Czym jest wieża kontroli dla łańcucha dostaw?

Wieża kontroli łańcucha dostaw jest tradycyjnie definiowana jako połączony, spersonalizowany panel kontrolny zawierający dane, kluczowe metryki biznesowe i informacje o zdarzeniach z całego łańcucha dostaw. Wieża kontroli łańcucha dostaw umożliwia organizacjom zrozumienie pełnego znaczenia kluczowych problemów, nadawanie im priorytetów i rozwiązywanie ich w czasie rzeczywistym.

Na menedżerach ds. łańcucha dostaw ciąży ogromna odpowiedzialność — ich zadaniem jest dostarczanie klientom tego, czego potrzebują, w dogodnym dla nich miejscu i czasie, przy jednoczesnej optymalizacji działań i zapewnianiu oszczędności. Jest to szczególnie trudne w obecnych czasach — z uwagi na nieprzewidywalne, a zarazem nieuniknione przestoje i inne problemy.

Inteligentna wieża kontroli zapewnia kompleksową widoczność łańcucha dostaw — w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych. Wykorzystuje też zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, by wspomóc integrację odseparowanych źródeł danych, ograniczyć lub wyeliminować procesy przeprowadzane ręcznie oraz zapewniać dostęp do wartościowych spostrzeżeń w czasie rzeczywistym.  Inteligentna wieża kontroli umożliwia współpracę zespołów i partnerów oraz gromadzenie najważniejszych dla organizacji informacji w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu podejmowania decyzji i szybszego osiągania wyników. Przede wszystkim jednak pomaga przewidywać przestoje, zwiększać odporność, zarządzać wyjątkami i reagować na nieplanowane zdarzenia.

Kluczowe funkcje i korzyści

Wieże kontroli łańcucha dostaw od IBM oferują następujące korzyści:

Widoczność

Zapewnij pełną widoczność całego łańcucha dostaw dzięki wieży kontroli, która koreluje dane z odizolowanych systemów z informacjami o zdarzeniach zewnętrznych, i dowiaduj się o potencjalnych przestojach — wszystko to z poziomu spersonalizowanych paneli kontrolnych, które pozwalają również na zarządzanie wyjątkami.

Przewidywanie

Usprawnij proces przewidywania przestojów i wzmocnij odporność dzięki inteligentnym alertom i wartościowym analizom w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci odpowiednio reagować na zdarzenia i ocenić ich wpływ na klientów.

Działanie

Zapewnij sprawną współpracę i zarządzanie wyjątkami w całym łańcuchu dostaw dzięki mechanizmom i cyfrowym podręcznikom opartym na sztucznej inteligencji, które — w połączeniu z aplikacjami dla łańcucha dostaw — pomogą Ci szybko reagować na nieoczekiwane zdarzenia i doskonalić procesy w celu osiągania zakładanych wskaźników wydajności.

Korzyści

  • Skrócenie czasu przeznaczonego na łagodzenie skutków przestojów z dni do godzin
  • O 95% sprawniejsze rozwiązywanie powtarzających się problemów dotyczących łańcucha dostaw
  • Rozpoczęcie pracy już w ciągu sześciu tygodni, aby przyspieszyć osiąganie korzyści

 

 

 

Jak dedykowana wieża kontroli może pomóc osiągnąć kompleksową widoczność?

Wydarzenia, które miały miejsce w 2020 roku, udowodniły, jak ważne jest zwiększenie odporności globalnych łańcuchów dostaw. Powracające do normalnej działalności przedsiębiorstwa codziennie stawiają czoła wyzwaniom dotyczącym łańcucha dostaw i realizacji zamówień, a ciągłe zakłócenia w sferze podaży i popytu stanowią dla nich dodatkowe utrudnienie.

Szybkość działania nigdy jeszcze nie była tak istotna. Aby efektywnie reagować na zdarzenia, przedsiębiorstwa potrzebują analiz dokonywanych w czasie rzeczywistym i praktycznych rekomendacji, które pomogą ograniczyć ryzyko oraz zniwelować skutki przestojów.

W tym celu najlepiej sprawdzą się dedykowane wieże kontroli zaprojektowane z myślą o optymalizacji podstawowych funkcji łańcucha dostaw. Na przykład dedykowana wieża kontroli zasobów może dostarczyć istotne wyniki analiz w czasie rzeczywistym, by pomóc w wydajnym zarządzaniu zasobami.

Wieża kontroli zasobów w łańcuchu dostaw korzystająca z mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zapewnia pełną widoczność odseparowanych zasobów i rozproszonych systemów — od dostępności surowców przez zamówienia aż po transport produktów.

W czasie rzeczywistym zapewnia wgląd w precyzyjne informacje o dostępności i czasie dostawy zasobów. Usprawnia tym samym proces podejmowania decyzji i poprawia osiągane wyniki. Jest to nieoceniona pomoc nie tylko w przewidywaniu możliwych przestojów i potencjalnych problemów, ale i w określaniu ich wpływu na całe przedsiębiorstwo oraz szybkim reagowaniu.

W jaki sposób wykorzystuje się wieże kontroli zasobów?

Wieże kontroli zasobów znajdują zastosowanie w organizacjach z różnych sektorów. Oferują inteligentne analizy, zapewniając wgląd w zasoby oraz możliwość zarządzania nimi w bardziej efektywny sposób, dostosowany do faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania.

Służba zdrowia

Szpitale tracą nawet 10% wartości magazynowej z powodu utraty lub niewłaściwego ulokowania zasobów. Chroń inwestycje związane z zasobami, zwiększ wydajność oraz jakość opieki zdrowotnej, zapewniając dostęp do sprzętu ratującego życie i innych kluczowych zasobów — we właściwym miejscu i czasie.

Przemysł spożywczy

Zarządzaj ogromnym popytem i zapewnij dostępność produktów dzięki monitorowaniu i łagodzeniu skutków rosnącej liczby potencjalnych przestojów. Wykorzystaj kompleksowy wgląd w łańcuch dostaw obejmujący magazyny, sklepy oraz dostawy i zyskaj pewność, że nigdy nie zabraknie Ci towaru.

Przemysł

Spełniaj wymogi umów SLA, jednocześnie zmniejszając ilość magazynowanych zasobów. Zapewnij widoczność części serwisowych i zasobów, wykorzystując identyfikatory SKU oraz informacje o lokalizacji w systemie ERP i innych systemach, aby mieć pewność, że kluczowe produkty pozostają do dyspozycji klientów.

W czasach, gdy przedsiębiorstwa wznawiają działalność, kompleksowa widoczność zasobów staje się kluczowa

Opisy osiągnięć klientów — Lenovo

Wizualizacja, monitorowanie i pozyskiwanie spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Bobby Bernard, dyrektor ds. zakupów międzynarodowych i łańcucha dostaw w firmie Lenovo, wyjaśnia, jak oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do zarządzania ryzykiem pomogły skrócić czas reakcji na przestoje w łańcuchu dostaw z dni do zaledwie minut.

Dowiedz się, jak Lenovo buduje inteligentne rozwiązania do centralnego nadzoru pełniące rolę wież kontroli.

Wykonaj następny krok

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertem, który pomoże Ci wykorzystać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do budowania inteligentnego łańcucha dostaw.