Na czym polega ocena predyspozycji zawodowych?

Przez Talent Management

Dzięki ocenie predyspozycji zawodowych możesz zatrudniać odpowiednich kandydatów i budować ścieżki kariery sprzyjające rozwojowi Twojego przedsiębiorstwa

Odpowiedz „tak” lub „nie”: „w pracy przedkładam szybkość nad dokładność”[1].

Brzmi znajomo? Jeśli tak, przynajmniej niektóre formy oceny i ewaluacji predyspozycji zawodowych nie są Ci obce — czy to po stronie badanych, czy też badających. Dlaczego?

Specjaliści HR (Human Resources) ciągle zmagają się z problemem zatrudniania i zatrzymywania w firmie odpowiednich osób. Prawie 75% pracodawców przyznaje, że zdarza im się przyjąć niewłaściwych kandydatów[2]. Natomiast kierownicy działów HR już trzeci rok z rzędu uznali kwestie zatrzymania pracowników i ograniczenia ich rotacji za swoje główne wyzwania[3].

Rozwiązaniem mogą okazać się oceny predyspozycji zawodowych. Składają się na nie narzędzia do testów analitycznych i analiz, które weryfikują takie aspekty, jak umiejętności, zachowania, preferencje, cechy osobowości i skłonności. Pomagają określić, na ile dany kandydat pasuje do proponowanego stanowiska lub oferowanej ścieżki kariery. Ponadto ułatwiają zatrzymywanie najbardziej uzdolnionych osób dzięki ocenie celów zawodowych i tego, czy kandydaci uwolnią swój potencjał w Twojej firmie.

Ocena predyspozycji zawodowych może być wykonana samodzielnie przez kandydata albo przeprowadzona przez specjalistów HR i doradców zawodowych. Skupia się ona wokół zestawu różnych typów pytań (wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk, tak/nie) dotyczących wielu kwestii — m.in. zainteresowań, wartości, preferencji, motywacji, skłonności, umiejętności czy stylu behawioralnego. Usystematyzowane i przeanalizowane odpowiedzi pozwalają poznać kandydata, a jednocześnie potwierdzają lub ułatwiają wybór ścieżki kariery i środowiska pod kątem jego charakterystyki.

Oceny predyspozycji zawodowych dzielą się na formalne i nieformalne, ale zwykle bazują na metodologiach naukowych. Posługują się zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi technikami badawczymi. Niektóre z nich wykorzystują kluczowe wskaźniki rozwoju (KDI), które gromadzą i korelują pomiary z odpowiednimi ścieżkami kariery w danej organizacji lub firmie. Mimo szerokiego zakresu metod badania, takich jak kwestionariusz Stronga (Strong Interest Inventory) czy test Myers-Briggs, można ich z powodzeniem użyć do oceny predyspozycji zawodowych[4].

Audiopedia — Na czym polega ocena predyspozycji zawodowych? Obejrzyj wideo

Dlaczego ocena predyspozycji zawodowych jest tak ważna? Ocena predyspozycji zawodowych zwiększa skuteczność kluczowych analiz HR, które wpływają na ogólną wydajność przedsiębiorstwa. Przykładowo, według sondażu portalu CareerBuilder zatrudnienie nieodpowiedniego kandydata może kosztować firmy około 14 900 USD w skali roku. W takim wypadku pracodawcy odnotowują spadek produktywności i jakości pracy. A ponadto muszą poświęcić dodatkowy czas na znalezienie i przeszkolenie zastępcy[2].

Zatrudniaj najlepszych: Dzięki ocenom formalnym i nieformalnym możesz poznać charakter i biografię potencjalnego pracownika, a także sprawdzić jego umiejętność rozwiązywania problemów i to, czy pasuje do stanowiska/organizacji. Informacje te zawężają pulę kandydatów do tych najbardziej obiecujących i pomagają przewidywać przyszłe wyniki w oparciu o ich doświadczenie (umiejętności), obowiązki (cechy) i cele (dopasowanie).

Ograniczaj odejścia i rotacje: Ocena ma także kluczowe znaczenie dla pracowników. W miejscu, które odpowiada ich umiejętnościom, doświadczeniu, stylowi behawioralnemu i preferencjom co do kultury organizacyjnej, mogą w pełni uwolnić swój potencjał. Właśnie tacy pracownicy chętnie zadomawiają się w firmie na dłużej, zwiększają produktywność przedsiębiorstwa i niwelują koszty związane z odejściem i rotacją kadry.

Rozwijaj talenty: Narzędzia do oceniania talentów i zarządzania nimi pomagają budować silną więź z najlepszymi i ułatwiają ich rozwój zawodowy. Doradcy ds. kariery korelują cele zawodowe pracowników z Twoimi celami biznesowymi. To sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ współpraca z doradcą online zwiększa zaangażowanie kadry, sprzyjając uwalnianiu jej potencjału i dostrzeganiu przez nią możliwości, jakie otwiera Twoje przedsiębiorstwo. Rozwijanie talentów w firmie eliminuje konieczność przeczesywania rynku, ograniczając koszty zatrudniania. Z kolei większe zaangażowanie pracowników niweluje ryzyko ich odejścia.

IBM Kenexa®Assessments — skrócony opis i katalog rozwiązań Wybór właściwej osoby na właściwe miejsce z pomocą ocen predyspozycji zawodowych. Przeczytaj krótkie omówienie

Najważniejsze aspekty skutecznej oceny predyspozycji zawodowych Zdaniem autorki portalu Career Assessment Goddess na efektywność oceny predyspozycji zawodowych składają się dwa główne czynniki: Trafność — czy zakres oceny faktycznie odpowiada temu, który chce się zbadać? Niezawodność — jeśli tak, to czy wraz z upływem czasu ocena pozwala sprawdzić wybrany zakres w sposób dokładny i spójny? Przykładowo, czy wyniki testu przeprowadzonego wśród różnych kandydatów są spójne? 

Na co zwrócić uwagę, by zadbać o trafność i niezawodność:

Oparcie w nauce: Wybieraj narzędzia do oceniania oparte na danych wejściowych albo badaniach naukowców oraz licencjonowanych psychologów organizacji i zarządzania. Dyletanctwo to najgorsze wyjście.

Pogłębiona analiza: Niezawodne oceny powinny uwzględniać szczegółowe uwarunkowania różnych rodzajów stanowisk (od urzędniczych po kierownicze) i pomiarów: preferencje dotyczące stylu pracy, zdobyte doświadczenie, kulturę organizacyjną, wartości i predyspozycje, jak również cele działu HR — od adaptacji po kształcenie przyszłych liderów przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie technologii: Oceny predyspozycji zawodowych są dostępne online w różnej postaci. Ponadto zaawansowane rozwiązania do oceny wykorzystują sztuczną inteligencję i potężne analizy w celu zmniejszenia natłoku pracy, a jednocześnie zwiększenia dokładności testów.

Przystępność: Pamiętaj o przygotowaniu merytorycznym. Dział HR zwykle nie specjalizuje się w IT. Dlatego to Ty musisz zadbać o możliwość poznawania, obsługiwania i optymalizowania narzędzia do oceniania w prosty, elastyczny i wygodny sposób. Także w przypadku analizy wyników. Nawet najbardziej trafny i niezawodny raport na świecie okaże się bezwartościowy, jeśli nie potrafisz go zrozumieć lub wykorzystać. Wyzwanie polega na znalezieniu optimum między zrozumiałym sprawozdaniem, które ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, a szczegółową analizą sugerującą profile, pytania dodatkowe i kolejne kroki do podjęcia.

Bazowanie na danych: Jedną z największych zalet precyzyjnych ocen predyspozycji zawodowych jest to, że dzięki wykorzystaniu analiz pomagają podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie intuicję czy przeczucie. Stawiaj na dostawców, którzy o obsłudze i analizie danych wiedzą wszystko. Takich, którzy radzą sobie z każdą ilością danych i potrafią przetwarzać je na wiele różnych sposobów.

IBM®liderem oceny dostawców IDC MarketScape: Worldwide Modern Talent Acquisition Systems 2017 Vendor Assessment Możliwości oceniania predyspozycji zawodowych pomagają uwolnić maksymalny potencjał rozwiązań IBM do pozyskiwania talentów. Przeczytaj raport, dzięki któremu dowiesz się więcej na ten temat i ocenisz innych dostawców takich rozwiązań. Przeczytaj raport

Przykładowe wdrożenia

ATB Financial Zobacz, jak firma ATB Financial wykorzystuje rozwiązania HR Analytics do interpretowania wpływu zaangażowania pracowników na ich lojalność i sukcesy. Obejrzyj wideo

Recruit-Drive Jak znaleźć idealnych kandydatów, kiedy wszyscy zdają się ubiegać o pracę w Twojej firmie?Firma Recruit-Drive dostrzega w analizach szansę pomocy pracodawcom w uproszczeniu złożonego procesu rekrutacji. Przeczytaj opis wdrożenia

Orlando Health W związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem usług medycznych rozwój talentów i zatrzymywanie najlepszych pracowników stanowi duże wyzwanie. Pragnąc mu sprostać, sieć szpitali Orlando Health sięgnęła po błyskawicznie działające i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie kompetencjami tysięcy pracowników służby zdrowia. Przeczytaj opis wdrożenia

Red Lobster Dzięki pakietowi IBM Kenexa Talent Acquisition Suite sieć restauracji Red Lobster skraca proces rekrutacji i znajduje lepszych kandydatów. Obejrzyj wideo

Blog Rozmowy na temat transformacji sposobów zarządzania talentami

Dołącz do dyskusji na blogu https://www.ibm.com/smarter-workforce

Produkty

Źródła:

[1] 6 sample questions employers ask to assess your personality, Shana Lebowitz, Business Insider, 16 lipca 2015 r. http://www.businessinsider.com/sample-questions-on-personality-tests-2015-7

[2] Regret hiring an employee, like Trump with Jeff Sessions?Here’s what to do, Meera Jagannathan, Moneyish, 30 maja 2018 r. https://moneyish.com/ish/regret-hiring-that-terrible-new-employee-heres-what-to-do/

[3] Employee Retention Remains Top Workforce Challenge, SHRM Study Finds, Staffing Industry Analysts, 25 stycznia 2018 r. https://www2.staffingindustry.com/site/Editorial/Daily-News/Employee-retention-remains-top-workforce-challenge-SHRM-survey-finds-44838

[4] Career assessment, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Career_assessment