inteligencja, analizy danych i internet rzeczy (IoT) zyskują na znaczeniu, a jednocześnie kładą nacisk na dużą szybkość i ilość przesyłanych plików. Zarządzane przesyłanie plików oferuje zaawansowane możliwości i obsługę wielu platform, urządzeń mobilnych, aplikacji lub dotychczasowych komponentów infrastruktury IT.
  • Widoczność. Przedsiębiorstwa muszą przewidywać czynniki ryzyka, aby zapobiegać szkodom. Widoczność operacyjna przesyłanych plików sprzyja proaktywnemu rozwiązywaniu problemów, takich jak przerwane transfery czy zachowywanie zgodności z umowami SLA.

Kluczowe możliwości efektywnego zarządzanego przesyłania plików

Podczas wyboru rozwiązania do zarządzanego przesyłania plików weź pod uwagę następujące kwestie:

Uproszczenie przesyłania plików.

Umożliwia terminowe i elastyczne przesyłanie danych w związku z różnymi operacjami wykonywanymi na danych. Obsługuje wiele różnych typów plików, takich jak m.in. multimedialne, PDF, wiadomości e-mail, XML czy EDI.

 

Pełna widoczność.

Zapewnia pełne i wieloaspektowe ujęcie informacji o danych w czasie bliskim rzeczywistemu. Przedsiębiorstwa mogą sprawdzać, kto przesyła pliki, które zasoby są współużytkowane i jaka ilość danych przepływa w systemie. Potencjalne problemy, związane na przykład z opóźnionymi i przerwanymi transferami, są widoczne, zanim negatywnie wpłyną na kolejne procesy biznesowe lub staną się przyczyną niedotrzymania warunków umów SLA.

Zgodność ze standardami.

Skuteczne mechanizmy szyfrowania pomagają przedsiębiorstwom unikać niepowodzeń, które mogą skutkować wysokimi grzywnami. Zgodność z przepisami potwierdzają dokładne zapisy kontrolne.

 

Bezpieczeństwo.

Szyfruj transfery wewnętrzne i zewnętrzne transfery oraz dane znajdujące się w ruchu i w spoczynku. Bezpieczne przesyłanie plików z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości, takich jak przerwy w sesji i kontrole protokołu, maksymalizują skuteczność ochrony danych wrażliwych w wielu warstwach.

Co rozwiązanie do zarządzanego przesyłania plików może zmienić w Twoim łańcuchu dostaw?