Na czym polega zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (EAM) to kombinacja oprogramowania, systemów i usług wykorzystywanych do obsługi i kontrolowania zasobów oraz urządzeń operacyjnych. Celem jest optymalizacja jakości i wykorzystania zasobów w całym ich cyklu życia, zwiększenie dostępności oraz obniżenie kosztów operacyjnych.

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa obejmuje zarządzanie pracą, serwisowanie zasobów, planowanie i układanie harmonogramów, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS).

W epoce internetu rzeczy — gdzie wszystko, od zaworów po pojazdy, jest połączone z czujnikami i systemami — użytkownicy wdrażają zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję do rozwiązań EAM. Dane zgromadzone z inteligentnych zasobów są analizowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Otrzymane informacje pomagają zespołom serwisowym podejmować lepsze decyzje, zwiększać wydajność, przeprowadzać serwisowanie prewencyjne i maksymalizować inwestycje w zasoby fizyczne.


Czym różni się EAM od CMMS?

EAM jest często związany ze skomputeryzowanym systemem zarządzania serwisowaniem (CMMS), ale bliższa analiza pokazuje, że EAM różni się od CMMS. CMMS może być jednym z aspektów EAM. Skupia się na centralizowaniu informacji ułatwiających i automatyzujących procesy zarządzania serwisowaniem. EAM to rozwiązanie do zarządzania cyklem życia zasobów, które obejmuje wydajność zasobów od nabycia do utylizacji.


Dlaczego zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie jest takie ważne?

EAM jest ważne, ponieważ pomaga organizacjom śledzić, oceniać i optymalizować jakość oraz niezawodność zasobów, a także zarządzać nimi. Organizacje wszelkiego rodzaju posiadają setki, tysiące, a nawet miliony zasobów. To oznacza, że intensywnie wykorzystują zasoby.

Zasoby mają różne kształty i rozmiary — tory kolejowe, rurociągi, urządzenia produkcyjne, floty transportowe, wiatraki — i obejmują praktycznie każdy sprzęt potrzebny do podtrzymania produkcji, usług i operacji. Sprawdzone metody EAM pomagają zespołom serwisowym zyskać większą kontrolę nad złożonymi środowiskami, aby wykonywać następujące zadania:

  • Centralizowanie informacji o zasobach: CMMS, jako część EAM, informuje menedżerów serwisowania, gdzie znajduje się zasób, czego potrzebuje, kto powinien nad nim pracować i kiedy. Automatyzuje przepływy pracy zarządzania kluczowymi zasobami oraz umożliwia do nich dostęp i kontrolę nad nimi.
  • Rozwiązywanie problemów przed ich wystąpieniem: oprogramowanie do zarządzania zasobami obsługuje funkcje serwisowania prewencyjnego, aby urządzenia działały stabilnie i bez przerw. Pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami i rozwiązywaniu problemów, zanim zakłócą produkcję.
  • Inteligentniejsze monitorowanie zasobów: zdalne monitorowanie oparte na sztucznej inteligencji dostarcza użytecznych informacji na temat bieżących i oczekiwanych stanów zasobów. Agreguje dane ze wszystkich działów i rozproszonych zbiorów danych, przez co alerty mogą być dokładniejsze i rzadsze, a decyzje — lepsze.
  • Maksymalizacja wykorzystania zasobów: dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym zebrane z urządzeń internetu rzeczy oraz narzędzi analitycznych i diagnostycznych pomagają zwiększyć dostępność, niezawodność i zdatność do użytku zasobów fizycznych.
  • Zarządzanie starzejącymi się zasobami i infrastrukturą: cykle życia urządzeń są rozszerzane dzięki bardziej świadomym strategiom serwisowania oraz przez wdrażanie zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych w celu poprawy zwrotu z inwestycji.
  • Podwyższanie poziomu zarządzania serwisowaniem: internet rzeczy, sztuczna inteligencja i analiza rozszerzają możliwości serwisowania urządzeń. Śledzenie zasobów spełnia coraz bardziej złożone wymagania w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Konsolidacja aplikacji operacyjnych: EAM pomaga ustanowić jeden system technologiczny do zarządzania wszystkimi typami zasobów. Procesy są ujednolicane i standaryzowane dla szerokich funkcji zasobów w całym przedsiębiorstwie.

CHS przechodzi z prewencyjnego na predykcyjne rozwiązanie EAM

John Myers z firmy CHS, Inc. od ponad 20 lat korzysta z IBM Maximo® i był świadkiem przejścia na serwisowanie predykcyjne. Dowiedz się, dlaczego dzięki chmurze i internetowi rzeczy wciąż dostrzega nowe możliwości w pracy z Maximo.

 

Najważniejsze cechy i funkcje skutecznego rozwiązania EAM

Zarządzanie pracą

Centralnie zarządzaj planowanymi i nieplanowanymi zadaniami, od początkowego zlecenia po jego ukończenie wraz z rejestrowaniem wartości rzeczywistych.

Etapy serwisowania

Przejście z naprawy (przeprowadzania napraw po wystąpieniu problemu) na serwis prewencyjny (zaplanowane naprawy) i serwis predykcyjny (przeprowadzania napraw, gdy dane wskazują na zbliżającą się awarię).

Planowanie

Graficznie wyświetlaj zlecenia pracy i harmonogramy serwisu prewencyjnego na wykresie Gantta. Intuicyjnie zarządzaj zleceniami pracy, aby pomóc dyspozytorom nadzorować zależności między zadaniami i pracą.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zasoby i materiały wykorzystywane do ich serwisowania są częścią łańcucha dostaw. Skuteczne rozwiązania powinny uwzględniać technologie internetu rzeczy, które pomagają zintegrować EAM z systemami zarządzania łańcuchem dostaw.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dokumentuj i zgłaszaj obawy dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zmniejszaj ryzyko przez korzystanie z analizy incydentów, możliwości śledzenia działań korygujących i zarządzania zmianami procesu.

Mobilność

Osiągaj więcej — od odczytywania liczników przez przechwytywanie podpisów elektronicznych po korzystanie z kodów kreskowych i RFID. Użyj funkcji smartfonów, takich jak zdjęcia czy zamiana głosu na tekst, aby przechwytywać informacje i dostarczać narzędzia i dokumentację oraz ułatwiać współpracę.

Analizy

Przeprowadzaj rozszerzone analizy, często oparte na sztucznej inteligencji, aby zdobywać cenne informacje operacyjne. Za pomocą modeli optymalizacji wykorzystania można zautomatyzować procesy planowania i zarządzania pracą w oparciu o analizę.

Chmura

Wykorzystaj oprogramowanie jako usługę, wdrażanie w chmurze lub wdrażanie w chmurze hybrydowej w celu kontrolowania kosztów, poprawy elastyczności systemu i zmniejszenia zależności od infrastruktury IT.

EAM i oprogramowanie jako usługa

Przyszłość EAM znajduje się w chmurze. EAM w modelu oprogramowania jako usługi hostowanej w chmurze oferuje elastyczność pozwalającą rozszerzać i zawężać zakres działania w zależności od wymagań związanych z danymi. Użytkownicy płacą tylko za zasoby danych, których potrzebują. Oprogramowanie jako usługa wymaga znacznie mniejszej ingerencji i wsparcia ze strony informatyków niż rozwiązania lokalne. W związku z tym koszty związane ze środowiskiem informatycznym maleją, co pozwala zwiększyć wydatki na działalność operacyjną i zasoby.

Aktualizacje są wykonywane przez dostawców usług w chmurze, więc zawsze masz dostęp do najnowszych wersji i funkcjonalności. Oprócz tego oprogramowanie jako usługa pozwala szybciej integrować nowe technologie przy mniejszym ryzyku.

 

Zastosowania i branże

Energetyka i usługi komunalne

Przesył i dystrybucja wody, ścieków, gazu i energii elektrycznej wymaga zasobów liniowych, takich jak rurociągi czy linie energetyczne. Te systemy muszą też obsługiwać złożone planowanie załogi i uwzględniać informacje geoprzestrzenne ze zdalnych zasobów.

 

Przemysł chemiczny, naftowy i górniczy

Branże te kładą nacisk na integrację bezpieczeństwa, niezawodności, zgodności z przepisami i wydajności z przepływami pracy. Systemy EAM są niezbędne w celu zmniejszenia kosztów przez standaryzację i poprawę praktyk serwisowania oraz wspieranie współpracy.

 

Produkcja

Produkcja obejmuje szereg sektorów: motoryzację, przemysł lotniczy, przemysł zbrojeniowy, elektronikę, produkty przemysłowe, artykuły konsumpcyjne itd. W tych branżach systemy EAM stają się częścią ogólnych metodologii zarządzania procesami, takich jak Lean Six Sigma, i uzupełniają wymagania dotyczące zarządzania cyklem życia produktu.

 

Transport

Celem tych aplikacji jest udostępnianie szczegółowych informacji na temat zasobów, które umożliwiają działanie usługi lub funkcji logistycznej. Zarządzanie paliwem, dziennikami kierowcy, częściami zamiennymi, harmonogramem i innymi danymi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ruchu kolejowego, drogowego i lotniczego.

 

Sektor biomedyczny

Te systemy monitorują, śledzą i kontrolują urządzenia, pomieszczenia oraz zasoby mobilne. Zarządzanie standardami, możliwością śledzenia i podpisami elektronicznymi jest kluczowe. Pakiety dokumentacji są używane do spełniania skomplikowanych wymagań formalnych i sprawdzania ich poprawności.

 

Służba zdrowia

Rozwiązania EAM do ochrony zdrowia muszą zarządzać złożonymi relacjami między gotowością wykorzystania pomieszczeń i urządzeń. Śledzą i lokalizują kluczowe zasoby, monitorują warunki infrastruktury, spełniają wymogi sprawozdawcze i integrują się z operacyjnymi systemami dostarczającymi informacji o zdrowiu.

Energetyka jądrowa

Organizacje z sektora energetyki jądrowej kładą nacisk na zarządzanie pracą i zasobami w celu wspierania regulacji poprzez szczegółowe zarządzanie stanem, przepływy pracy, eskalacje i podpisy elektroniczne. Rozwiązania obejmują rygorystyczną zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

EAM optymalizuje operacje w różnych branżach

Zobacz, dlaczego liderzy branży intensywnie wykorzystujących zasoby stawiają na IBM Maximo.

Przykładowe wdrożenia

Cheniere

Skraplanie gazu ziemnego zależy od tysięcy czynników. Producent gazu Cheniere wykorzystuje rozwiązania EAM, by przejść na serwis predykcyjny, dostosować serwisowanie do wymagań zasobów i przedłużyć żywotność zasobów.

 

Port lotniczy Amsterdam-Schiphol

Unikanie opóźnień wynikających z awarii sprzętu jest bardzo ważne w działalności lotniska. Lotnisko Schiphol wdrożyło mobilne rozwiązanie EAM, które automatycznie priorytetyzuje incydenty i umożliwia skuteczne reagowanie.

 

Oil Spill Response Limited (OSRL)

Aby przygotować się na wycieki ropy naftowej, OSRL zarządza przepływami pracy i zasobami na całym świecie. Może śledzić zasoby w celu serwisowania, bardziej wydajnie wybierać urządzenia i automatyzować dokumentację celną w celu przyspieszenia wdrażania.

 

Zasoby

Akademia Maximo

Uzyskuj istotne informacje na potrzeby inteligentnego serwisowania zasobów i operacji.

 

Blog na temat zarządzania zasobami

Uzyskuj najnowsze wiadomości, opinie, informacje o wydarzeniach i wiele więcej.

 

 

Demo

Zapoznaj się z przeglądem pakietu IBM Maximo Application Suite.

Rozwiązania IBM

IBM Maximo Application Suite

Dzięki dostępowi do rozwiązań CMMS i EAM oraz aplikacji do zarządzania wydajnością zasobów zespoły z całego przedsiębiorstwa mogą ze sobą współpracować, ujednolicać operacje i utrzymywać ciągłość biznesową firmy — nawet w przypadku zakłóceń lub szybko zmieniających się warunków.

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Zarządzaj zasobami wysokiego poziomu za pomocą sztucznej inteligencji i analizy w celu optymalizacji wydajności, rozszerzania cyklu życia zasobów oraz ograniczania przestojów i kosztów operacyjnych.

Mobilne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Zwiększaj możliwości współpracujących techników za pomocą inteligentnego i mobilnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) pozwalającego zarządzać dowolnymi zasobami w każdej chwili i w dowolnym miejscu.

Zdalne monitorowanie

Korzystaj z zaawansowanego, zdalnego, opartego na sztucznej inteligencji monitorowania zasobami w skali przedsiębiorstwa. Udostępniaj liderom niezbędne informacje, aby mogli pewnie podejmować decyzje i wspierać cyfrową rewolucję.

Konserwacja predykcyjna

Nie ograniczaj się do zaplanowanej konserwacji i zapewniaj niezawodność zasobów, wykorzystując informacje pozyskiwane z danych i analiz operacyjnych na potrzeby tworzenia harmonogramów konserwacji.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Zmieniaj dane w użyteczne informacje, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Umieść zgodność z przepisami w centrum strategii bezpieczeństwa, aby ułatwić identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń.