Na czym polega zarządzanie zapasami?

Zapasy to towary lub materiały, które przedsiębiorstwo zamierza sprzedać klientom w celu osiągnięcia zysku. Zarządzanie zapasami — newralgiczny element łańcucha dostaw — polega na śledzeniu zasobów od producentów do hurtowni, a następnie od hurtowni do punktów sprzedaży¹. Celem zarządzania zasobami jest dysponowanie właściwym produktem we właściwym miejscu w we właściwym czasie. Wymaga to widoczności zasobów, żeby wiedzieć, kiedy należy złożyć ponowne zamówienie, na jaką ilość i gdzie przechowywać zapasy. Podstawowe etapy zarządzania zasobami to:

Pierwszy krok zarządzania zapasami

Zakup zasobów

Surowce lub komponenty są kupowane i dostarczane do hurtowni.

Drugi krok zarządzania zasobami

Przechowywanie zasobów

Zapasy są przechowywane do momentu, gdy staną się potrzebne. Surowce zostają przeniesione do zakładów produkcyjnych. Tam powstają z nich gotowe towary, które następnie wracają do magazynów i oczekują na wysyłkę.

 
Trzeci krok zarządzania zapasami

Czerpanie zysków z zasobów

Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży jest ściśle kontrolowana. Gotowe towary wykorzystuje się w celu realizacji zamówień. Następuje wysyłka produktów do klientów.

Trzy powody, dla których warto zadbać o lepszy widok zasobów

Czym jest widoczność zasobów?

Działania podejmowane w ramach wielokanałowej realizacji zamówień zwykle obejmują zapasy rozproszone w wielu miejscach w obrębie całego łańcucha dostaw. Widoczność zasobów to wiedza o tym, jakimi zasobami się dysponuje i gdzie się one znajdują. Przedsiębiorstwa potrzebują dokładnego ujęcia zasobów, żeby gwarantować realizację zamówień klientów, skracać łączny czas dostawy, a także niwelować sytuacje, w których brakuje towaru, dochodzi do sprzedaży ponad posiadany zapas lub pojawia się konieczność obniżenia cen.

 

Dlaczego zarządzanie zapasami jest takie ważne?

Zapasy mogą stanowić najważniejsze aktywa przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami to punkt, w którym krzyżują się wszystkie elementy łańcucha dostaw. Niedostateczna ilość zasobów, gdy są potrzebne, może powodować niezadowolenie klientów. Jeśli jednak zasobów jest dużo, to zarządzaniu nimi towarzyszą swoiste komplikacje — związane z kosztem ich przechowywania i ubezpieczania, a także ryzykiem zepsucia, kradzieży bądź uszkodzenia. Przedsiębiorstwa, które realizują złożone łańcuchy dostaw i procesy produkcyjne, powinny zachowywać idealną równowagę, tak aby nie dysponować ani zbyt małą, ani zbyt dużą ilością zasobów.

 

Czym jest system zarządzania zasobami?

Arkusze kalkulacyjne i konieczność ręcznego przeliczania poziomów zapasów czy składania zamówienia zostały wyparte przez zaawansowane oprogramowanie do śledzenia zasobów. System zarządzania zasobami upraszcza proces zamawiania, przechowywania i wykorzystywania zasobów, automatyzując wszystkie etapy produkcji, zarządzanie działalnością, prognozowanie popytu i księgowość.

Przyszłość zarządzania zasobami

Globalizacja, nowe technologie i świadomi konsumenci — oto czynniki, które zmieniają sposób zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach. Uczestnicy łańcucha dostaw będą wykorzystywać technologie zapewniające informacje o tym, jak zwiększać efektywność łańcucha dostaw. Będą przewidywać anomalie w kosztach i wydajności logistyki, jeszcze zanim takowe wystąpią. A wyciągnięte z analiz wnioski podpowiedzą, w których obszarach automatyzacja przyniesie największe korzyści². Przedstawiamy technologie, które w przyszłości będą odmieniać oblicze zarządzania zasobami:

Sztuczna inteligencja

Inteligentna, samokorygująca się technologia AI pozwoli na dokładniejsze monitorowanie zasobów i ograniczanie strat materiału.

Internet rzeczy

Dane z czujników internetu rzeczy (IoT) zapewnią wgląd w informacje o lokalizacji i statusie zasobu.

Łańcuch bloków

Rozproszone podmioty będą ze sobą połączone za pomocą ujednoliconego i niezmiennego rekordu wszystkich transakcji.

Inteligentne zarządzanie zamówieniami

Łańcuchy dostaw będą zapewniały maksymalną widoczność zasobów dzięki skuteczniejszemu prognozowaniu popytu i jeszcze większemu stopniowi automatyzacji.

Przetwarzanie kwantowe

Bezprecedensowa moc obliczeniowa pozwoli rozwiązać wcześniej nierozwiązywalne problemy.

Poznaj pięć trendów, które będą kształtować łańcuch dostaw w przyszłości.

Najważniejsze aspekty skutecznego zarządzania zasobami

Śledzenie zasobów

Śledzenie zasobów
Dokładne informacje o tym, gdzie w całym łańcuchu dostaw znajduje się dany zasób

Zarządzanie lokalizacją

Zarządzanie lokalizacją
Przenoszenie produktów do miejsc, w których są warte najwięcej

Zakupy

Zakupy
Tworzenie zleceń zakupu i zarządzanie nimi
 

Zarządzanie zamówieniami

Zarządzanie zamówieniami
Ustalanie cen, wysyłanie ofert, śledzenie zamówień i zarządzanie zwrotami

Sprawozdawczość i analizy

Sprawozdawczość i analizy
Ocenianie wzorców w procesach w celu prognozowania zapotrzebowania i sprzedaży w przyszłości

Dostawa

Dostawa
Automatyzacja wysyłki w celu ograniczenia błędów, takich jak spóźnienia czy nieprawidłowe opakowania

Źródło

1. „Inventory management”, Margaret Rouse, Tech Target, październik 2017

2. „Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertainty”, Ashutosh Dekhne, Greg Hastings, John Murnane i Florian Neuhaus, McKinsey & Company, kwiecień 2019