Czym jest integracja B2B?

Integracja B2B polega na automatyzacji procesów i komunikacji biznesowej między co najmniej dwiema organizacjami. Umożliwia im efektywne prowadzenie działalności i wymiany handlowej z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi dzięki automatyzacji kluczowych procesów biznesowych. Oprogramowanie do integracji B2B udostępnia architekturę niezbędną do cyfryzacji informacji i szybkiego kierowania ich przez ekosystem handlowy organizacji.

 

Czym jest platforma do integracji B2B?

Platforma do integracji B2B pomaga firmom zintegrować wszystkie złożone procesy B2B i elektronicznej wymiany danych (EDI) w ramach swoich wspólnot partnerskich, z użyciem pojedynczej bramy. Platforma gromadzi dane z aplikacji źródłowych, przekształca dane do zestandaryzowanych formatów, a następnie wysyła dokumenty do partnera handlowego przy użyciu odpowiedniego protokołu transportowego. Oprogramowanie do integracji B2B jest dostępne do użytku w środowisku lokalnym, ale do usług integracyjnych można również uzyskać dostęp za pośrednictwem usług w chmurze.


Dlaczego integracja B2B jest ważna?

Cyfryzacja sprawia, że oczekiwania partnerów i klientów są coraz większe. Organizacje przekonują się, że powolne, nieefektywne i podatne na błędy przetwarzanie informacji w sposób ręczny nie sprawdza się w świecie, którym rządzi powszechna cyfryzacja. Każda firma korzysta z własnej kombinacji systemów i aplikacji do wymiany plików oraz wiadomości z partnerami. Różne standardy technologiczne zdecydowanie utrudniają komunikację.

Aby osiągnąć takie cele jak zwiększenie przychodów, skrócenie czasu wprowadzenia rozwiązań na rynek i poprawa efektywności, organizacje potrzebują funkcjonalnej sieci biznesowej, a to wymaga nowoczesnego rozwiązania do integracji B2B*. Dzięki odpowiednim narzędziom B2B organizacje mogą połączyć się cyfrowo i ustanowić szybką i niezawodną komunikację. Pozwala to firmom ograniczać czas związany z wejściem nowych produktów i usług na rynek, a także działać w sposób elastyczny i sprawny, tak by wyróżniać się na tle konkurencji.


Najważniejsze możliwości oferowane przez integrację B2B

Adaptery komunikacyjne

Nigdy nie mów „nie”, odpowiadając na żądanie wdrożenia. Obsługuje bezpieczne protokoły komunikacji internetowej, w tym AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct i inne.

Integracja aplikacji

Zawiera adaptery do nawiązywania połączenia z systemami zaplecza, w tym z bazami danych, systemem SAP, a także obiektową pamięcią masową w chmurze za pomocą adaptera klienta AWS S3.

Mechanizm konwersji

Potężne i wszechstronne narzędzie transformacyjne. Pozwala przekształcać dokumenty z jednego formatu do innego.

Oprogramowanie odwzorowujące

Umożliwia wizualizację pól danych i pokazuje relacje między dokumentami.

Śledzenie komunikatów i raportowanie

Udostępnia funkcje zarządzania zdarzeniami i raportowania, kontroli z użyciem scentralizowanych paneli kontrolnych, które umożliwiają rozszerzanie działań w czasie rzeczywistym, a także informacje o statusie dla administratorów systemu i partnerów.

Szyfrowanie

Szyfruj dane w spoczynku lub w ruchu. Zaawansowane narzędzia do zarządzania certyfikatami obsługują nowoczesne szyfry i algorytmy.

Sprawdzanie poprawności danych

Stosuje reguły biznesowe z użyciem graficznego modelowania procesów biznesowych w informacjach wysyłanych w celu zidentyfikowania ewentualnych błędów.

Kompresja

Umożliwia szybsze wysyłanie dużych plików. Opcje obejmują pliki i transfery komunikatów dowolnej wielkości.


Analizy przypadków integracji B2B

Firma łańcucha dostaw przekracza dziennie realizuje 29 mln transakcji

Firma Li & Fung potrzebowała pewnego rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw, które umożliwiłoby skalowanie w celu zapewnienia obsługi gwałtownych skoków w ilości transakcji podczas wyprzedaży organizowanej z okazji Dnia Singla w Chinach. Firma współpracowała z IBM Services w celu przetestowania i dostrojenia rozwiązania IBM Sterling B2B Integrator i umożliwienia mu przetwarzania do 1 miliona transakcji na godzinę.

Zasoby

IDC Business Value Snapshot

Zapoznaj się z wynikami badań firmy IDC, które wykazują istotną wartość biznesową, jaką klienci IBM osiągają dzięki integracji IBM Sterling B2B i rozwiązaniom do zarządzanego transferu plików.

Opracowanie IDC Business Value

Dowiedz się, w jaki sposób klienci uzyskują informacje na temat swojej wartości biznesowej dzięki portfolio IBM Sterling, lidera w obszarze wymiany danych B2B, który umożliwia efektywne zarządzanie platformami B2B.

Ocena dojrzałości z użyciem usługi IBM Data Exchange

Zapoznaj się z oceną dojrzałości z użyciem usługi IBM Data Exchange, aby sprawdzić, w jaki sposób Twoja firma może obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Rozwiązania do integracji B2B

Integracja B2B

To wyjątkowo elastyczna platforma, która integruje złożone procesy B2B i EDI realizowane w ramach ekosystemu partnerów w pojedynczej bramie.

Transformacja danych

Pomaga automatyzować złożone procesy transformacji i weryfikacji danych pomiędzy różnymi formatami i standardami.

Skrzynka pocztowa o wysokiej dostępności

Spełniaj wymagania dotyczące nadmiarowości i operacji o wysokiej dostępności, stosując stabilne i niezawodne rozwiązanie do przechowywania danych.

Brama plików

Umożliwia konsolidację wszystkich internetowych transferów plików w ramach pojedynczej, skalowalnej, w pełni zabezpieczonej i zawsze dostępnej bramy brzegowej.

Wdrażanie partnerów

Skróć czas i ogranicz zasoby potrzebne do włączenia do systemu nowych partnerów, jednocześnie skutecznie zarządzając kontaktami z istniejącymi partnerami.

Przejrzystość łańcucha dostaw

Usprawnij współpracę w całym łańcuchu dostaw poprzez cyfryzację i automatyzację transakcji B2B.