System rejestracji i monitorowania kandydatów

Przez Talent Management

Czym jest system monitorowania kandydatów?

Usprawnienie procesu aplikowania w celu znajdowania i zatrudniania największych talentów

W 2017 r. amerykańskie Biuro Statystyk Rynku Pracy (Bureau of Labor Statistics) podało, że w firmach w USA jest wolnych ponad 6,5 miliona miejsc[1]. Wobec rosnącej wielkości i złożoności rynku pracy coraz więcej organizacji szuka lepszych sposobów na znajdowanie, ocenianie i zatrudnianie najlepszych kandydatów.

System rejestracji i monitorowania kandydatów to baza danych z aplikacji, która umożliwia organizacjom skuteczniejsze zarządzanie procesem rekrutacji. Za pomocą technik filtrowania oprogramowanie szybko przetwarza życiorysy kandydatów i ich informacje. Ma to na celu wyeliminowanie kandydatów nieodpowiednich dla danej roli lub oferty i wskazanie najbardziej utalentowanych osób.

Systemy rejestrowania i monitorowania kandydatów przypominają systemy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), ale dużo większe znaczenie ma w nich możliwość wyszukiwania. Oprogramowanie do rejestracji i monitorowania zbiera i gromadzi życiorysy oraz powiązane informacje z witryn przedsiębiorstw, serwisów społecznościowych i portali pracy.

Za pomocą słów kluczowych menedżer zatrudniający przeszukuje zgromadzone informacje, aby znaleźć osoby zainteresowane nową pracą o odpowiednich kwalifikacjach, określonych zazwyczaj w konkretnej ofercie. W odpowiedzi na działanie menedżera oprogramowanie filtruje dane o kandydatach i analizując określone umiejętności i doświadczenie, przydziela im punkty bądź miejsca w rankingu. W ten sposób w szybkim tempie można przeanalizować wiele życiorysów, a do wyświetlenia wyników są potrzebne nie więcej niż dwa kliknięcia.

Dzięki zautomatyzowanemu systemowi rejestracji i monitorowania menedżer zatrudniający ma więcej czasu na inne zadania. Może na przykład ocenić kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom organizacji, i skontaktować się z nimi.

Dzięki zautomatyzowaniu rekrutacji system rejestracji i monitorowania kandydatów zmniejsza obciążenie zasobów i pozwala ograniczyć koszty. Szacuje się, że 70% firm analizuje kandydatów przy użyciu takich systemów.

Zasoby powiązane

Raportowanie

Analityczny raport porównawczy Talent Board za rok 2017 oceniający doświadczenia kandydatów w Ameryce Północnej Przeczytaj o tym, jak wygląda dziś proces szukania pracy i aplikowania od strony kandydatów, i poznaj narzędzia, procesy oraz techniki, za pomocą których pracodawcy przeprowadzają rekrutację.

Wideo

System rejestracji i monitorowania kandydatów: zarządzanie rozmowami Zobacz, jak za pomocą oprogramowania do rejestrowania i monitorowania kandydatów zarządzać rozmowami oraz planować je i śledzić, oraz dowiedz się, jak skrócić proces zatrudniania.

System rejestracji i monitorowania kandydatów: technologie mobilne dla rekruterów i menedżerów szukających pracowników Zobacz, jak mobilny system rejestracji i monitorowania kandydatów pozwala menedżerom zatrudniającym szybko wykonywać zadania i podejmować odpowiednie działania.

Dlaczego systemy rejestracji i monitorowania kandydatów są ważne

Na każde opublikowane przez firmę ogłoszenie mogą przyjść setki zgłoszeń. Ręczne przetworzenie otrzymanych informacji jest czasochłonne. Menedżer zatrudniający może spędzić na wyszukiwaniu kandydatów i analizowaniu ich życiorysów nawet 80% swojego czasu. W rezultacie nad każdym CV spędza od 5 do 7 sekund[2].

Bez systemu rejestracji i monitorowania kandydatów rekruterzy mają utrudnione wyszukiwanie najlepszych kandydatów. Mogą oni w sposób niezamierzony odrzucić najlepszych kandydatów, tracąc czas na przeglądanie niespełniających wymagań życiorysów lub analizowanie niewykwalifikowanych kandydatów.

Po drugiej stronie procesu są kandydaci, których może frustrować liczba osób odpowiadających na tę samą ofertę. W raporcie z 2017 r. stwierdzono, że w ciągu dwóch do trzech miesięcy od wysłania zgłoszenia 52% kandydatów nie otrzymało na nie żadnej odpowiedzi[3].

System zautomatyzowanego monitorowania przyspiesza proces zatrudniania, umożliwiając rekruterom sprawne wykonywanie wielu zadań. Do takich czynności należą na przykład publikowanie ofert na portalach pracy i w mediach społecznościowych, przeszukiwanie życiorysów, zarządzanie wymaganiami, wskazywanie i analizowanie zakwalifikowanych kandydatów oraz śledzenie ich w trakcie procesu zatrudniania.

Z biegiem czasu system taki pozwala stworzyć pulę kandydatów o wyższym prawdopodobieństwie odniesienia sukcesu, co ułatwia pozyskiwanie wydajniejszych i wierniejszych pracowników.

Dobre systemy rejestracji i monitorowania kandydatów zapewniają też intuicyjny interfejs dla osób aplikujących na stanowisko przez witrynę przedsiębiorstwa. Takie środowisko musi być między innymi obsługiwane na platformach mobilnych i wysyłać automatyczne powiadomienia po zamknięciu oferty.

Przykłady skutecznego wykorzystania systemów rejestracji i monitorowania kandydatów

Rekrutacja nie stanowi już dla H&R Block wyzwania Firma H&R Block potrzebowała efektywnego rozwiązania, które pozwoliłoby menedżerom regionalnym skoncentrować się na zatrudnianiu właściwych osób, we właściwym czasie i na właściwych stanowiskach.

Korzystając ze wsparcia IBM®, firma uruchomiła system rejestracji i monitorowania kandydatów, który umożliwił jej publikowanie informacji o zapotrzebowaniu na pracowników i scentralizowanie części procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu liderzy terenowi mają do wykonania mniej czynności administracyjnych i mogą skoncentrować się na szukaniu wykwalifikowanych kandydatów. Firma przeprojektowała też proces zatrudniania, skracając czas przeprowadzania kandydata przez system z 12 dni do 1 dnia.

„Ostatecznie nasza działalność to w większości nie sprzedawanie gadżetów lub produktów, lecz usługi, które wykonują dla klientów nasi pracownicy. Jeśli nie będziemy ich zatrudniać w sposób szybki i efektywny, w realny sposób wpłynie to na naszą działalność i na nasze wyniki”. Kerri Jones, dyrektorka, programy pozyskiwania talentów, H&R Block Wyświetl wideo

Red Lobster: wyszukiwanie, przyciąganie i rozwijanie talentów Firma Red Lobster szukała sposobów, by skrócić proces rekrutacji i znajdować odpowiedniejszych kandydatów. Ponieważ menedżerowie zatrudniający nie są profesjonalnymi rekruterami, należało skrócić czas, który poświęcają na weryfikację aplikacji.

Dzięki oprogramowaniu IBM Kenexa® firmie udaje się wdrażać narzędzia i zasoby aplikacyjne, które usprawniają proces zatrudniania w różnych obszarach organizacji, w tym także w wypadku personelu otrzymującego wynagrodzenie godzinowe.

„Chcieliśmy zyskać więcej mniejszym kosztem. Zależało nam na tym, aby jednocześnie skrócić czas, który poświęca nam kandydat, i zwiększyć prawdopodobieństwo wybrania najlepszych osób. Dzięki IBM było nam łatwiej zrealizować to przedsięwzięcie”. Jim Hughes, starszy dyrektor ds. HR, Red Lobster Seafood CompanyWyświetl wideo

Blog IBM Smarter Workforce

Produkty

Zasoby

IBM liderem według IDC MarketScape: Raport Worldwide Modern Talent Acquisition Systems 2017 Vendor Assessment Możliwości oceniania predyspozycji zawodowych pomagają uwolnić maksymalny potencjał rozwiązań IBM do pozyskiwania talentów. Zapoznaj się z raportem, aby uzyskać więcej informacji.

Ogromne znaczenie doświadczeń kandydata Specjaliści IBM Smarter Workforce Institute przeprowadzili obejmujące 7000 kandydatów badanie, w którym zapytali o ich dotychczasowe doświadczenia związane z ubieganiem się o pracę. Przeczytaj o ich ustaleniach.

[1]https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet

[2]https://www.ere.net/why-you-cant-get-a-job-recruiting-explained-by-the-numbers/

[3]http://www.thetalentboard.org/article/2017-talent-board-candidate-experience-benchmark-research-reports/