Jakie komponenty obejmuje zarządzanie usługami w terenie?

Zarządzanie usługami w terenie obejmuje zwykle delegowanie pracowników lub wykonawców do lokalizacji poza siedzibą przedsiębiorstwa w celu instalacji, konserwacji lub naprawy sprzętu, systemów lub zasobów. Menedżerowie ds. usług terenowych nadzorują zasoby organizacji oddelegowane do pracy w terenie i koordynują pracę wykonawców, którzy dostarczają klientom fachowych, specjalistycznych lub niestandardowych usług.

Czynności związane z zarządzaniem usługami w terenie obejmują:

  • Planowanie usług w terenie — proces opracowywania harmonogramów pracowników oraz wyznaczania terminów rozpoczęcia realizacji usług i oczekiwanych terminów zakończenia prac.
  • Zarządzanie delegowaniem prac w terenie — proces polegający na koordynowaniu przydziału zadań w sytuacji, gdy pracownik serwisu lub specjalista ds. usług w terenie ma być oddelegowany do wykonania zlecenia.
  • Zarządzanie zleceniami pracy — proces przypisywania i śledzenia zleceń pracy, od momentu ich utworzenia, poprzez etap realizacji, po wystawienie faktury dla klienta.
  • Zarządzanie zapasami — proces śledzenia części i zasobów, w tym transferu produktów, zużycia, korekt itp.
  • Zarządzanie umowami dotyczącymi usług w terenie — proces zarządzania umowami z klientami i weryfikowania, czy zostały spełnione warunki umów dotyczących poziomu usług (SLA).

Korzyści z zarządzania usługami w terenie

Skuteczne rozwiązania do zarządzania usługami w terenie integrują dane z systemów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie z pozyskiwanymi zdalnie danymi terenowymi — w tym z internetu rzeczy oraz urządzeń przenośnych — i stanowią pomoc dla firmy w zarządzaniu zasobami.

Korzyści wynikające z zarządzania usługami w terenie to:

  • Zwiększenie czasu dostępności: zidentyfikuj niezbędne naprawy na wczesnym etapie cyklu życia zasobów w celu zapewnienia ich nieprzerwanego działania, wysokiej wydajności i krótszych okresów przestoju.
  • Skrócenie średniego czasu naprawy i zwiększenie liczby problemów rozwiązanych przy pierwszym kontakcie: upewnij się, że do zadania przypisany jest odpowiedni technik i udostępnij mu właściwe dane w odpowiednim czasie przy użyciu pojedynczej platformy.
  • Ułatwienie pracy technikom w terenie: zapewnij technikom pomoc zdalną i funkcje mobilne, które pomogą im przestrzegać zasad bezpieczeństwa, działać zgodnie z wytycznymi, rozwiązywać problemy i efektywnie wykonywać zadania.
  • Zmniejszenie kosztów usług w terenie: korzystaj z danych i wniosków w celu realizacji zadań konserwacyjnych we właściwym czasie oraz w najbardziej skuteczny i efektywny sposób.
  • Zwiększenie zadowolenia klientów: dowiedz się, czy technicy spełniają oczekiwania klientów i szybko reaguj na problemy lub niespodziewane opóźnienia.

Wyzwania związane z zarządzaniem usługami w terenie

Liderzy usług konserwacyjnych stoją przed wieloma wyzwaniami, w tym dotyczącymi przyciągania i utrzymywania talentów w warunkach zmniejszającej się puli specjalistów, nieodpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników, rosnących kosztów operacyjnych, braku technologii do zarządzania złożonymi zasobami oraz zwiększających się potrzeb dotyczących usług. Kluczem do zarządzania tymi wyzwaniami jest oprogramowanie, które może zautomatyzować niektóre zadania, aby zmniejszyć obciążenie pracowników, poprawić transfer wiedzy i zapewnić możliwości, które wspierają techników w terenie.

Technicy pracujący w terenie stawiają czoła wyzwaniom, takim jak: planowanie konfliktów, możliwość uzyskiwania istotnych danych, niewłaściwe komunikowanie o zadaniach, a także konieczność odbywania ponownych wizyt. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest udostępnienie w telefonach i na tabletach większej liczby podstawowych funkcji systemu CMMS, w tym możliwości przeglądania historii konserwacji zasobów, dostępu do szczegółowych specyfikacji technicznych oraz danych lokalizacji GIS, sprawdzania informacji o zleceniu, rozliczania procesów i komunikowania się w czasie rzeczywistym.

Ponadto, wiele firm wdraża kilka odrębnych rozwiązań i ma do dyspozycji wiele narzędzi, które ze sobą nie współpracują. Aby zarządzanie usługami w terenie przebiegało sprawnie, kluczowe jest posiadanie spójnych, zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań, które są łatwe w obsłudze dla zespołów terenowych, a także udostępniają panele kontrolne zapewniające widoczność wszystkich zasobów przedsiębiorstwa.


Czym jest oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie?

Oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie pomaga firmom w zarządzaniu wszystkimi zasobami zaangażowanymi w działania związane z zarządzaniem usługami w terenie. Może pomóc menedżerom i technikom przetwarzać zlecenia pracy, automatyzować planowanie i przydział zleceń, śledzić zadania serwisowe oraz naprawcze, zarządzać umowami o świadczenie usług klienta, zbierać płatności itp.

Możliwości zarządzania usługami w terenie są udostępniane przez różne rodzaje oprogramowania i rozwiązań.

 

Oprogramowanie mobilne do zarządzania usługami w terenie

Chmura i funkcje mobilne oferowane przez niektóre rodzaje oprogramowania do zarządzania usługami w terenie zapewniają komunikację w czasie rzeczywistym oraz dają technikom dostęp do ważnych informacji i wsparcia podczas pracy w terenie. Dzięki funkcjom mobilnym technicy pracujący w terenie mogą przechwytywać obrazy na swoich urządzeniach i uzyskiwać dostęp do danych ze zdalnych zasobów i cyfrowych bliźniaków w celu dokonania oceny podstawowych przyczyn problemów. Mogą one również rozszerzyć współpracę z funkcjami AI i AR, które stają się bardziej powszechne.

 

Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) pomaga firmom utrzymywać i kontrolować swoje zasoby oraz sprzęt operacyjny, zarówno poza firmą, jak i na jej obszarze. Dzięki centralizacji informacji o zasobach i wdrożeniu zdalnego monitorowania oraz analiz opartych na AI, menedżerowie ds. konserwacji mogą zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty operacyjne.

 

System zarządzania zapasami

System zarządzania zapasami pomaga firmom zoptymalizować ich gospodarkę magazynową w obszarze konserwacji, napraw i remontów (MRO). Może on zapewnić dokładny, szczegółowy wgląd w wydajność zasobów MRO przy jednoczesnym dostarczaniu zoptymalizowanych rekomendacji dla stanów magazynowych i poziomów ponownych zamówień każdej pozycji magazynowej.


Aplikacje branżowe do zarządzania usługami w terenie

Produkcja

Technicy są zwykle wysyłani do prewencyjnych lub predykcyjnych konserwacji i napraw sprzętu w ramach gwarancji w różnych sektorach, takich jak: motoryzacja, lotnictwo, obronność, elektronika, produkty przemysłowe, produkty konsumenckie itp.

Transport

Pracownicy serwisu muszą mieć dostęp do szczegółowych informacji na temat zasobów i zapasów, w tym do zarządzania paliwem, dzienników kierowców, części zamiennych, harmonogramów stanowisk naprawczych i innych danych, które mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania ruchu kolejowego, drogowego i lotniczego.

Energetyka i usługi komunalne

Technicy muszą wziąć pod uwagę informacje geoprzestrzenne uzyskiwane na podstawie zasobów zdalnych, a jednocześnie uwzględnić złożone wymogi dotyczące planowania zespołu w przypadku zleceń pracy o dużej złożoności, w których kluczowy jest czas realizacji.

Ropa i gaz

W tych branżach nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, niezawodność, zgodność z normami i wydajność. Firmy mogą zmniejszyć koszty poprzez standaryzację i usprawnienie praktyk serwisowych w ramach usług w terenie.


Przyszłość zarządzania usługami w terenie

Wraz ze wzrostem złożoności zasobów transformacji musi podlegać także sposób, w jaki firmy zarządzają operacjami w ramach usług w terenie. Przyszłość zarządzania usługami w terenie będzie skupiać się na rozszerzeniu możliwości działania połączonych zespołów techników, którzy dysponują dostępem do każdego zasobu, w każdej chwili, w dowolnym miejscu i w każdej chmurze.

Technicy serwisowi w terenie będą korzystać z rozwiązań, które dostarczą istotnych spostrzeżeń uzyskanych z urządzeń internetu rzeczy dotyczących tego, w jaki sposób i kiedy sprzęt powinien być serwisowany. Zwiększą swoją produktywność dzięki automatyzacji, możliwościom mobilnym oraz wsparciu ze strony AI. Dostęp do usług cyfrowych w chmurze wpłynie również pozytywnie na stopień zadowolenia klientów.

W przyszłości technologie te będą nadal przekształcać sposób zarządzania usługami w terenie.

Automatyzacja usług w terenie

Oparta na sztucznej inteligencji zautomatyzowana optymalizacja harmonogramu pomoże dyspozytorom skuteczniej rozwiązywać problemy oraz poprawi jakość i produktywność zasobów w terenie.

AI w zarządzaniu usługami w terenie

W miarę rozwoju technologii, sztuczna inteligencja stanie się uzupełnieniem umiejętności techników i procesu ich szkolenia dzięki wykorzystaniu analiz niekończących się zasobów nowych i historycznych danych.

Usługi w terenie a internet rzeczy

Konserwacja predykcyjna oparta na danych uzyskanych z urządzeń internetu rzeczy i rozwiązywanie problemów oparte na rzeczywistości rozszerzonej (AR) umożliwią ograniczenie działań konserwacyjnych dotyczących sprzętu i zasobów.

Zarządzanie usługami w terenie w chmurze

Chmura hybrydowa umożliwi korzystanie ze zintegrowanych i nieskończenie skalowalnych platform operacyjnych, które łączą dane i wiedzę organizacji, ich partnerów i klientów.

Zasoby

Czym jest CMMS?

CMMS (skrót od skomputeryzowanego systemu zarządzania serwisowaniem) to oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami, planowanie serwisowania i śledzenie zleceń pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska pracy techników

Dowiedz się, w jaki sposób technologie, takie jak urządzenia noszalne, czujniki i przemysłowe urządzenia internetu rzeczy, są bezpieczniejsze dla techników, jednocześnie umożliwiając im efektywniejszą realizację zadań.

Czym jest EAM?

EAM (skrót od zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) to kombinacja oprogramowania, systemów i usług wykorzystywanych do serwisowania, kontrolowania i optymalizowania jakości zasobów operacyjnych.

Rozwiązania IBM

Mobilne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Inteligentne mobilne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (EAM) umożliwia połączonym zespołom techników zarządzanie dowolnym zasobem, w każdej chwili i w dowolnym miejscu.

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Inteligentne zarządzanie zasobami, monitorowanie, konserwacja predykcyjna i niezawodność operacji w ramach usług w terenie dostępne na jednej platformie.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Przekształć dane w praktyczne wnioski, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Potraktuj zgodność z wymogami jako podstawowe kryterium bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwiej zidentyfikujesz i wyeliminujesz zagrożenia.